De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

‚?? 50 ‚?? 16 te Haarlem. N., dochter van Cornelis Drooglever Eor tuyn en van Geertruida Klercq. 19 te Horst. N., zoon van N. van den Bergh en van Th J. A. Esser. 19 te 's-Hertogenbosch. N., zoon van N. van Hemert en van M. J. H. Hermsen. 20 te Weimar N., zoon van Arnout Willem Vinkhuyzen en van Hortensia Anna Elisabeth Leyssius. 20 te Amsterdam. -Herman Anton, zoon van C. T Knot¬≠ tenbelt en van L. L. II. Brabazon 21 te Beilen. Een levenlooze zoon van Charles PierreErancois van Bosstraeten en van Johanna Agatha Rouffaer. 21 te Kertenholtz (Elzas). N, zoon van N. Schmitz en van M de Beaufort. 21 te Kapelle (Zuid Beveland). N., zoon van Henri K. Persant Snoep en Pieternclla Catharina Martina Geer¬≠ truida Paulus. 21 te Zwolle Arnaud Jan Bernard, zoon van Jhr. A. J. B. van Suchtelen van de Haare en van W. C. Fid delaer. 21 te Botterdam N., dochter van Mr. A N. baron de Vos van Steenwijk en van J. J. A. de Bas. 23 te 's-Gravenhage. Hel√®ne Susette Marguerite, dochter van Jbr. Guillaume Jean Theodore Stratenus en van Emmerika Catherina Sebilla van Wickevoort Crommelin. 26 te Rotterdam. N., zoon van N. van Overzee en E. Bunge. 26 te 's-Hertogenbosch. N., dochter van Jhr. M. C. P. J. Bosch van Drakestein en van F. C. J. de Son naville. 27 te Nijmegen N., dochter van Jhr. E E. M van Rijc¬≠ kevorsel van Kessel en van Jonkv. L van Nispen. 28 te Rotterdam. N., dochter van A. J. van der Hoop en van S. Warmolts. 28 te Leiden. N., dochter van prof. Mr. W. van der Vlugt en van A. Rauwenhoff. 28 te Haarlem. N., dochter van Allard Merens en van Neline Cornelia Smit. 29 te Haarlem. N., dochter van Jacob Wijbrand Muller en van Catharina Johanna Aletta Heynsius. 30 te Tiel. N., zoon van Mr. Carel Hendrik J√≥han Willem Rink en van C. A. D. van der Willigen. HUWELIJKEN. 3 te Rotterdam. J. M. de Kempenaer met H. J. C. Rueb. 3 te 's-Gravenhage. Jhr. Reinier van Suchtelen tot de Haare, geb. te 01st27 November ]833, burgemeester van Bussum, zoon van Jhr. Anthoon Hendrik Pieter Carel en van Jonkv. Maria Elisabeth Reiniera Alberda van Menckema, met Sara Rolina Scheurleer, geb. te 's-Gra¬≠ venhage 1 April 1841, weduwe sedert 25 October 1880 van Mr. Dani√ęl de Blocq van Haersma Buma, dochter van Gerard Jacobus en van Adela√Įde Catharine Wil helmine Pols. 3 te Amsterdam. Jan Jacob Bijsterus Heemskerk met J. J. Hovy. 10 te Oosterbeek. mr. J. J. Henny met S. C. E. Nijman. 10 te Amsterdam. Jan Joseph van Santen, geb. te Am¬≠ sterdam 8 Eebruari 1837, zoon van Adriaan Nicolaas en van Catharina Marguerite le E√®vre, weduwnaar van Bartha Elisabeth Kerkhoven, geb. te Deventer, st. te Batavia 14 November 1874, oud 27 jaar, dochter van Mr. Rudolph Albertus en van Aleida Catharina van Delden, met Anna Gabrielle de Sturler, weduwe van Henry Last, overleden te Toronto (Canada) 23 Eebruari 1883, dochter van T.>udwig Alexander de Sturler de Erienisberg en van Gezina Erma Couperus. 