De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

‚?? 25 ‚?? Ter zijde van dit opschrift en de twee wapens staan de navolgende kwartieren: Egmondt Bloot. Raaphorst. Pots. Heerman. Persijn. Verdoes. Poelgeest. Tegenover den preekstoel achter het orgel hangt een houten kwartierbord met dit opschrift: CIO 10 CC L XXXVIII Den WelEdelGeboren Heer Wilhelm Hendrik van Steen berch, in leven heer van Schipluiden, Hodenpijl en Maartensregt, Dorp en Keenenburg, oud-raad van politie crimineele en civiele justitie der colonie Suri¬≠ name, geboren te Venlo 19 April 1725, overleden op den huize Keenenburg 8 Dec. 1788. En met deze kwartieren: van Steenberch (a). Bachman (