Gom van Strien

Forum Replies Created

Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 621 total)
 • Author
  Posts
 • V.A.J.
  Participant

  Of er een dergelijke lijst is, weet ik niet. Hierbij toch enkele sprokkels die ik zojuist ben tegengekomen over de vroege gardiaans van de Minderbroeders te Utrecht. Misschien heeft u er iets aan. Overigens volgens Ned. Leeuw (jg 51, 1933) is ‘Heinric van Pufvliet’ in 1311 gardiaan van de Minderbroeders te Dordrecht (een ander Minderbroedersklooster dan Utrecht).

  C.A. Serrure schrijft in een boek over Jacob van Maerlant (1861) over de Minderbroeders in Utrecht:
  “In 1247 was broeder Godescalk hun eerste gardiaen; broeder Alaerd volgde waerschynlyk dezen als kloosteroverste op.”

  Daarbij vond ik als gardianen van Utrecht:

  – Albert van Overdevecht (vermeld 1272) (A.L.P. Buitelaar, De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek, p. 346)
  – Ghisebrecht van Zulen (vidimeert akte in 1347) (inventaris van de Heerlijkheid Montfoort, Het Utrechts Archief)
  – Johan Hughenzoen (vidimeert akte in 1372) (inventaris van het Regulierenklooster Vredendaal, Het Utrechts Archief)
  – Joest (vidimeert akte in 1394) (inventaris van het Stadsbestuur Amersfoort, Archief Eemland)

  Een lijst van gardianen van Dordrecht is te vinden in de Beschrijvinge der stad Dordrecht van Matthijs Balen (1677, p. 123).

  in reply to: Heraldiek #3495
  Ben van de Graaff
  Participant

  Geachte Dame/Heer,

  Sinds enige tijd ben ik op zoek naar de achtergrond van onze familie.

  Ik ben hier nog niet erg bedreven in maar kom toch steeds een stukje verder.
  Een van de dingen die ik niet duidelijk kan krijgen is het familiewapen.
  Ik ben in het bezit van een zegelring waarop ons familiewapen zou moeten staan. Echter ik kan over dit wapen niks vinden.

  Wel is met zekerheid te zeggen dat de ring al in de familie aanwezig is sinds 1883(naam staat ook in de ring) en wel door:
  Lambert Hendrikus van de Graaff geboren 24-06-1883 zoon van Aart van de Graaff en Merrigje ’t Hoen Rotterdam

  In een familie bijbel uit 1850 word ook al melding gemaakt over een familie wapen.

  Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

  Met vriendelijke groet,

  Ben van de Graaff

  in reply to: Familiewapen Van de Graaff #3496
  R.J. van der Maal
  Participant

  De lezers van deze vragenrubriek zouden beter in staat zijn met het aandragen van een mogelijke oplossing als nog iets meer details worden toegevoegd aan de vraag. Bijvoorbeeld: hoe ziet het wapen er uit? En: wie is de oudst bekende voorvader en waar kwam deze vandaan?
  Ondertussen kunt u op de website van het CBG (www.cbg.nl) eens zoeken in de database familiewapens en lakzegels op de familienaam of een deel van de wapenbeschrijving.

  in reply to: Familiewapen Van de Graaff #3497
  Ben van de Graaff
  Participant

  Hartelijk dank voor uw reactie

  Het wapen in de zegelring heeft de volgende kenmerken.
  Ik ben ook nog in het bezit van diverse lakzegels die vermoedelijk zijn gemaakt met stempel.
  Deze zijn namelijk groter dan de afbeelding van de zegelring maar zien er het zelfde uit.

  Heren zegelring:

  een schuin gevierendeeld modern of Frans schild
  Elk vlak is voorzien van vier scharen
  Boven het schild is een helmkleed met in het midden een helm
  Boven de helm is ook weer een schaar afgebeeld.

  Dames zegelring:
  Onbekend (is er wel geweest(volgens over-over groot vader))

  De bij ons tot op heden bekende oud voorouder is:

  Aart van de Graaff geb. 28-10-1851 geb.plaats onbekend.

  Vermoedelijk waren er in de familie ooit ook heren die de zeevaart hebben bedreven.
  Getuigen een Zeemans bijbel uit 1815.

  in reply to: Genealogie #3449
  R. E. Abbas
  Participant

  Referte: Nl 2008, nr 2. blz 54.

  Bij Cornelia Anna van Vrijberghe is als overlijdensdatum van har man Mr. Johan van der Burch vermeld 1 sep 1760. Dat is de huwelijksdatum en waar hij in 1761 pensionaris van Tholen was lijkt mij dat hier sprake is van een drukfout.

  Overigens was als moeder vermeldt Johanna Maria van der Burch doch elders in de NL (CDRom1899, 107) werd zij als van Beke aangeduid. Haar vader was een van Beke en moeder van der Burch. Heeft zij de naam van haar moeder meegekregen of is ook hier sprake van een naamsverwisseling?

