Tijdschrift De Nederlandsche Leeuw

Het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw is – sinds het in 1883 voor het eerst verscheen – toonaangevend op het gebied van de genealogie en heraldiek. De artikelen over genealogische en heraldische onderwerpen zijn gebaseerd op diepgaand en gedegen onderzoek. Feiten en persoonsgegevens worden in een breed historisch perspectief geplaatst. Ook is er aandacht voor sociaal-economische, demografische en geografische aspecten, als ook voor portreticonografie. KNGGW-leden en abonnees ontvangen viermaal per jaar ‘De Leeuw’.

Publiceren in De Leeuw

Onderzoekers kunnen bijdragen aanleveren bij de redactie van De Leeuw. Bij het opstellen van een artikel dient wel rekening te worden gehouden met de redactionele uitgangspunten en schrijfrichtlijnen.
Bijdragen en/of vragen? Neem contact op met de redactie via redactie@knggw.nl.

Eerdere jaargangen

Van De Nederlandsche Leeuw zijn 125 jaargangen (1883-2008) verkrijgbaar op dvd; 27.000 pagina’s tekst en afbeeldingen, inclusief een zoekfunctie.
De dvd is te bestellen via de webwinkel.

Recente edities

Jaargang CXLI, nummer 2 (juni 2024)

Voorouders en verwanten van jonkvrouw Machteld van der Maelstede. Een nobele onbekende in familiale context
Jean Bastiaensen

Waardenburgse heraldiek in de vijftiende eeuw
Marinus Flokstra

Gustaaf Eduard von Meijerhelm (1750-1793), commandeur a.i. van Essequebo
Kees Briët

De rouwborden in de Sint Maartenskerk te Ophemert
Henri J.J. Vermeulen

Jaargang CXLI, nummer 1 (maart 2024)

Gunters en Van Lichtenbergs in de Utrechtse factiestrijd in de veertiende eeuw: Capulets en Montagues?
Jan Willem Gunning

Heraldieke symboliek in het oudste bewaard gebleven schilderij uit de noordelijke Nederlanden
Jan Willem Gunning

Een (h)erkende bastaardtak van het Delftse regentengeslacht Van der Meer (I)
Egbert Wolleswinkel

Levende heraldiek. Wapenpublicaties in Nederland’s Patriciaat (2020/2022)
Roel de Neve

Jaargang CXL, nummer 3/4 (december 2023)

De zestien kwartieren van de kinderen van het echtpaar Samuel Tjon Akien (ca. 1840-1901) en Anna Wilhelmina Hagens (1855-1923)
Raoul A. Hagens

Een Utrechts leen in IJsselstein – gebroken en verduisterd
Bob Kemp

Het nageslacht van Ot en Gerrit van Bemmel, de laatste (zestiende-eeuwse) Van Bemmels die tot de Utrechtse Ridderschap behoorden
Ad van Bemmel

Bijlage: Cornelis Roelofsz van Bemmel en zijn grootmoeder
Denis Verhoef

De Franse kunstschilder Édouard Manet (1832-1883) en zijn verwantschap met het Nederlandse scherprechtersgeslacht Van Anholt/Van Aanhout
Cornelis R.H. Snijder

Waarom emigreerden drie broers Mulier rond 1630 uit Vlaanderen naar de Noordelijke Nederlanden? Wat was voor hen de prijs daarvan?
Victor J.M. Koningsberger

Nogmaals het bloedverwantschapsvraagstuk Holland-Teylingen-Brederode. Beschouwingen bij de hypothese Hoek
Ton de Koning

Jaargang CXL, nummer 2 (juni 2023)

Klik hier voor de verklarende woordenlijst bij dit themanummer.

