De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

â?? 32 â?? Van 's mans eerste huwelijk volgt hier, om de volledig­ heid , de aanwijzing van den heer Ter Gouw, op blz. 7 van zijn boekje: 14 October 1581, Adrian Cornelisz., [schrijft Adriaen Comelisz., natuurlijk zonder bijvoeging van den naam der vermelde woning], met zijn vader Cornelis Adriansz. en Marry Gerbrants, zonder ouders met haar broeder Cornelis Gerbrants. Zij trouwden den 31 October in de Nieuwe kerk, maar in die jaren worden noch leeftijd, noch woonplaats opgegeven. Amsterdam. J. G. FREDERIKS. Aanteekeningeu uit de trouwboeken der Hervormde gemeente te Vlissingen. Maart 1611. Abraham de Dieu en Catelijntgen van de Putte, j. d. van 'Vlissingen, Mei 1612. Francos de Wispelaer, j. m. van Middelburg, Griffier van Axel en Neuzen en Susanna de Moor, j. d. van Vlissingen. April 1617. Arnout van Citters, j. m. van Middelburg en Louise Meulenaers, j. d. van Vlissingen. Oct. 1622. Mr. Adrianus Nicolaï en Mayken Lampsins, j. d. van Vlissingen. 20 Nov. 1627. Mr. Samuel de Back er, Advocaat voor den Hove van Holland, j. m. van Antwerpen en Francoise van Roubergen, van Middel­ burg, wed. van Daniël de Moor. 6 Jan. 1629. Adriaan van Lampsins, j. m. van Vlissingen en Josina de Hase, j. d. van Middelburg. 19 Febr. 1633. Cornelis Claessen Elfsdijk, van Middel­ burg, wed*, van Agatha Steengracht en Catelijna Verbrugge, j. d. van Vlissingen. 15 Febr. 1631. Michiel Adryaensen (de Ruyter), j. m. van Vlissingen en Maeiken Velders, j. d. van Grijpskerke. 14 Juni 1636. Idem, als wedr. van Maeiken Velders en Neeltjen Ingels, j. d. van Vlissingen. 19 Juni 1655. Johan Schotte en Elisabeth van den Brande, j. d. van Vlissingen. 9 Oct. 1655. Johan Schorer, j. m. van Vlissingen en, Wilhelmina van der Burcht, j. d. van Middelburg. 1 Sept. 1657. Dr. Vincentius Keetlaer, j. m. van Vlis­ singen en Catharina Borrendamme, j. d. van Middelburg. 19 Oct. 1669. Mr. Eobertus Schorer en Anna Romburgh, j. d. van Vlissingen. 20 Dec. 1670. Mr. Jacobus Winckelman, j. m. van Vlis­ singen en Susanna Thibaut, j. d. van Middelburg. 28 Oct. 1679. Idem, Raadsheer, wedr. van Susanna Thibaut en Jonkv. Maria Elisabeth Ster thenius, j. d. van Leiden. 16 Nov. 1669. Mr. Nicolaas van Hoornbeeck, j. m. van Grijpskerke en Catharina de Jonge, j. d. van Middelburg. 20 Oct. 1674. Idem, Schepen van Vlissingen, wedr. van Catha. de Jonge en Maria Thijssen,'j. d. van Vlissingen. 12 Nov. 1701. Wilhelm van Sonsbeeck, j.m. van Vlissingen en Tanna Apollonia Thijsse, j. d. van Veere. 9 April 1707. Mattheus de Crane, j. m. van 'sHage en Elisabeth de Hase, j. d. van Vlissingen. 13 Aug. 1707. Geleyn Evertsen, wedr. van Vlissingen ^ Admiraal van Zeeland en Johanna vart Citters, j. d. van Middelburg. 4 Juni 1712. Thomas van Dishoek en Catharina van der Hoeve, j. d. van Vlissingen. 18 Maart 1713. Johan Hurgronje, j. m. van Vlissingen,, Raadsheer in 't Hof van Vlaanderen en Jacoba Maria Sandra, j. d. van Middelburg. 20 April 1715. Mr. Jacob Winckelman, j m. van Middel­ burg en Maria Hurgronje , j. d. van Vlissingen. 27 April 1715. Philibert van Boeschot, van Middelburg, wedr. van Anna Cornelia van Gogh en Catharina Johanna van de Putte, j. d. van Vlissingen. 3 Aug. 1720. Mr. Willem Parker en Anna Maria Pottey,.. j. d. van Middelburg. 8 Febr. 1727. Mr. Gerard de Normandie, geb. van. 'sHage en Jonkv. Anna van Sonsbeeck, Vrouwe van Wissekerke in Zuid Beveland,», geb. van Middelburg. 30 Juli 1729. Mr. Nicolaas van Hoorn, j. m. van Vlis­ singen en Raad aldaar en Catharina Hen riëtta de Hubert, j. d. van Middelburg. 5 Juli 1738. Idem, Raad van Vlissingen, Heer van Burgh', wedr. van Ca. Ha. de Hubert en Margaretha Johanna Ockerse, j. d. van Middelburg. 25 Aug. 1730. Mr. Anthoni Pieter van Dishoeck van Oudhuizen en Willemina Dammiana Nobe ling, van 'sHage. 18 April 1744. Idem, burgemr. van Vlissingen, geb. van Ougly n Bengalen, wedr. van W. D. Nobeling en Cornelia Adriana Ockersse, j. d. van «Middelburg. 8 April 1752. Idem, wedr van Corna. Adr». Ockersse en Dina Jacoba Clyver, j. d, van Vlissingen. 19 April 1734. Mr. Jacob Hurgronje, j. m. van Vlissingen en Erkenraad Snouck, j. d. van Dordrecht. 8 Febr. 1738. Abraham van de Swalme en Elisabeth de Ruyter, j. d. van Vlissingen. 7 Aug. 1745. Idem, wedr. van El. de Ruyter en Agatha Pelletier, j. d. van Vlissingen. 11 April 1739. Mr. Iman Pauw, j. m. van Delft en â?¢ - Johanna Catharina van Boeschot, j. d. van Vlissingen. 13 Jan. 1742. Mr. Hendrik van Hoorn, wedr. van Vrouwe Anna Regina van Buitenhem en Antonia Susanna de la Porte, Vrijvrouw van Warmenhuizen. 21 Juli 1742. Pieter van As, van Breda, wedr. van Pieternella van Roomen en Petronella Geertruida de la Palma de Sint Fuentes,. j. d. van Vlissingen. 1 Mei 1745. Mr. Pieter van Visvliet, j. m. van Middel­ burg en Cornelia Constantia van Boeschot,. j. d. van Vlissingen. 20 Aug. 1746. Nicolaas Lambrechtsen, Schepen en Raad van Vlissingen en Maria Kroef, j. d. van Vlissingen. 3 Aug. 1748. Mr. Cornelis Steengracht, j. m. van Middel­ burg en Petronella Jacoba van Hoorn, j. d. van Vlissingen. 8 Jan. â?¢ 1752. Mr. Isaac Hurgronje, j. m. van Middelburg,