De Nederlandsche Leeuw, jaargang 3 (1885)

VA?s HET GENEALOGISCH-HERALDIEK GENOOTSCHAP DE NEDEKLANDSCHE LEEUW. 3? Jaars-ani f 1885.