De Nederlandsche Leeuw, jaargang 5 (1887)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH-HERALDIEK GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . öe Jaargan g 18 8'?' .