Jaap Verdonck Huffnagel

Forum Replies Created

Viewing 15 posts - 556 through 570 (of 579 total)
 • Author
  Posts
 • in reply to: Vlotvaarders uit Duitsland in de 18de en 19de eeuw #6646
  Olivier Mertens
  Participant

  In bijgaande publicatie van de Landbouwhogeschool Wageningen (1972) wordt beschreven (zie met name pag. 482) hoe de invoer van hout uit het Rijnland medio 18e eeuw aan betekenis in begon te boeten. Zakten er in de periode 1716-’22 jaarlijks nog 16 tot 18 houtvlotten de Rijn af naar Rotterdam, in 1749 waren dat er nog maar 3 à 4. De oorzaak lag in de prijsstijgingen van het Rijnse hout, met name door uitputting van de bossen langs de Nederrijn zodat het hout van steeds verder gehaald moest worden. https://edepot.wur.nl/296607

  Volgens mij is een aantal jaren geleden (het kan zo rond 2000 zijn geweest) in De Nederlandsche Leeuw een artikel verschenen over de houtkopersfamilie Fuchs, waarin ook aandacht aan dit fenomeen van houtvlotten werd geschonken.

  in reply to: Armorial Wijnbergen #6648
  Bartomeu Bestard Cladera
  Participant

  Good afternoon, I would be interested in being able to see the shield of the king of Mallorca from the armorial Wijnbergen.

  Thanks a lot.

  in reply to: Over de familie Alpen uit Moers; #6650
  Antoinette
  Participant

  Ook ik ben een verre nakomeling van Jan Marinus Ivangh en Grietje Vink en ook ik loop vast op de voorouders uit Duitsland.

  in reply to: Genealogie #6655

  Ik loop constant vast bij mijn naspeuringen over het Oorlogsherinneringskruis met twee gespen II en XII dat mijn vader, Carel Godfried Verdonck Huffnagel Geb. 4 februari 1916 te Heerlen ooit, ik denk in 1947 is toegekend. Ik zoek met name het certificaat mede houdende het besluit van de Minister van Oorlog.
  Mijn vader heeft als vrijwilliger gediend in Soerabaja waar hij werd geïnterneerd, om uiteindelijk in Bandoeng te worden bevrijd. Hij meldde zich in de Bersiap direct na zijn bevrijding weer aan als vrijwilliger. Is er iemand die mij kan helpen?

  in reply to: Heraldiek #6712
  E.C.W.L. Marres
  Participant

  Graag wil ik weten wie op dit schilderij staat afgebeeld.
  Er wordt onderzoek gedaan naar datering en herkomst.
  Kent iemand dit wapen?

  in reply to: Heraldiek #6729
  Alphonsus de Brouwer
  Participant

  Bij de bronvermelding van een familiewapen van de fam. Harinck zag ik staan:

  Wapenvoerder:
  Persoonsnaam Harinck Harinck
  Bron: CBG, bijblad van de Nederlandse Leeuw, 1e jrg, blz 114

  Wat kan ik verwachten wat er in die bijlage staat?
  Waar kan ik dat inzien?

  E. Krol
  Participant

  Hallo Allard van Wely,
  De generaal overleed te Bloemendaal; hij verbleef daar in huis Meer en Berg. Zijn weduwe mevr. Bakker – Evertse overleed in Indië. Wellicht weerhield zijn verblijf in Bloemendaal het verrichten van activiteiten in Den Haag. Succes met het onderzoek. Ik kwam hem tegen bij onderzoek naar de expedities op Bali.

  in reply to: De archivaris van de clan Mackay in Nederland #6782
  Manders
  Participant

  Ik ben op zoek voor mijn man naar de voorouders van Marinus Makkay J.M geboren te Bruchem getrouwd op 11 februari 1785 Kerkwijk met Adrian van Daale J.M geboren in Den Bosch. Zijn kinderen zijn geboren in 1786 en 1787. .
  Door een dna test weten we dat mijn man’s voorouders voor 42,8 % uit Schotland, Ierland en Welsh komen.. De dochter van Marinus , Elizabeth was getrouwd met Albertus Collou. Deze voorouders komen uit Ophemert.
  Ik kan nergens vinden wie de ouders van Marinus Makkay zijn.
  Wie kan mij verder helpen?

  Ik hoop dat u mij verder kan helpen

  Mvg Trix Manders Wadenoijen

  in reply to: Genealogie #6789
  Ph J van Dael
  Participant

  Ik ben op zoek naar gegevens betreffende Adriaan Rupsina Johanneszoon die van Groningen naar Suriname is geemigreerd in de eerste helft van de 18de eeuw.