12 te Medan (Deli,eiland Sumatra). H. C. van den Honert met M. C van Nauta Lemke. 15 te Zutphen. Paul E H V. L. baron van Boecop, geb. in 1857, luitenant der huzaren, met Jacqueline A. Valette. 15 te 's-Gravenhage. Rudolph Eerdinand von Scheel, geb. te Berlijn, oud 65 jaar, zoon van Emil Alexander en van Philippine Auguste H√ľot, met Arnoldine Marie Maas, geb. te Scheveningen 1 September 1857, dochter van Adrien Eug√®ne en van Arnoldine Marie van Renesse. 16 te Nijmegen. Jhr. Alexander Julius Boreel de Maure¬≠ gnault, geb. te Oldenzaal 13 November 1842, gepen¬≠ sionneerd ritmeester der huzaren , zoon van Jhr. Jacobus Johannes en van Hendrika Maria Zweers, weduwnaar sedert 26 December 1881 van Elisabeth van Doorninck, met A. G. van Doorninck. 17 te Waardenburg. P. E. de Bordes, van Haarlem, met D. H. Beyerman 17 te Soerabaja. Henri Marius Elisa van den Brandeler, geb. te 's-Gravenhage 9 April 1859, zoon van Johannes Petrus en van Jonkv. Wilhelmina Cornelia Quirina van de Poll, met Maria van Baak. 17 te 's-Gravenhage Mr. Christiaan Adriaan Phaff, geb. te Gorinchem, oud 27 jaar, advocaat en procureur te Nijmegen, zoon van Mr. Arent Erancois Cornelis en van Maria Helena Cornelia Boers, met Reiniera Char lotta van Royen, geboren te Arnhem 13 Maart 1863, dochter van Jan Barend Hendrik en van Louisa Aletta Bijlevelt. 17 te Amsterdam. Isaac Trakranen met Josina Hardenberg. 17 te 's-Gravenhage. Mr. Erederik Justus Johannes Lode- wijk de Veer.geb. te Batavia 24 December 1843,substituut griffier bij de arronrlissements-rechtbank te 's-Graven¬≠ hage, zoon van Petrus Bernardus Johannes en van Maria Clasina Brest van Kempen, met Johanna Elisabeth Ha nekuyk, geb te Harlingen 4 September 1857, jongste dochter van Wijbo Jacob en van Gerarda Margaretha Catharina van Harlingen. 18 te Doetinchem. Jhr. Mr. Anthony Adriaan van Doorn, oudste zoon van Jhr Adriaan Hendrik Cornelis en van Digna Henrietta Snouck Hurgronje, met E. S. T. Sch√ľssler. , 18 te Leiden. H. A. Smit van den Broecke, luitenant ter zee le klasse, met A. C. W. Krabbe. 21 te Parijs Thierry Arnaud Laurent Baudoin graaf d'Alsace, ordonnance-officier in het Eransche leger, oudste zoon van prins Simon G√©rard d'Hennin Li√©tard en van Ang√©lique Adela√Įde Louise Caroline barones van Brienen, met Madelaine gravin de Ganay 22 te Rotterdam. Everhard Johan de Jongh, geb te Dordrecht, met Johanna Erederika Elisabeth Hartevelt, geb te Rotterdam, dochter van Adrianus en van Aletta Jacoba Ledeboer. 22 te 's-Gravenhage. Charles Law Green, geb. te Blockall, Daleston (graafschap Stafford), oud 33 jaar, civiel-ingemeur, wonende te. Nuneaton, zoon van Charles G. en van Mary Tates, met Carolina Petronella Theodora Pippenghegen, geb. te' 's Gravenhage 6 December 1857, dochter van Carel Pieter Theodorus en van Catharina Helena Viruly. 22 te 's Gravenhage. Johan Eduard de Visser, geb. te Utrecht 28 Juni 1854, luitenant-kwartiermeester bij