De Nederlandsche Leeuw, jaargang 1 (1883)

â?? 39 â?? Lijst van de eigenaars der grafsteden in de hervormde kerk te Bergen op Zoom. OPGEMAAKT IN 1796. 1. Heer G. S. Duytz. Kelder. 2. Mevrouw N. N. 3. Heer van Engelen van Strijen. 4. Mevrouw Cabbeljauw. 5. Kerk. 6. Kerk. Kelder. V 1 Kerk. 41. Heer J. C. de Groot. Kelder. 42. Heer M. van Stapelen. Kelder, 43. Heer N. van der Kreek. 44. Heer Lamsweerde. Kelder. 45. Heer Corn. de Lij. Kelder. 46. Heer Johan Paulier. 47. Kerk. 48. Juffrouw Folkers. Kelder. 9. Mevr. Noot geboren Drabbe. 49. Juffrouw Folkers. Den ingang. 10 - -- U 12 13 14. 15 16 17, 18, 19 20. 21, 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Heer Titus D'Aubeque. Kerk. Kelder. Kerk. Heer Alexander Faure. der. Heer Jaeob Tenbergen. Kerk. Kei- 50. Heer Jeremias Bandaux. 51. Heer Willem Brouwers. 52. 'Heer J. van der Hulst. Kelder. 53. W. Bere en broeders, sedert 1802. 54. P. de Geep, sedert 1798. 55. Heer B.Imbyze van Batenburg 56. Heer Pieter Robert. 57. Erve Lijdeker. 58. Heer Johan v^n Dijk. 59. Kerk. 60. Mevrouw de Chavonnes. Heer Robbert van Eekeren. Heer Joh. Tilenius. Kelder. Heer J. Le Jeune. Kelder. Heer Joh. Paillie,*. Kelder. Heer Jan Boeyens. Kerk. Kelder. Heer Johan Drabbe. Heer Andreas de Lij. Heer Corn. van Bommel. Heer Corn. van Bommel. Heer Mat. van Landschot. Heer Buyens. Kelder. Heer Casper van Lantschot. 71. Kelder. 72. II: j Kerk 63. Heer Jan Boeyens. 64. Kerk. 65. Heer Rijgersman. 66. Heer Gasp. Stouters, nu J. Drabbe. 67. Heer Joh. Knips. Bak. 68. Heer Ad. Rijgersman 69 Kerk. 70. Heer Corn. van Bommel. Kerk. Heer N. Rubbens. Kelder. 73. ) Heer B. L. Beaufort. Kelder. 74. Heer Laurens de Geep. Kerk. Bak. Kerk. Kelder. Catharina Stoffelen. Kerk. Kelder. 75. Heer J. C. van Deur. 76. Heer Ad. Verbrugge. 77. Heer L Faber. 78. Kerk. Heer Marcellus Bax. Kelder. 79 Govert WHtermans. Heer Willem Brouwers. 80. Govert van Zwanenburg. (Wordt vervolgd). Medegedeeld door Mr. K. J.T. C. KNEPPELHOUT VAN STERKENBVKQ te Utrecht . Geboorten, huwelijken en sterfgevallen in adellijke­ en aanzienlijke geslachten. APRIL 1883. GEBOORTEN. 1. 1. Elizabeth Mechteld, dochter van Alexander Leonard baron van Plettenberg en van Johanna Carolina Huberta Jacobson, te 's-Gravenhage. N., zoon van J. E. A. van der Goes en van J. M. Stolk, te Gent (Betuwe). 1. N., zoon van Jhr. Gerard Salomon Boreel en van Jonkvr. S. G. F. Gevers, te Beverwijk. 5. N, dochter van Mr. Arnoud Willem van Beeck Calkoen en van Jonkvr. Pauline Albertine Ram, te Utrecht. 6. Emma Wilhelmina, dochter van Wilhelm Johan Adams en van Isabella Susanna Wesenhagen, te 's-Gravenhage. 10. Antoinette, dochter van Jhr. Willem Pieter van der Goes en van Henriette Reinbrandine Boddaert, te 's-Gravenhage. 10. 10. 13. 15. 16. 17. 18. 26. 27. 29. 29. 11. 11. 12. 12. 19. 23. 