De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

â?? 83 â?? kerke 26 October 1817, ridder der orde van den Ned. Leeuw, grootkruis der orde van de Eikenkroon, gouver­ neur der Koninklijke militaire academie te Breda 1876â?? 78, luitenant-generaal der infanterie', gepensionneerd in 1884, zoon van Arend Mensma en van Trina Buwalda, gehuwd met Johanna Cornelia Janse van Zoutelande en Werendijke. 7 te 's-Gravenhage. Justina Anna Marguerite Gaillard, geb. aldaar 26 Juni 1814, dochter van Jan Frederik en van Elisabeth Henriëtta Medenbach, gehuwd met Constantinus Joan Ninck Blok, geb. te 's-Gravenhage 4 Eebruari 1815. 7 te Botterdam. Elisa Jacobus van Kossem, geb. aldaar 16 December 1813, zoon van 'Willem en van Alida Geertruyda Kolft', gehuwd in 1837 met Anna Pauw, geb. 24 April 1815, st. te Kotterdam 9 Mei 1870. 8 te Scheveningen. Gabriëlle Henriette Marie Leon de Terwangne, geb. te Antwerpen, oud 8 jaar, dochter van baron Leon Marie Elorent en van Elisa Cecile Pinson 8 te Beek. Roelofje Meursinge, gehuwd 1°. met Dr. M. Dessen en 2°. te Meppel 1 Juli 1870 met 'Willem Lodewijk Franciscus Molteer, geb in 1813, st. te Groningen 30 Januari 1879, hervormd predikant aldaar, weduwnaar van C. F. Blom van Assendelft, zoon van Mr. J. E. C. en van Dorothea Henriette Louize Muller. 10 te Leiden. Mr. Paul Claude Librecht Lezwijn, geb aldaar 18 October 1823, lid der firma Lezwijn en Eigeman, wethouder te Leiden, zoon van Abraham Librecht, gehuwd 1°. in April 1850 met Cecilia Johanna Suringar, st. te Leiden 24 Augustus 1875, oud 54 jaar en 2°. (ondertr. te Maastricht October 1878) met S. Nierstrasz. 11 te Groningen. Cornelis Philippus Hofstede de Groot, oud 53 jaar, hervormd predikant achtereenvolgens op het eiland Rottum, te Dwingelo, te Purmerend, te Kampen en sedert 1878 kerkelijk hoogleeraar te Groningen, zoon van Dr. Petrus, gehuwd met C D, StarNuman. 11 te 's Gravenhage. Leendert Cornelis Gerardus Vijgh, geb. te Dordrecht 10 Januari 1816, gepensionneerd kolonel der infanterie, zoon van Adolf Wilhelm en van Commerina Johanna van Oldenborgh, gehuwd met Helena Cornelia van Koetsveld, geb. te Delft 6 Mei 1824. 11 te Amsterdam. Petrus Cornelius van Goens, geb. te Hoorn, oud 49 jaar, ridder der Militaire Willemsorde, oud dirigerend officier van gezondheid van het Oost Indisch leger, zoon van Mr. Petrus Marius en van Cornelia Titia Merens, gehuwd te 's-Gravenhage 11 September 1872 met Alida Maria Adriana Louise Bönhoft', geb. te Amsterdam, dochter van Jonathan en van Alida Maria van der Straten. 13 te Breda. C. P. Spengler, oud 79 jaar, gehuwd met G C. S. Spengler. 13 te Rozendaal bij Arnhem. Anne Willem , geb. te Amster­ dam 19 Februari 1876, zoon van Mr. N. J. den Tex en van Hester Boissevain. 13 te Leiden Alida Wilhelmina Cornelia de Jongh van Ark el, geb.' te Tiel, oud 72 jaar, dochter van Zegerus Theodorus en van Machtelina Hendrika van Lutterveld, en weduwe van Johan Frederik Luteyn. 13 op het kasteel Tout y Croit bij Pau. Jonkv. Chris­ tine van Nispen tot Sevenaer, gehuwd te Nijmegen 9 Mei 1883 met G. de Breuille. 