De Nederlandsche Leeuw, jaargang 1 (1883)

MAANDBLA D 1 VAN HE T M GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLMIKSUH E LEEUW . I 1┬░ Jaargang : 18 8 3 .