Lid worden

U kunt lid worden van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde door het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden.

Hierbij geef ik mij op als nieuw lid van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.

Door deze aanvraag in te dienen ga ik ermee akkoord dat mijn hierbij opgegeven persoonsgegevens worden gebruikt voor de inning van de contributie, voor het verzenden van De Nederlandsche Leeuw, de Mededelingen en eventuele andere correspondentie met de leden zoals uitnodigingen voor evenementen en dat deze gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van het KNGGW.

Voordelen van lidmaatschap

Als u lid wordt van het Genootschap ontvangt u vier maal per jaar het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw en heeft u kosteloos toegang tot de verzamelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie. Bovendien hebben leden toegang tot de ledenpagina’s op deze site.

Prijzen

Per 1 januari 2003 zijn de volgende prijzen van kracht:
Lidmaatschap binnenland € 55,-
Lidmaatschap EU € 70,-
Lidmaatschap buiten EU € 85,-
Gezinslidmaatschap € 33,-
Student- of Jeugdlidmaatschap € 28,-

Ingevolge de statuten kunnen alleen natuurlijke personen lid worden van het genootschap. Voor organisaties en instellingen bestaat de mogelijkheid een abonnement te nemen op het blad De Nederlandsche Leeuw. Per 1 januari 2004 betalen zij de volgende prijzen:
Voor een binnenlands abonnement € 75,-
Voor een buitenlands abonnement € 90,-

Meer informatie

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de secretaris van het Genootschap.