Gom van Strien

Forum Replies Created

Viewing 6 posts - 616 through 621 (of 621 total)
 • Author
  Posts
 • in reply to: Graafschap “Venemal” #8000
  Olivier Mertens
  Moderator

  Het bijvoegen van een afbeelding van (een deel van) de relevante akte is doorgaans geen gek idee, zeker, maar afgezien van het feit dat ik die niet meteen bij de hand had (deze transcriptie komt uit een publicatie) leek het mij in casu ook overbodig: de omschrijving van deze plaatsaanduiding is dermate specifiek en uitgebreid dat ook een verkeerd gelezen letter mijns inziens identificatie niet in de weg staat. Als ik zou vragen naar, zegge, “Lossewege in het Vrije van Bragge in het graafschap Vloonderen” of naar “Arem in de grietenij Wanseradoel” zouden velen onmiddellijk weten dat ging om Lissewege in het Vrije van Brugge in het graafschap Vlaanderen dan wel Arum in de grietenij Wonseradeel.

  in reply to: Wapen van Yerseke #8043
  Ruben Koman
  Participant

  Het zou best eens kunnen dat de familie Van Duvenee iets met de familie Oostende van doen heeft. Of dat een tak van die laatstgenoemde familie zich zo is gaan noemen. In de oudmunstertienden van de 14e eeuw tref ik Oostendes aan in Duvenee, geen Van Duvenees. Het is niet uitgesloten dat dat in latere eeuwen wel het geval is. Op zich is dat eenvoudig na te gaan, door de tienden van Duvenee jaar voor jaar na te lopen en te kijken naar de erfpacht van de familie Oostende, inv.nr. 833 van het kapittel van Oudmunster, archief Utrecht, online beschikbaar.

  in reply to: Genealogie #8044
  Jan H. Hanssen
  Participant

  Johannes van der Mijle, vaandrig in Staatse dienst en wonende te Eindhoven, krijgt samen met Cornelia Oudens een dochter: Joanna van der Mijle, ged. Eindhoven R.K. ‘filia illegitima’ 10 april 1755 {peetouders: Petrus Oudens, Joanna Oudens}.
  Waarschijnlijk zijn ze niet kunnen trouwen vanwege een verschil van religie: hij was protestant en zij R.K.
  Samen maken ze een mutueel testament op 12 febr. 1782 t.o.v. Judocus de With, notaris te Eindhoven. De erfenis van de langstlevende zal moeten vererven op hun gezamenlijke dochter, inmiddels getr. met meester-schoenmaker Egidius Jongbloed. Hij sterft kort nadien in juni, zij pas in 1806. Uit hen nageslacht o.a. via de familie Hoppenbrouwers, Van Thiel en Teeuwen.
  Wie zijn de ouders van vaandrig Johannes van der Mijl??

  in reply to: Wapenschild met drie rozen, welke familie? #8056
  Ton Camps
  Participant

  Ik heb ooit in een archief het wapen van Camps gevonden.

  Het zijn Drie rode tudor rozen, geel hart en groen gepunt op een zilver schild. Met helm en helmtekens in rood en zilver.
  Op de helm is een sprong en helmteken is een tudor roos op steel met twee bladeren.

  Ik twijfel of dit juist is omdat, volgens informatie die ik heb, afkomstig zijn uit Catalonië in de 80-jarige oorlog.

  Ik vond ook een wapen van Simon I, heer von Lippe, dat maar 1 tudor roos heeft op een zilver schild met wapen deken in rood en zilver met helmsprong en roos als helmteken.

  Wie kan mij meer info verschaffen.

  in reply to: Wapenschild met drie rozen, welke familie? #8057
  Ton Camps
  Participant

  Volgens een archief heeft de familie Camps een wapen met 3 rode tudor rozen met geel hart en groen gepunt op een zilver schild.
  De helm heeft een wrong en helmteken, 1 tudor rookspoor steel met 2 bladeren.
  En helmdeken rood en zilver.
  Volgens stamboom onderzoek zou het mogelijk kunnen zijn dat ik afstam van de familie van Kleef.
  Een van mijn voorouders is Otto van Holmoelen die hetzelfde zegel heeft als Otto Luf van Kleve, Proost van St, Gereon (Keulen). Wellicht is Otto van Holmoelen een bastaard.

  De naam Camps komt voor het eerst voor in Limburg Nederland in de 80-jarige oorlog. Wellicht van Spaanse afkomst.

  in reply to: Alliantiewapen Piccardt #8059
  André A. Buwalda
  Participant

  Dit is het alliantiewapen van Maurits Clant Bindervoet (1810-1879) en Hiltje Gerharda Wilhelmina Piccard (1830-1902).
  Ik was er vandaag en trof er dus ook dit bijzondere tafeltje aan.
  NB: het zijn dus vissen bij Clant en de ‘sprekende’ voeten van Bindervoet.

Viewing 6 posts - 616 through 621 (of 621 total)