Ziegler / Lasonder

HomeForumsGenealogieZiegler / Lasonder

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #5727 Reply
  Ph.J. van Dael
  Participant

  Carl/Carel Ziegler, geb. ca. 1719, dragonder in een verzorgingscompagnie onder kapitein Zorreth (wlk Cornelis Zorreth), deel uitmakende Regiment Guardes Dragonders. In 1737 en 1738 ingekwartierd in ’s Hertogenbosch (Stadsarchief Den Bosch, OSA 4166 (2)). Hij overl. tussen 13 sept 1779 en 14 maart 1781. Tr. (vóór 8 maart 1744, wanneer in Enschede hun oudste kind wordt gedoopt) met Janna Lasonder, overleden tussen 13 okt 1774 en 13 sept 1779, dochter van Jacob Lasonder en Geertruid Becker.

  Ik ben in eerste instantie op zoek naar de herkomst van Carl Ziegler (er zijn vele verschillende schrijfwijzen van de geslachtsnaam). Daarbij kan dienen het wapen waarmee hij zegelde. Dit wapen is redelijk goed te zien op:

  https://enschedepubliek.hosting.deventit.net/detail.php?nav_id=2-1&id=29451780&index=3

  door goed in te zoemen op zijn zegel. Dit zegel vertoont een veld met een staande, naar heraldisch rechts gerichte leeuw. Het schild wordt vastgehouden door twee leeuwen. Het helmteken vertoont een gewei. Ik heb dit wapen jammergenoeg (nog) niet terug kunnen vinden. Wel heb ik een familie Ziegler uit Erfurt gevonden die een wapen voerde met een hertekop in een veld, met als helmteken eveneens een gewei.

  Wie kan helpen?

  Tot slot treft u op bovengenoemde link ook het wapen van Janna Lasonder. Het vertoont drie ronde voorwerpen (bespaakte wielen?) (2-1), met als helmteken een vlucht met in het midden eenzelfde rond voorwerp. Ik heb dit wapen verder (nog) niet kunnen vinden. Wie kan er meer over vertellen? (Ik ken overigens het boekje “De familie Lasonder in Enschede en elder” van H.C.Zorn en E.E.Baarsma. Dit boekje bevat een mooie compilatie vanuit het ORA Enschede, geen familiewapen en de genealogie rammelt jammergenoeg aan alle kanten.)

  M vr gr,
  Philip van Dael.

  ORA Enschede, Stadgericht, InvNr 010, fol 027, doc nr SG.010.027, 14 maart 1781:
  Ten verzoeke van de kinderen en erfgenamen van wijlen Karel Zegeler is de navolgende testementaire dispositie ten dezen protocolle van testamenten geregistreerd. Luidende woordelijk als volgt:
  Ik, Karel Zegelaar, weduwnaar van wijlen Janna Lasonder, en overweginge van de zekerheid des doods en onzekere uren van dien, zij te rade geworden met volkomen vrije wil, zonder inductie of persuatie van iemand over mijn tijdelijke goederen aan mij van God Almachtig verleend bij forme van testament of uiterste wil te disponeren als volgt:
  Eerstelijk legateer, geef en maak ik testateur aan mijn zes kinderen met namen Jannes, Geertruid, Gerrit, Laurents, Fenneken en Abraham Zeigelaar voor hun gedane arbeid en tegen zodanig uitset als mijn testateurs dochter Gezina Zeigelaar getrouwd aan Wijndus Roesink ten huwelijk mede gekregen heeft, ieder een somme van 100 gulden, doch een of enige van bovengemelde kinderen voor het overlijden van testateur komende te trouwen en een uitset zullen krijgen van hun legaat niet kunnen, nog mogen pesenteren.
  Ten tweede legateer, geef en maak ik testateur nog aan mijn zoon Jannes Zeigelaar ingevolge macht en faculteit bij testament met wijlen mijn huisvrouw Janna Lasonder op de 13de oktober 1774 voor burgemeesters alhier gemaakt, aan mij verleend, mijn eigen toebehorende huis, hof en where binnen deze stad in de Langestraat, tussen de huizen en wheren van Hendrik Blenke en de weduwe van Hermen ten Thije, met de gereedschappen van rietmakerij en bakkerij, mits daarvoor in de gemene boedel uitkerende een somme van 1.600 gulden waaraan mijn zoon zijn kinds erfportie behoudt, en ingeval mijn zoon Jannes Zeegelaar voor mij mocht komen te overlijden alsdan legateer ik hetzelve op gelijke wijze aan mijn zoon Gerrit Zeegelaar.
  Ten derden stel, nomineer en instrueer ik testateur na mijn overlijden, na aftrek van voorgemelde legaten tot mijn ware, enige en universele erfgenamen al mijn negen kinderen, met namen Jacob, Maria, Gezina, Jannes, Geertruid, Gerrit, Laurents, Fenneken en Abraham, en bij vooroverlijden van één of enige derzelve kind of kinderen bij represatie in de ouders plaats ten einde om mijn nalatenschap na aftrek van vorengemelde legaten in negen porties te verdelen en als enige van mijn kinderen, of kind deze mijn makingen niet mocht aanstaan,

  strijdende mocht bevonden worden en zoverre te zijn gecasseerd gerevoceerd, gecorrigeerd, of veranderd.vAl hetwelke voorschreven verklare ik testateur te wezen mijn uiterste wil begerende en willende dat dezelve na mijn overlijden volkomen effekt moge sorteren, hetzij als een testament, codicil, ge..(?) onder de levenden of ter zake de doods fidei commis, in of substitutie of zo en als na rechte best zal kunnen en mogen bestaan.
  In kennisse der waarheid heb ik testateur deze getekend en gezegeld. Actum Enschede den 13de september 1700 negen en zeventig.
  (was getekend en gezegeld: Carel Zegeler)
  (Lager staat: Noodgerecht gehouden ten sterfhuize van wijlen Karel Zegeler, alhier binnen Enschede den 14de maart 1781)
  Is bovenstaande dispositie ter presentie van alle alhier zijnde nagelaten kinderen van Karel Zigeler (behalve Jacob eb Maria Zigeler, die in ’s Hertogenbosch woonachtig zijn) madat de zegels geef en ongeschonden waren bevonden gerechtelijk geopend en uitgelezen. Actum ut supra.
  Onderstond
  Ter ordonnantieen Fidem H Pennink TF, secretaris
  Op de couverte staat:
  Ik Hendrik Sweers wegens Hoger Overigheid Verwr. Richter des Landgerichts te Enschede certificere mits deze dat voor mij en afschsooren(?) die waren Jan Robers en Hendrikus ter Braake, ten mijnen huize persoonlijk gecompareerd is Karel Zeegelaar, weduwnaar van wijlen Janna Lasonder, zijnde gaande en staande, zijn verstand zoverre ons toescheen volkomen machtig, vertonende dit besloten papier verklarende daar en te wezen vervat zijn testament en uiterste wil, verzoekende en begerende dat ik ’t zelve als een testament, codicil, fidei commis in of substitutie, gefte terzake des doods of zo en als anderzinds in rechte lee..(?) zou kunnen bestaan mochte confirmeren en approberen, hetwelk niet kunnende verweigeren. Zo is het na alvorens hem gevraagd hebbende of hij onbedwongen met voorbedachte typen berade, tot deze zijn laatste wil gekomen, waar en hij comparant daarop geantwoord hebbende van “ja”, hetzelve invoege als verzocht van gerechtswege ….

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: Ziegler / Lasonder
Your information:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">