De Nederlandsche Leeuw, jaargang 3 (1885)

INHOUD, Bladz. Namen der benoemde leden 1, 29, 62, 85 Huwelijksche Voorwaarden tusschen Otto van Egmond en Kathelyna van Kaaphorst. 1 Eenige aanteekeningen betreffende het geslacht van Assendelft ... . . 2 Adriana de Hollanda 4 Eenige aanteekeningen uit de huwelijksregisters van Beverwijk . .... 4, 25 Boekwerken var, 1870 tot en met 1882 in Nederland verschenen op het gebied van wapen-, geslacht- en zegelkunde . 5 Boekaankondiging 6. 94 Familieberichten .... 6, 13, 25 33, 43, 49, 58, 66, 74, 81, 90, 97 Advertentie 8 Mr. Carel Joseph van der Muelen (met wapen-afbeelding) . . . . 9 Mr. Pieter VerLoren van Themaat (met wapen-afbeelding) 10 Genealogie van het geslacht Maleprade . . 11 Geslacht Hamer ? 12, 63, 95 Geslacht Roels ? , 13, 21 Adriaan Lodewijk Krook van Harpen (met wapen-afbeelding) 17 Boekwerken, enz., ontvangen voor de bibliotheek en het archief 17, 45, 69, 94 Grafsteenen en wapenborden in de kerk te Hallum 18 Geslacht van der Goes. . , 21 Het geslacht d'Ailly 22 Verschillende opgaven voor een wapen. Donker en Couwenhoven 24 Verslag van de algemeene vergadering 29 Jhr. Willem Iman Cornelis Rammelman Elzevier. . . . 30 The marriage, baptismal and burial registers 1571?1874 ' . 30 Familiebetrekking bestaan hebbende tusschen Hooft en Vondel . .... 30 Grafsteen van Gerard Mulert in de Aa-kerk te Groningen ... 31, 46 Grafschriften in Suriname. ... . 32 Van Voorst 32 Van Veen 32 Nog eene aanteekening betreffende het geslacht van Ee 33 Aanteekeningen uit de begrafenis-registers van de stad Antwerpen .... 37 Het Huis Croonestein . . . 37 Geslacht Mulert . . 38, 96 Vragen-Assendelft .... 42 Adres aan Z. E. den Heer Minister van Justitie 45 Eene wapenteekening uit de XVIe eeuw (met twee platen) .... . 47, 62, 80 Het geslacht van Stralen 48, 56 Geslacht Oortman .' 53 Aanteekeningen betreffende het geslacht de Malapert (met wapen afbeelding) 57, 65, 72