Tijdschrift De Nederlandsche Leeuw

KNGGW-leden ontvangen vier maal per jaar het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw. ‘De Leeuw’ is – sinds het in 1883 voor het eerst verscheen – toonaangevend op het gebied van de genealogie en heraldiek. Het is een onmisbare bron voor ieder die zich op een wetenschappelijke manier met familiegeschiedenis bezighoudt en bevat tevens een schat aan gegevens voor historici en kunsthistorici.

De artikelen over genealogische en heraldische onderwerpen zijn gebaseerd op diepgaand en gedegen onderzoek. Feiten en persoonsgegevens worden in een breed historisch perspectief geplaatst. Ook is er aandacht voor sociaal-economische, demografische en geografische aspecten, als ook voor portret iconografie. Het tijdschrift is eigenlijk onmisbaar voor iedereen die zich serieus bezighoudt met (familie)geschiedenis.

Publiceren in De Leeuw

U kunt uw eigen onderzoek publiceren in De Nederlandsche Leeuw. Voor veel historici is ‘De Leeuw’ zelfs het enige publicatiekanaal voor eigen genealogisch onderzoek. In de vraag- en antwoordrubriek kunt u bovendien kosteloos gegevens uitwisselen. Nadere informatie kunt u bij de redactie verkrijgen.
Voor het opstellen van uw artikel dient u uit te gaan van enkele standaards, die u hieronder aantreft:

Inhoudsopgave laatste edities

Jaargang CXXXVI, nummer 3 (september 2019)

Vijftiende- en zestiende-eeuwse scherprechters te Kampen
Cornelis R.H. Snijder

Een jonge Groninger in Brasil postuum onder kritiek
Leendert J. Joosse

‘Soo vuyl dat hy wel blyde magh syn met soo geringen condemnatie’
Het trieste verhaal van Florentina van der Elst
Ronald A. van der Spiegel

Van Kleeff-van Hogezand
Kees Kuiken

Een signet met het wapen van Oranje-Nassau
Norbert J.M. Biezen

Jaargang CXXXVI, nummer 2 (juni 2019)

Jhr. mr. François Daniel Changuion (1766-1850), de man van 1813, opnieuw beschouwd
C.P. Briët

Het Zeeuwse geslacht de Waeyer uit Scherpenisse, deel 2
Iman de Waier, dijkgraaf en militair ingenieur in Zeeland en Staats-Vlaanderen
Theo A.J.W. Wajer en Boudewijn P.F. Huenges Wajer

Jaargang CXXXVI, nummer 1 (maart 2019)

Genealogie Westeneng (tot ca. 1850)
Herman Postema

Een geslacht Bijleveld in Groningen (achttiende-twintigste eeuw)
Baue Bijleveld

De familie Paerslaken uit ‘het Paerse Laecken’ in de Kalverstraat te Amsterdam
S.A.C. Dudok van Heel

Zes doden bij brand in tuchthuis Leeuwarden. Blokhuis gespaard, 1754
Antonia Veldhuis

Inhoud jaargang CXXXV (2018)
Inhoud jaargang CXXXIV (2017)
Inhoud jaargang CXXXIII (2016)
Inhoud jaargang CXXXII (2015)
Inhoud jaargang CXXXI (2014)
Inhoud jaargang CXXX (2013)
Inhoud jaargang CXXIX (2012)
Inhoud jaargang CXXVIII (2011)
Inhoud jaargang CXXVII (2010)
Inhoud jaargang CXXVI (2009)

DVD De Nederlandsche Leeuw 1883 – 2008

In november 2011 is een nieuwe DVD verschenen met de 125 jaargangen van 1883-2008 van De Nederlandsche Leeuw. Op de DVD vindt de gebruiker de volledige tekst en alle afbeeldingen uit 125 jaargangen De Nederlandsche Leeuw, alsmede een zoekprogramma waarmee op ieder woord kan worden gezocht. In totaal bevat de DVD meer dan 27.000 gescande bladzijden.

De DVD vervangt de inmiddels uitverkochte CD-ROM die in 1998 verscheen en biedt vier grote verbeteringen. Er staan nu 25 jaargangen meer op de disc, de zoekmogelijkheden zijn aanmerkelijk beter, de kwaliteit van de scans zijn veel beter en alles staat nu op één disc.

De DVD is te bestellen via de webwinkel. De prijs is €40 voor leden van het Genootschap en €47,50 voor niet leden.