  Mij staat bij dat er (niet al te lang geleden?) een artikel over de familie Rupsina is verschenen in de Leeuw.

  Klopt dat en in welke Leeuw was dat?

  M vr gr,
  Ph J van Dael.

  in reply to: Genealogie #6825
  Franciss
  Participant

  Frans bierens woonde op het schip in Amsterdam met 4 dochters, marja, louise, francisca en lilianne en verhuizen naar tilburg later. Heeft iemand informatie over de dochter francisca bierens 9-10-1960 wonend te tilburg. Ze vaarden op het schip de vier gezusters.

  in reply to: Genealogie #6826
  P.J. Cramwinckel
  Participant

  Beste groepleden
  Heeft iemand toegang tot dit artikel : Wijburg, W.A., ‘Sarcerius’, De Nederlandsche Leeuw 108 (1991), pp. 231-236.
  Ik zou graag copietje per email willen ontvangen
  Bij voorbaat dank!
  Pieter J Cramwinckel

  in reply to: Bijblad Nederlandse Leeuw #6835
  Olivier Mertens
  Participant

  Geachte heer De Brouwer,

  Het Bijblad van De Nederlandsche Leeuw (later ‘Nederlandse Genealogieën’) is in veel grotere bibliotheken en bij archieven veelal in te zien. In deel I van deze reeks is inderdaad door W. de Jongh (te Londen) een (beknopte) stamreeks Harinck gepubliceerd (p. 114-115). Het wapen Harinck wordt hierin als volgt beschreven:

  “In blauw drie zwemmende zilveren haringen, gekroond van goud, boven elkaar. Helmteken: een uitkomende man, met uitgestrekte rechterhand. Dekkleden: zilver en blauw.”

  Helaas (en storend genoeg) wordt er echter geen nadere informatie gegeven over de (oudste) wapenvoerder(s) van dit wapen. Mogelijk werd dit gevoerd door Hubrecht Harinck (II, 1671-1754), weesheer te Goes, of diens zoon Cornelis Harinck (geb. 1707), baljuw en secretaris van Borsele.

  De stamreeks vangt aan met Adriaen Harinck (te Goes) die omstreeks 1655 huwde met Cornelia Huyssen en eindigt met Geertruida Harinck (1785-1827), gehuwd met Jacobus de Jongh, wijnkoper te Goes.

  in reply to: Willem Hendrik Halkett #7181
  Rufus Kettin
  Participant

  in het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Verschijnt vier maal per jaar – Jaargang 12, nummer 4, november 2020) lees ik in het artikel over ‘de lepel van de Eendracht’ het volgende in het stuk ‘de essentiële lepel’ van de hand van Jan van Doesburg, Johan Opdebeeck & Dennis de Rooij:

  ‘(….) Willem Halkeet heette oorspronkelijk William Halkett. Hij was een zoon van sir John Halkett en jonkvrouwe Maria van Loon.’

  in reply to: De archivaris van de clan Mackay in Nederland #7194
  ANNA Banning
  Participant

  In antwoord op uw vraag: Cornelia Evers was mijn betovergrootmoeder en zij is twee keer getrouwd geweest. Haar eerste echtgenoot heette Johannes Petrus MacKay (of zoals gebruikelijk in NL Makaaij) 1802-1846, zij kregen een aantal kinderen, een beetje veel hier op te noemen, Maar u kunt altijd contact met mij opnemen. Oook heb ik een boek ver de geschiedenis van de MacKay’s. Ik zou het leuk vinden hierover een en ander met elkaar uit te wisselen,

  met vriendelijke groet ANNA Bannning

  in reply to: Genealogie #7268
  Evert de Jonge
  Participant

  Ooit heb ik genoteerd: Bijblad Nederlandse Leeuw 2, betr. bijlage van Arnhem.

  Sicamber van Arnhem is 24-11-1590 gedoopt als bastaard zoon van Karll van Arnhem tot Kernhem en Catharine
  Fragment uit het copien boek van Karll van Arnhem: Filius illegitimus feu naturalis 1590 24 nov pridie Catharine, inditum illi christianum nomen Sijcamber

  Heeft een van de leden de mogelijkheid mij dit artikel digitaal aan te leveren?
  B.v.d.
  Evert de Jonge
  evert55jonge@hetnet.nl

Viewing 15 posts - 556 through 570 (of 579 total)