De Nederlandsche Leeuw, jaargang 1 (1883)

‚?? 40 ‚?? von Gutzlafl, sedert 1853 weduwe van Mr. Dirk Gijs bert Reitz, te 's-Gravenhage. 3. Jhr. Mr. Johannes Albertus Sandberg, bijna 85 j , kommandeur der orde van den Nederlandse-hen Leeuw, groot-officier der orde van de Eikenkroon, ridder der 2e klasse der Pruissische Kroonorde, oud-lid der Gedeputeerde Staten van Overijssel, te Zwolle. 4. Johanna Cornelia Erancois, geb. te 's-Gravenhage 5 April 1851, dochter van Mr. Willem Erederik George Lodewijk en van Anna Rutheria Johanna Cornelia Boeye, gehuwd met Jan Hendrik Pieter van Goens,' kapitein bij het regiment grenadiers en jagers, te 's-Gravenhage. 6. N., van Hemert tot Dingshof, geb. te Assen 13 Maart te voren, dochter van baron Coenraad Jan en van Jonkvr. Anna Adriana Reiniera Hendrica van der Wijck , te Assen. 7. Johanna P. A Rees, 67 jaar oud, dochter van Mattheus Willem en van Jacoba van der Does gehuwd met Hendrik Mauritz, te Dordrecht. 10. N., van Hemert tot Dingshof, geb. te Assen 13 Maart te voren zoon van baron Coenraad Jan en van jonkvr Anna Adriana Reiniera Hendrica van der Wijck , te Assen. 11. Dr. Dani√ęl Jan Steyn Parv√©, geb. te Gorinchem 3 Sept. 1825 , inspecteur van het middelbaar onderwijs, ridder der orde van den Nederlandsehen Leeuw en der orde van het Legioen van Eer, zoon van Dani√ęl Jan en van Jacoba Theodora van Riemsdijk, gehuwd met Lena Wilhelmina Wicherina van Naerssen, te 's-Gravenhage. 12. Richard Robert Hugo Diemont van Dathar, geb. te Padang 25 Junij 1864 , zoon van Adolf Jan Hugo en van Alisson Ellina Maidman, te Arnhem. 15. Kornelia Maria Blindenbach, geb. te Aardenburg 24 Juni 1812, weduwe sedert 4 Nov. 1872 van den gepensioneerden kolonel der infanterie Justinus Leonard Verburg, te Aardenbnrg. 15. Maria Elisabeth Duymaer van Twist oud 72 jaar, weduwe van den raadsheer in het provinciaal gerechts¬≠ hof van Overijssel Mr. H. Kronenberg, te Deventer. 16. Elisabeth Browne , geb. te Rotterdam 18 Dec. 1820, dochter van Erancois en van Anna Twiss, weduwe sedert 29 Nov. 1862 van Adriaan Mees, te Rotterdam. 17. Catharina Cornelia Anna Ev√™rdina Alewijn, geb te Dendermonde 19 Sept. 1821, dochter van Dr. Cornelis en van Olowina Wilhelmina Degerman, weduwe sedert 25 Julij 1880 van Mr. James John Teding van Berkhout, te Amsterdam. 23. Cornelia Arnolda de Vries Robb√©, oud 76 jaar, weduwe sedert 1 Nov. 1854 van den predikant te Ter Heide (N.Brab.) Simon Hondius van Herwerden, te Spankeren. 23. Antje Hoitinga Muiier, oud 55 jaar, gehuwd met Mr. J. Minnema de With, te Leeuwarden. 24. Jhr. Johann Harry Carl Wilhelm von Schmidt auf Altenstadt oud 49 jaar', gehuwd 2 Eebruari 1874 met Christine Antoinette Oudemans, te Arnhem. 24. Catharina Geertruida van Sloterdijck, oud 77 jaar, weduwe van Mr. Ludolf Reinier Salverda, te Leeuwarden. 26. Hendrika Petronella Bluss√©, oud 69 jaar, dochter van Adolf B. van Oud Alblas en van Jacoba Holle, weduwe van Hendrik Philip Visser, te Dordrecht. 