Om de vraag en antwoordrubriek voor elke bezoeker informatief, gebruiksvriendelijk en prettig te houden gelden enkele gebruiksvoorwaarden:

 • benader andere deelnemers met respect en wees beleefd
 • gebruik correcte taal
 • geef in uw ‘onderwerp’ duidelijk aan waarover het gaat
 • houd uw bericht beknopt en relevant
 • plaats geen zogenaamde ‘off-topic’-reacties. Wilt u een ander onderwerp of vraag plaatsen, open dan een nieuw bericht
 • wees spaarzaam met het gebruik van hoofdletters. Berichten uitsluitend in hoofdletters komen ‘schreeuwerig’ over
 • vermeld geen privacy-gevoelige gegevens van anderen
 • plaats elk bericht maar één keer
 • de vraag mag alleen genealogisch of heraldisch zijn

Bijdragen worden niet vooraf gelezen of goedgekeurd. Wel behouden wij ons het recht voor om berichten zonder waarschuwing of nadere toelichting te verwijderen.

Berichten worden onherroepelijk verwijderd als ze:

 • in strijd zijn met de netiquette
 • in strijd zijn met algemeen geldende fatsoensnormen
 • onwelvoeglijk taalgebruik bevatten
 • een commerciële bedoeling hebben

Mocht u een dergelijk bericht signaleren, reageer dan niet op het bericht zelf maar stuur een mail naar onze webredactie.

Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde is niet aansprakelijk voor de inhoud van de berichten, evenmin voor juridische of andere gevolgen, noch voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de vraag en antwoordrubriek van De Leeuw.

Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde is gerechtigd om deze forumregels zonder kennisgeving vooraf te wijzigen of aan te passen.

Het forum is niet de plaats om contact op te nemen met het Genootschap. Dat kunt u zowel schriftelijk als via e-mail doen met de secretaris.