14 te Dordrecht Hendrik Johan Knottenbelt, oud 77 jaar, oud agent der Nedeilandsche Handelmaatschappij. 14 te Utrecht. Gerhard Wilhelm van Winsheym, oud 80 jaar, oud le luitenant der infanterie, oud lid der provinciale Staten Yan Utrecht, gehuwd met Willemine Livia van O verveldt. 15 te Haarlem. Jhr. August Leonard Rutgers van-Rozen­ burg , oud 82 jaar. 15 te 's-Gravenhage. Johannes Tromp, geb. te Rotterdam 1 October 1833,''gepensionneerd kapitein ter zee, zoon van Pieter Hendrik en van Geertruida Regina Blok­ huizen, gehuwd met Anna Helena Gelsdorp, geb'. te Meeuwen 11 October 1841. 15 te Deventer. Christophora Charlotte Johanna Otteline van Raden, geb. te Breda, dochter van Petrus en van Hadewina Geertruida Klessenaar. 15 te Zalt-Bommel Cornelis Johannes van Stfaaten, oud 81 jaar, emeritus predikant te Hien en Doodewaard. 16 te 's-Gravenhage. Willem Jacob Cornelis van Ingen, geb. te Grave, oud 30 jaar, luitenant bij het regi­ ment grenadiers en jagers, zoon van Carel Frederik Eduard en van Louise Johanna Knuyse de Mey'. 17 te Rozendaal bij Arnhem. Auguste, geb. te Amsterdam 4 December 188>>, dochter van Johannes Dijckmeester en van Auguste Marie Frédérique Groen van Waarder. 17 te Haarlem. Elisabeth Burck, oud 44 jaar, dochter dochter van P. J. en van W. E Costerus, weduwe van A F. P. van Son, overl te Monnikendam 5 Juni 1874, oud 41 jaar. 18 te 's-Hertogenbosch. Franciscus Joannes Pompe, oud 68 jaar, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw en van die der Eikenkroon, wethouder ie 's-Hertogenbosch. 18 te Franeker. Reinier Fontein, oud 53 jaar, gehuwd met P. J. Reddingius. 18 te Arnhem. G. J. van Tricht, oud 71 jaar, oud notaris te Steenderen, gehuwd met F. J. A. E. Colson Aberson. 18 te Rotterdam. Jacoba M. Molijn, oud 62 jaar, weduwe van Samuel ' de Lange, overleden aldaar 15 Mei te voren, oud 72 jaar. 19 te 's-Gravenhage. Helena Jacoba Erederika Suermondt, geb. te Rotterdam 1 October 1807, dochter van Evert en van Helena Christina Suermondt, weduwe van Hendrik Tiddens Folmer, overleden te Utrecht 15 December 1869, oud 59 jaar, med , chir. et obst. doctor. 19 te Nijmegen. Henriette Elisabeth Bollaertz, gehuwd met J. A. K. W. Beekman, gepensionneerd generaal-majoor. 20 te 's-Hertogenbosch. Elisabeth Henriette Johanna Bosch, oud 51 jaar, gehuwd met Jhr. Mr. Paul Jean Bosch van Drakestein, commissaris des konings in de provincie Noordbrabant. 20 te 's-Gravenhage. Jhr. Mr. Frederik Willem Gerard Clifford, geb. aldaar 1 September 1844, kamerheer des Konings i. b. d., zoon van baron Hendrik Maurits Cornelis en van Anne Erederica gravin van Limburg Stirum. 20 te Dordrecht. Antoinette Roodenburg,. geb. aldaar 17 Juni 1815, dochter van Leendert en van Helena Johanna Hordijk, gehuwd aldaar 25 November 1835 met Mr. Corneille Adrien Vriesendorp, geb. 29 De­ cember 1807, st. te Dordrecht 17 Juni 1870, zoon van Hendrik en van Maglina van Dorsser. 20 te Amsterdam, A. van Wdchendorff van Rijn, gehuwd 11 Mei 1854 met P. Brugman. 21 in Suriname. Robbert Christiaan, oud 22 jaar, eenige zoon van R. C. van .Onseren, kapitein der artillerie en van J. J. M. Loke.