Lid worden

U kunt lid worden van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde door het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden.

Hierbij geef ik mij op als nieuw lid van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

Voordelen van lidmaatschap

Als u lid wordt van het Genootschap ontvangt u vier maal per jaar het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw en heeft u kosteloos toegang tot de verzamelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie. Bovendien hebben leden toegang tot de ledenpagina’s op deze site.

Prijzen

Per 1 januari 2003 zijn de volgende prijzen van kracht:
Lidmaatschap binnenland € 55,-
Lidmaatschap EU € 70,-
Lidmaatschap buiten EU € 85,-
Gezinslidmaatschap € 33,-
Student- of Jeugdlidmaatschap € 28,-

Ingevolge de statuten kunnen alleen natuurlijke personen lid worden van het genootschap. Voor organisaties en instellingen bestaat de mogelijkheid een abonnement te nemen op het blad De Nederlandsche Leeuw. Per 1 januari 2004 betalen zij de volgende prijzen:
Voor een binnenlands abonnement € 75,-
Voor een buitenlands abonnement € 90,-

Meer informatie

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de secretaris van het Genootschap.