De Nederlandsche Leeuw, jaargang 4 (1886)

VAN IIET GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCH E LEEUW , 4e Jaargang - 18 8 O .