mboers

Forum Replies Created

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 623 total)
 • Author
  Posts
 • in reply to: Genealogie #3534
  P.M. Kernkamp
  Participant

  Wie heeft de beschikking over, of weet waar te vinden is, een betrouwbare kwartierstaat van Johan van Oldenbarnevelt?

  in reply to: Overheidsheraldiek #3538
  P.G. Hollestelle
  Participant

  Geachte mevr/heer,

  Ik ben op zoek naar de betekenis van de zogenaamde hermelijnstaartjes in het wapen van Yerseke en waar deze voor staan het zijn er 5 boven en 4 daaronder.

  Met vriendelijke groet,

  PG Hollestelle

  in reply to: Kwartierstaat Johan van Oldenbarnevelt #3535
  C.P. Briët
  Participant

  Over Johan van Oldenbarnevelt is veel studie verricht en gepubliceerd door Jan den Tex (1899-1984). Zie over hem:

  Via de on-line raadpleegbare catalogus van de Koninklijke Bibliotheek zijn zijn publicaties gemakkelijk te vinden.

  Wellicht is de volgende publicatie in het licht van de vraag het meest interessant: J. den Tex, Oldenbarnevelt. V. Stambomen, kaarten en register (Groningen: Tjeenk Willink, 1972) in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1986-1987, pag. 164-170, te vinden op: http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/mnl/levens/86-87/tex.htm

  in reply to: Genealogie #3528
  Jim van der Meer Mohr
  Participant

  I.v.m. onderzoek naar de portretschilder H. Serin (ca. 1678-na 1755) kom ik graag in contact met diegene die weet waar de volgende portretten zich bevinden: P. van Assendelft, Hr. Capitain, A. van Diest, Hr. Van der Does, M.E. Godin, Graaf en Gravin Van Heenswijk, C.D. en J.D. Ockerse, Hr. Ouderogge, G. de Salignac en L.F. de Peletier, Albert en Apollonia van Sijdervelt, Louis Trip de Marez, H. van Vechoven en de zusjes C.A. en S.H.J. van Vrijberghe. Discretie verzekerd.

  Drs. G.J. van der Meer Mohr
  Danckertsstraat 23
  2517 TE Den Haag
  06-12339787 / email: jim@vandermeermohr.nl

  in reply to: Heraldiek #3524
  Jan Verbiest
  Participant

  Ik heb een verzameling kleine familiewapens van metaal en ook monogrammen. Deze emblemen hebben vermoedelijk behoord tot de livrei van personeel in dienst van adelijke en patricische families in de 19e of begin 20e eeuw.
  een ervan is vermoedelijk van de fam. Van Lynden, een van verm. Van Riemsdijk en een van verm. Hornthal. Ik heb er nog meer maar daar kom ik nog niet uit. Ik zal tzt. de hele verzameling op internet zetten. Kan iemand mij helpen aan afbeeldingen van genoemde Familiewapens?
  Jan Verbiest. 0622419036

  in reply to: Familiewapens Van Lynden, Van Riemsdijk en Hornthal #3525
  P.M. Kernkamp
  Participant
  in reply to: Wapen van Yerseke #3539
  R.J. van der Maal
  Participant

  Volgens Encyclopedie van Zeeland (1982-1984) is het wapen van Yerseke vermoedelijk afgeleid van dat van de familie Van Duvenee. Deze weinig bekende, uitgestorven familie, die eveneens in deze encyclopedie wordt vermeld, voerde blijkens een in Nieuwe Cronyk van Zeeland van Smallegange (1696) voorkomende wapenkaart getiteld Wapenen der edele en aensienelyke geslachten in het souverain graefschap van Zeeland een identiek wapen met dit verschil dat het schildhoofd effen rood was. Dit wapen werd, zoals blijkt uit een andere in genoemd werk voorkomende wapenkaart met de titel Landen en Heerlijkheden Bewesterschelde, ook gevoerd door de voormalige heerlijkheid Duvenee, die tijdens de stormvloeden van 1530 en 1532 ten onder is gegaan en op de huidige landkaart moet worden gezocht in het verdronken land van Zuid-Beveland, oost van Yerseke gelegen. Op laatstgenoemde wapenkaart treft men nog drie andere soortgelijke wapens aan die zich van dat van Duvenee onderscheiden doordat, evenals bij Yerseke, op het rode schildhoofd een figuratie is aangebracht, bij elk wapen een andere. Het betreft de voormalige gemeente Hoedekenskerke, in het zuidwesten van Zuid-Beveland gelegen, en de evenals Duvenee ca. 1530 verdronken heerlijkheden Couwerve, west van Duvenee gelegen, en Oostende (niet te verwarrren met andere plaatsen van die naam), dat zelfs in de Grote Topografische Atlas van Nederland, deel 4 (1987) niet valt terug te vinden, maar volgens Encyclopedie van Zeeland ten oosten van Hoedekenskerke moet worden gesitueerd. De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat al deze heerlijkheden waarschijnlijk in het bezit van de familie Van Duvenee zijn geweest. De vraag waarom deze familie haar wapen van hermelijnstaartjes heeft voorzien kan ik niet beantwoorden.

  in reply to: Heraldiek #3520
  Peter Paul
  Participant

  Hello, sorry for not speaking dutch:
  Is er een stamboom en/of wapen bekend van de Familie SCHUT van Ameland? (Nes, Monnikendam)

  Here you find sone infos about my ancestors:

  http://www.ameland.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=49&stukid=1217