25. 26. N., zoon van Eduard Alexander Eerdinand baron Creutz en van Jacqueline Paulina Thurkow, te Delft. N., zoon van H A. D. van der Meer Jr. en van L. J. barones van der Borch van Rouwenoort, te Breda. N, zoon van Jan Joost Carel baron Taets van Ame- J. barones Taets van rongen en van M. C. L Amerongen, te Breda. N., zoon van Jan Meinard Simon en van Henriette Jacoba Blussé, te Ginneken. N., dochter van Johan Hendrik Kofoed en van Johanna Wilhelmina Hordijk , te Haarlem. N, zoon van N. Nering Bögel en van Johanna Geertruida Juliana barones van der Eeltz, te Deventer. N., zoon^van W. G. L. van Tengnagell de Raad en van D. T. Ongerboer, te Amsterdam. N., zoon van Marie Gerard van den Berg van Saparoea en van Jonkvr. Adriana Theodore Schuur beque Boeye, te Terborgh. N., zoon van Jhr. Stephan Balthasar Ortt en van Jonkv. Anna Maria Gerarda Wilhelmina de Jonge, te Helder. N., dochter van Diederyk Gerhard Engelbert Wolterbeek Muller en van Johanna Jacoba Sara Stam, te Voorburg. Eene levenlooze dochter van Mr. Pieter Jacob Teding van Berkhout en van Sara Maria Ketelaar, te Baarn. HUWELIJKEN. Jhr. Mr. Jan Constantijn Nicolaas van Eys, heer van Lienden, geb. te Amsterdam 19 Januarij 1856, zoon van Jhr. Theodoor Hendrik en van 'zijn le vrouw Adèle Marie Labouchère met Cecilia Johanna d'Hangest barones d'Tvoy, geb. te 's-Gravenhage 3 Januari 1861, dochter van baron Mr. Daniël Maximiliaan en van Catharina Constantia Wilhelmina, gravin van Limburg Stirum, te 's Gravenhage. G. C. C. Wiggers van Kerchem, zoon van N. en van N. Stelling met M. J. C. Viruly, dochter van T. P. en van J. E. Ledeboer te Leiden. M. baron van Randwijck met H. A. G. Böhtlingk, te Nijmegen. V. M. R A. baron d'Ablaing van Giessenburg, le luitenant bij het le Hanseatische infanterie-regement, n°. 75 met A. barones van Lijnden, te Utrecht. Mr. Hendrik Nicolaas Mees, geb. te Rotterdam 2 Mei 1857, zoon van Mr. Marten en van Anna Hendrina van Teutem met G. P. de Monchy, te Rotterdam. Dr. Willem Pieter Cornelis Knuttel, geb. te Maas­ sluis, zoon van Daniël Pietersz. en van Elisabeth Cornelia Eabius met Johanna Christina Eabius, geb. te Batavia, dochter van Gerhardus en van Johanna Elisabeth Bóuricius, te 's-Gravenhage. A. Gallis Merens, notaris te Kapelle met E. S. Domi nicus van den Bussche, te Breda. Jan Hordijk Jacobuszoon, geb. te Dordrecht 8 Mei 1839 , weduwnaar sedert 26 Mei 1879 van Ida Wil­ helmina de Voogd mtt Agatha de Voogd, geb. te Dordrecht 10 Mei 1836, dochter van Jacobus en an lda Wilhelmina Hordijk, te Dordrecht. A. E. Swaan, geb 1848, kapitein ingenieur met E. A. G. van Oldenborgh, geb. te Dordrecht, dochter van Jan en van E. A. G. ürt, te Dordrecht. STERFGEVALLEN. Louisa Johanna van de Poel, geb. te Batavia 12 Sept. 1818, dochter van Pieter en van Suzanna Henriette