Bevestigt DNA het ‘huishouden van Jan Steen’? De biologische verwantschap in diepe Nederlandse stambomen
Maarten H.D. Larmuseau

DNA-onderzoek brengt beweging in een 79 jaar oude ‘cold case’: verslag van de zoektocht naar mijn biologische vader en zijn familie
Marcel S.F. Kemp

Families Van Oostrum en Van Schaik in genetisch en genealogisch verband. DNA liegt niet
Denis Verhoef m.m.v. Wim Penninx

Het Y-chromosoom van de graven van Holland nader onderzocht: Wordt de genealogische link met de huidige familie Van Benthem genetisch bevestigd?
Guido F.H.H. van Benthem en Maarten H.D. Larmuseau

Genetica, afkomst en privacy
Johanna E.M.H. van Bronswijk m.m.v. Adri B.P.M. Stuart en Ron R. Walles

Jaargang CXL, nummer 1 (maart 2023)

Schoutendynastieën op het platteland van de Veluwe. Het geslacht Ten Holthe als voorbeeld
Evert de Jonge

Verzwegen en vergeten. Indische nazaten van Nederlandse patriciërs
Roel de Neve

Levende heraldiek. Wapenpublicaties in Nederland’s Patriciaat (2016-2019)
Roel de Neve

Jaargang CXXXIX, nummer 4 (december 2022)

De kinderen en kleinkinderen van Bitter II van Raesfelt
Wilbert A.T. van Workum

Bakhoven
Petronella J.C. Elema en Arnold A. Ruiter

De Indische legitimaties tijdens het bestuur van gouverneur-generaal Van der Capellen 1819-1825
Kees Briët

Jaargang CXXXIX, nummer 3 (september 2022)

Paus Adriaan VI en zijn vermeende afstamming uit de Utrechtse familie Dedel. Een demystificatie
Denis Verhoef

Zegelaars Van Schayck in Utrecht in genealogische en heraldische samenhang
Denis Verhoef

Heraldiek rond Sophia van Rossum en Sophia van Bylant, vrouwen van Doornenburg, 1427-1498
Marinus Flokstra

Jaargang CXXXIX, nummer 2 (juni 2022)

Jongedochter van Camper Eijlandt. De voorouders van Geertruidt Rutger Velthuis
Berend van Dooren

Het Zeeuwse geslacht De Waeyer uit Scherpenisse (deel 3). Stamvader en eerste generaties uit Scherpenisse en Oude-Tonge
Boudewijn P.F. Huenges Wajer en Theo A.J.W. Wajer

In het voetspoor van twee VOC-ers: Johan Baks en zijn vrouw Aletta Hinlopen
Christine Sijbesma

Bewerking van Gimbergs ‘Naamlijst der Schepenen van Zutphen’ (1897)
Martijn M.P. Zieverink

Een vijfde man voor Jacoba van Beieren? Het verhaal van een speurtocht
Ronald A. van der Spiegel

Jaargang CXXXIX, nummer 1 (maart 2022)

De familie Reijneke van Stuwe. Het verhaal van een illusie
Rens Wiegeraad

Een nieuwe kijk op het geslacht Van Oestgeest
Arnold Zuiderent

Uit het leven van de patriot Lambert Tieleman de Roller
Gertjan de Roller

Jhr. mr. Pieter Adam van Holthe, geb. huis Rheebruggen 1782, overl. Demerary 1823
Kees Briët

Jaargang CXXXVIII, nummer 4 (december 2021)

Onderzoek voorgeschiedenis van de heren Van Lede en Van Arkel
Bert den Hertog en Alie Lommen-de Heer

Coster van Den Hage: 160 jaar kosters van de Grote of Sint Jacobskerk uit het geslacht Van der Burch
Anneke Landheer-Roelants

Merktekens van de Haagse broodbakkers (1649)
Léon van der Hoeven

Turfland in Zevenhuizen gekocht door Goudse poorters in 1386
Bart Ibelings

De familiewapens van de hoeders van de levende heraldiek in Nederland nader bekeken
Roel de Neve

Het begin van een onderzoekers- en schrijverscarrière
Frans van Rooijen

Jaargang CXXXVIII, nummer 3 (september 2021)

Munstergeleense Luijten in de zestiende en zeventiende eeuw
Wim Donners

Wetenswaardigheden rond het Besluit Inheemsche Titulatuur 1936
Irawan Sewandono

De vroegste generaties van het riddermatige geslacht Hackfort uit de Overbetuwe
Wilbert van Workum

Jaargang CXXXVIII, nummer 2 (juni 2021)