  Vriendelijke groet,

  R. E. Abbas
  Dion-le-Mont

  in reply to: Van Vrijberghe #3450
  V.A.J.
  Participant

  Deze correcties kom overeen met de gegevens onder generatie III en IV van de genealogie Van Lichtenbergh in Nederland’s Patriciaat jg 59 (1973):

  III. Mr. Michiel Carel van Lichtenbergh, geb. Tholen 28 febr. 1699, schepen, raad en burgemeester van Tholen, + ald. 24 dec. 1767, tr. ald. 22 dec. 1726 Johanna Maria van der Beke, geb. Middelburg 7 april 1709, + Tholen 27 dec. 1778, dr. van Reijnier en Johanna Maria van der Burcht.

  IV. Mr. Johan van der Burcht van Lichtenbergh, geb. Tholen 22 maart 1736, schepen, baljuw, raad en burgemeester van Tholen, rentmeester-generaal grafelijke domeinen van Zeeland beoosten Schelde, stadhouder van de lenen, + Tholen 11 april 1789, tr. Rijswijk (Z.H.) 1 sept. 1760 Cornelia Anna van Vrijberghe, geb. Tholen 7 april 1744, + Ginneken 27 febr. 1827, dr. van Mr. Joan Jacob en Anna Philipota Noey.

  in reply to: Heraldiek #3443
  Chris Werensteijn
  Participant

  Ik ben aan het onderzoeken of het kasteel/woontoren Weerdesteijn in Langbroek gerelateerd is aan mijn familie, ik denk namelijk dat die er mogelijk is.
  In de poort van dit landgoed staat een Wapen met als datum 1642 en ik vroeg me af of dit nu het wapen van Weerdesteijn is of van een andere familie die dit landgoed heeft opgekocht.
  Ik heb een foto van dit wapen en zoek bronnen waarin ik kan opzoeken aan wie dit wapen toe behoort en welke kleuren het heeft.
  Als iemand mij kan helpen graag, de foto van het wapen kan ik toesturen.

  Alvast hartelijk dank, Chris Werensteijn

  in reply to: Familiewapen Weerdesteijn Langbroek #3444
  P.D. Meijer
  Participant

  Volgens B. Olde Meierink e.a. (red.), Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, p. 481 is het wapen met jaartal 1642 in het poortgebouw dat van de bouwheer Roelof Grauwert (zijn vier kwartieren: Grauwert, Van Hardenbroek, Van de Vecht en Van Snellenburg).

  in reply to: Heraldiek #3433
  Bauke Hüsken
  Participant

  Goeiendag,
  Weet iemand van jullie toevallig welke gemeente- of familiewapens op de volgende lakzegels staan?

  free image hostfree image hostfree image hostfree image host

  Met vriendelijke groet,
  Bauke Hüsken

  in reply to: Enkele onbekende wapens op lakzegels #3434
  M.
  Participant

  Het eerste wapen (nr.1) lijkt veel op het wapen van de familie Clant (Schatter).

  in reply to: Heraldiek #3429
  Rudolf Forsten
  Participant

  Graag wil ik weten wie hier de personen zijn of het mijn familiewapen is.

  Mijn naam is Rudolf Forsten, Balingerbrink 77 7812SC Emmen. Mijn vader is Luurt Forsten, zijn vader was Jan Forsten.

  Ik hoop dat u er wat met kunt doen mijn dank alvast.

  in reply to: Heraldiek #3423
  Chris
  Participant

  Familiewapen Van Schijndel:

  Het wapenschild is gevierendeeld met hartschild. In de resp. kwartieren zijn diagonaal twee families te zien die elkaar in balans houden (resp. drie hazewindhonden kijkend naar links, kwartier 1 en 4 en drie verticale balken van keel, kwartier 2 en 3, op een veld van zilver). In het hartschild (meestal duidend op de vader) van keel is een wassende maan (wassenaartje) van zilver (argent) te zien met daarboven een zespuntige ster van goud (or).

  Iemand enig idee welke geslachten het precies betreft en wat hieruit af te lezen valt ?

  in reply to: Heraldiek #3417
  Bert Wisselink
  Participant

  Mbt stamboomonderzoek van de fam. Wisselink ben ik een afbeelding tegengekomen van een wapen van ‘Stephanus Wisselinck Brevordenis’.
  In een schrift dat erbij stond (maar zowat niet meer te lezen was) stond ook iets van Varsseveld in.
  Het vermoeden bestaat dat de Wisselinck en Wisselink familie van elkaar zijn.
  Vraag is nu waar ik informatie kan ophalen mbt het wapen van Wisselinck zodat ik hieruit misschien meer informatie kan halen.

  in reply to: Familiewapen Van Schijndel #3424
  Chris
  Participant

  Verticale balken = palen.

  De 3 gehalsbande honden zijn rechtsgewend, excusez-moi….voor de beschouwer kijken zij naar links.

  in reply to: Wapen Wisselinck #3418
  V.A.J.
  Participant

  Het wapen dat u bent tegengekomen is vermoedelijk hetzelfde dat is afgebeeld in ‘Het geslacht Wisselinck te Bredevoort’ in Nederlandsche Leeuw LXXV (1958) kol. 524-529.

  Dit artikel geeft ook een genealogie van de familie Wisselinck in Bredevoort. En hoewel de auteur schrijft dat ‘met talrijke andere Gelderse Wisselinck’s familieverband niet te vermoeden is’, geeft de genealogie voldoende aanknopingspunten om dat zelf te kunnen onderzoeken. Succes met uw onderzoek!

Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 621 total)