27. Pieter Vreede Bik, geb. te Amsterdam 13 Juni 1806, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, kom¬≠ mandeur der orde van de Eikenkroon, oud Oost indisch ambtenaar, staatsraad-honorair, zoon van Jan en van Jeannette Butin, weduwnaar van Wilhelmina Petronella Erederica Kulenkamp Lemmers, te 's-Gra¬≠ venhage. 27. Robert Dani√ęl Wolterbeek, oud 82 jaar, oud lid van de provinciale staten van Noordholland, weduwnaar van Henriette Maria Anna Meyer, huize Valkenburg te Oosterbeek. 29. Jacobus Eredrik Boogaard, geb. te 's Gravenhage 13 Oct. 1831, secretaris-generaal bij het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, ridder 'der orde van den Nederlandschen Leeuw, der Belgische Leopoldsorde en der Guelphenorde, zoon van Jacobus Adam en van zijn le vrouw Christina Maria Bosz, weduwnaar sedert 9 Januarij 1881 van Lucie Jos√®phe Bri√®n, te 's-Gravenhage. 29. Louisa Meinardina Westhoff, oud 84 jaar, weduwe van den notaris te Mijdrecht Anthony Verdam, te Utrecht. 29. Dr. Reinhart Pieter Anne Dozy, geb. te Leiden 21 Eebruari 1820, hoogleeraar aan de Rijks Universiteit aldaar, gehuwd met M. C. van Goor den Oosterlingh, te Leiden. 29. Kind, geb. '√≥ Maart te voren van G. C. Klerk de Reus en van H. W. de Ravallet, te Maastricht. 30. Jacob Lodewijk Hovy, geb. te Amsterdam 9 Ee¬≠ bruari te voren, zoon van Willem en van Pauline Geertruyda Tutein Nolthenius, te Amsterdam. 30. Eriedrich August Eerdinand Eduard Victor Werd m√ľller von Elgg, geb. te Leiden 27 Maart 1840, gepensioneerd kapitein van het Oost-Indisch leger, zoon van Joan Albert en van Jeanne Jacqueline Chris toffeline de Bock, gehuwd met Christina √ľorothea Zacharias, te 's-Gravenhage. 30. Wilhelmina Oudemans, geb, te Weltevreden (Batavia) 21 April 1839, dochter van Anthonie Cornelis en van Jacoba Adriana Hammecher, gehuwd met Mr. Jan Jacob van Geuns, raadsheer in het gerechtshof te 's-Gravenhage, te 's-Gravenhage. Briefwisseling'. Jos. A. A. Th. te A. Uwe zending ontvangen. Wij zullen nu ook voortaan geregeld zenden. P. A. graaf du Ch. te D. Boeken ontvangen, wenscht U als lid het Maandblad te ontvangen? A. S. te H. wij hebben Uwe werken ontvangen, brief volgt. M. C. te N Y. De Telegraaf N¬į 283 goed ontvangen, verzoeke nog een nommer. Maandblad zal voortaan ge¬≠ zonden worden. v. W. th. D. te L. Het bedrag ontvangen. J. W. IJz. te L. Op Uwe vragen volgt antwoord, na afloop der bestuursvergadering, platen ontvangen ook voor volgend nommer. Vragen 6. Voor een uit te geven Eriesch-Ommelandsch Wapenboek, wenscht men de volgende wapens te kennen: Doede van Amsweer, 1596, Edele Erenfeste Lucas van Lissebon, 1624, Jonker Ghialdo Sistal, 1658, Jonker Wijnties, 1660, Jonker Melchior van Lissebon, 1667 en Duchesnoy, Heer van Bierum, 1750. 7 Wie deelt de volledige wapens mede der famili√ęn: Glasius , Boneval Eaure, Eromberg, en Maas Geesteranus, alsmede- het Jielmteeken der wapens van van der Eeen en Eockema ? Gedrukt bij GEBR. J. & H. VAN LANGENHUYSEN, te 's-Gravenhage.