Geleense Luijten in de zestiende en zeventiende eeuw
Wim Donners

Genealogie van de Nederlands-Indische familie Godin
Erik Godin

Rosenhoek / Rozenhoek (Groningen)
Petronella J.C. Elema

Klumper (Groenlo)
Sebastiaan Roes

The first Kuykendall generations
P.M. Kernkamp

Jaargang CXXXVIII, nummer 1 (maart 2021)

De West-Indische planter Carel Brandes (1749-1820) zijn kinderen en kleinkinderen
Kees Briët

De afstamming van de Indische familie Döderlein de Win
Roel de Neve

Machteld van der Maelstede, de Ossendrechtconnectie
Ruud Raats

Jaargang CXXXVII, nummer 4 (december 2020)

Op zoek naar de vroegste portretten uit de Amsterdamse Boelen-maagschap
S.A.C. (Bas) Dudok van Heel

Het wapen met de rode vos in het Album amicorum van Johanna van Horne
Anton C. Zeven

Jaargang CXXXVII, nummer 3 (september 2020)

Van de Pavordt: toch één Millingse tak
Robert Keurntjes

Zilver in Amsterdam, goud in Parijs: de verwante families Peirolet en Montz
Joan Labouchere

Waaruit, wanneer en hoe ontstond de dubbele achternaam Haitsma Mulier?
Victor Koningsberger

Een misverstand rechtgezet. De adeldom van Lodewijk Jan Worbert van Wassenaer Starrenburg
Dolph Boddaert

Jaargang CXXXVII, nummer 2 (juni 2020)

Gassinck (stad Groningen)
Petronella J.C. Elema

Walichs uit Winkel
Kees Kuiken

Cornélie gravin van Wassenaer Obdam aan het Hof
Huwelijkskandidaten voor een schatrijke erfdochter
Aafke J. Brunt en Janna Kloosterman

De familie Spanjaerts en het huis ‘De Twee Pistolen’ in de Bitterstraat van Zwolle
Léon van der Hoeven

Nederlanders in Brits-Guiana in 1833
Kees Briët

Jaargang CXXXVII, nummer 1 (maart 2020)

Ambacht en kunst: de Leidse beeldhouwersfamilie Biesiot
E.A. (Lili) Kallenborn

François Fagel (1740-1773), de opvoeding van een regent
Kees van Strien

Vrouwenzegels in het land van Kessel tussen 1300 en 1500
Marinus Flokstra

Jaargang CXXXVI, nummer 4 (december 2019)

De heren uten goye
Ben de Keijzer

Memorie en memorandum: De orde van het Gulden Vlies in de Grote Kerk in Den Haag (1456-1545/’46)
Marjolijn Kruip

Jaargang CXXXVI, nummer 3 (september 2019)

Vijftiende- en zestiende-eeuwse scherprechters te Kampen
Cornelis R.H. Snijder

Een jonge Groninger in Brasil postuum onder kritiek
Leendert J. Joosse

‘Soo vuyl dat hy wel blyde magh syn met soo geringen condemnatie’
Het trieste verhaal van Florentina van der Elst
Ronald A. van der Spiegel

Van Kleeff-van Hogezand
Kees Kuiken

Een signet met het wapen van Oranje-Nassau
Norbert J.M. Biezen

Jaargang CXXXVI, nummer 2 (juni 2019)

Jhr. mr. François Daniel Changuion (1766-1850), de man van 1813, opnieuw beschouwd
C.P. Briët

Het Zeeuwse geslacht de Waeyer uit Scherpenisse, deel 2
Iman de Waier, dijkgraaf en militair ingenieur in Zeeland en Staats-Vlaanderen
Theo A.J.W. Wajer en Boudewijn P.F. Huenges Wajer

Jaargang CXXXVI, nummer 1 (maart 2019)

Genealogie Westeneng (tot ca. 1850)
Herman Postema

Een geslacht Bijleveld in Groningen (achttiende-twintigste eeuw)
Baue Bijleveld

De familie Paerslaken uit ‘het Paerse Laecken’ in de Kalverstraat te Amsterdam
S.A.C. Dudok van Heel

Zes doden bij brand in tuchthuis Leeuwarden. Blokhuis gespaard, 1754
Antonia Veldhuis