  From tis page:
  HANS JOCHEMSTRAAT
  Hans Jochems Schut 1724 – 1787 Nes, was Commandeur van 1746 t/m 1778 op de walvisvaart in de noordelijke ijszee. Hij voer voor Amsterdamse reders en heeft als Commandeur 107 walvissen gevangen. In 1753 heeft hij een huis laten bouwen op perceel Vermaningspad nr. 4. Het pand wat er nu staat is in 1975 geheel in stijl gebouwd met de stenen van het oorspronkelijke huis. Nu wordt het bewoond door dierenarts Heere Schols, een nazaat van Hans Jochems Schut.
  JELLE HANSENPAD
  Jelle Hansen Schut 1750 Nes – 1827 Monnikendam, was zeeman en heeft op de walvisvaart in de noordelijke ijszee verschillende rangen doorlopen tot aan stuurman. In 1766 harpoeneerde hij tijden de reis 2 walvissen, waarvoor hij van de rederij in Amsterdam 50 gulden kreeg. In de tuin van perceel Commandeurstraat nr. 23 staat een stuk walviskaak (kakebiên), door hem als jachttrofee meegebracht met de initialen I.H.S. en het jaartal 1766. Ook voer hij bij de koopvaardij in verschillende rangen tot aan kapitein.

  Any help would be much appreciated!

  Thank you very much,
  Peter Paul

  in reply to: Wapen Schut (Ameland) #3521
  R.J. van der Maal
  Participant

  Voor meer details over Jelle Hansen Schut zie het artikel “De lijnbanen van Monnickendam” van de Vereniging Oud-Monnickendam uit 1994 (www.oudmonnickendam.nl).
  Tot deze familiegroep behoren mogelijk ook: Clasina Schut (geb. Ameland 1764) tr. Cornelis Clant, zie Nederland’s Patriciaat 1948, p. 98 en De Nederlandsche Leeuw 1925, kol. 77; Hanna Hanzes Schut, ged. 1796, dr. van Hans Hanzen Schut en Antje IJsbrands Vos, zie De Nederlandsche Leeuw 1968, kol. 308/309; en Grietje Klaasse Schut, ged. Monnickendam 1706, dr. van Klaas Michiel Schut en Teunisje Mens Kuijp, zie Gens Nostra 1984, p. 119/120.

  in reply to: Heraldiek #3512
  Gerda van Driel-van Koetsveld
  Participant

  In de Nederlandsche leeuw no 8 jaargang 14 1896 ‘Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht van koetsveld’, door J.M. van Kuyk stonden 2 wapens: Delftsche en Utrechtse.

  Zouden deze wapens mij toe gestuurd mogen worden? Ik heb geen printer.

  Bedankt alvast!
  Gerda
  Refter 32 1695 JM Blokker

  in reply to: 2 wapens van Van Koetsveld #3513
  R.J. van der Maal
  Participant

  Het artikel door Van Kuyk geeft slechts wapenbeschrijvingen: Een gouden koeienkop op een groen veld (Delftse familie) en Een zilveren koeienkop op een rood veld (Utrechtse familie). Geen afbeeldingen dus. Een afbeelding van het eerste wapen is opgenomen in Nederland’s Patriciaat 5 (1914). Verder bevatten de heraldische collecties van het KNGGW/CBG diverse lakafdrukken en verwijzingen naar vindplaatsen van wapens Koetsveld. Succes met uw onderzoek.

  in reply to: Portretten door H. Serin (1678-na 1755) #3529
  R.J. van der Maal
  Participant

  Deze vraag zal met wat achtergrondinformatie over de schilder Serin en het onderzoek opgenomen worden in de vragenrubriek van het komende nummer van De Nederlandsche Leeuw.

  in reply to: Overig #3516
  Monique Biekart
  Participant

  Beste meneer/mevrouw,

  Bestaat er een catalogus (lijst tentoongestelde objecten) van de “Genealogisch-heraldische tentoonstelling” in de Raadzaal Javastraat (Den Haag)bij het 50-jarig bestaan van de Ver. de Nederlandsche Leeuw afd. Wapenkunde (1933)? Ik hoor graag van u.

  Met vriendelijke groeten,

  Monique Biekart

  Gemeentemuseum
  Postbus 72
  2501 CB Den Haag
  tel. 070-3381118
  fax 070-3381112

  in reply to: Genealogisch-Heraldische tentoonstelling 1933 #3517
  V.A.J.
  Participant

  Ja, de catalogus bestaat. Hij is te vinden onder de titel ‘Catalogus der genealogisch-heraldische tentoonstelling in het raadsgebouw der gemeente ‘s-Gravenhage, Mei 1933’ in de meeste Universiteitsbibliotheken en in Den Haag in de bibliotheek van het Nationaal Archief en bij het Centraal Bureau voor Genealogie. De catalogus is tevens antiquarisch beschikbaar (bijvoorbeeld op http://www.alephbooks.com/product.asp?intProdID=1625270502).

  in reply to: Genealogie #3507
  P.M. Kernkamp
  Participant

  In 1311 zou een Hendrik van Pufvliet gardiaan zijn van de Utrechtse minderbroeders (Franciscanen), en in 1318 een Hendrik Riem. Zijn dat twee personen of is het één persoon met twee toenamen?
  Wie kan mij helpen aan een lijst van gardiaans van de minderbroeders te Utrecht in de 14e eeuw?

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 623 total)