De Nederlandsche Leeuw, jaargang 5 (1887)

â?? 32 â?? geb. ald. 7 Dec. 1845, officier van justitie bij de arrond.-rechtbank te Heerenveen, zoon van' Dr. Anne Tjittes en van Klaasken Johannes Noordenbos, met Johanna Justina Modderman, geb. te Groningen 22 Dec. 1851, dochter van Mr. Sebastiaan Mattheus Sigismund en van Elisabeth Christine Marie van Hall. 18 te Maastricht. Jhr. Mr. Frans Jacob Joseph Maria van Rijckevorsel, geb. te 's-Hertogenbosch 13 Maart 1858, zoon van Mr. Cornelis Richardus Edmundis en van Maria Josephina Catharina van Lanschot, met Marie Francoise Henriette barones de Bieberstein Rogalla Zawadzka, geb. te Maastricht 4 Dec. 1864, dochter van Mr. Frederik Hendrik Joseph en van Jonkv. Rosalie Marie Sabine Hubertine Michiels van Kessenich. 19 te Nijmegen, J. A. F. Keetell, geb. in 18 , le luit. der infanterie, weduwnaar van M. E. Brumsteede, met H. E. J. Pippinghegen, wed. van A. Macintosh. 20 te 's-Gravenhage. Andries de Bloeme, geb ald. 8 Nov. 1853, oud hoofdagent der Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap, zoon van Willem Arend Cornelis en van Sara Johanna Davida de Jongh, met Antoinette Greshof, geb. te 's-Gravenhage 10 Febr. 1867, dochter van en van Antoinette Maria van der Lis. 20 te Birkdale. Charles William Browne, geb. te Waterloo bij Liverpool 26 Juni 1857, zoon van Edward en van Ellen Grace Timmens, met Annie Percival. 21 te Oosterbeek. Alphonse Prosper Alexandre de Josselin de Jong, geb. te Oirschot in 1837, zoon van Jan de Jong en van Jacoba Geertruida de Baak, ge­ scheiden echtgenoot van Geertruida Elisabeth Bos scher, met Albertine Arnoldine Cornelia Pleyte, geb. te Nieuwenhoorn in 1842, dochter van Johannes en van Antoinetta Johanna Lucia Bruins. 27-te 's-Gravenhage. Willem Carel Salomon van den Brandeler, geb. ald. 3 Febr. 1850, le luit. der eav. O. L, zoon van Johannes Petrus en van Jonkv. Wilhelmina Cornelia Quirina van de Poll, met Wil­ helmina Cornelia van den Brandeler, geb. te Dordrecht 18 Sept. 1854, dochter van Mr. Pieter en van Cornelia Anthonia Schorer. 27 te Voorburg. Johan Theodoor Gerlings, geb. 7 Mei 1856,. afdeelmgschef bij de Maatsch. tot exploit. van staatsspw., zoon van Mr. Herman en Maria Cecilia Westermann, met Elisabeth Indewey. 27 te Vorden. Mr. T. Haitsma Muiier, weduwnaar lo. van E. de Kok, 2°. van Gijsberthe Guillemine de Wit, overl. te Lochem 19 Febr. 1885, dochter van W. J. de Wit en C. Pont, met G. H. Gallee. 27 te 's-Gravenhage. Philippe Charles Louis Zilcken, geb. ald. 20 April 1857, zoon van Mr. Gerard Joseph Emile Eugène en van Louise Charlotte Cathérine van Moorsel, met Helene Lambertine Hauzeur, geb. te St. Josse ten Noode, oud 28 jaar, dochter van Francois Joseph en van Marie Josephine Fraipont. STERFGEVALLEN. .1, te 's-Gravenhage. Elisabeth Johanna Kruseman Aretz, geb.'te Nijmegen 8 October 1805, geh. te Amsterdam 22 Mei 1845 met Hendrik Dirk Kruseman, geb. te Haarlem, st. aldaar 23 April 1850, zoon van Jan Alexander en van Dorothea Steenkamp. 1 te Oud Gastel. Henricus Petrus Mastboom, geb. ald. 9 Augustus 1834, oud lid der prov. staten van N.­ Brabant, burgemeester van Oud en Nieuw Gastel, dijk­ graaf van het waterschap Mark en Dintel, zoon van Johannes en Antonia Bas, gehuwd met Anna Maria Louisa van der Veken. 1 te Naarden. Klaas Perk, oud 79 jaar, geh. 22 Mei . 1834 met Willemina van Breda, overl. te Naarden 12 April 1882, oud 67 jaar. 4 te Bergen op Zoom. Chrétien Joseph Booms, oud 76 jaar, gepensionneerd kolonel der infanterie, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, geh. met N. Koster. 5 te 's-Gravenhage. Louise Guillemette Cornélie Domis, geb. te Bemmel 30 Maart 1845, dochter van Abraham Justus en van Antoinette Johanna Constance Nobel, geh. te Leiden 13 Juli 1871 met Mr. Jan Wouter van Oosterzee, geb. te Rotterdam 24 Maart 1845, zoon van Mr. Mattheus Hendrik en van zijn tweede vrouw Johanna Geertruida Adriana Gillissen. 5 te Amsterdam. Margaretha de Haan, geb. ald. 12 Oct. â?¢ 1886 (Zie Maandblad 1886, blz. 102). .5 te Grouw. Ulrika Johanna, oud bijna 1 jaar, jongste kind van T. H. Halbertsma en van M. E. van Delden. 5 te 's-Gravenhage. Jan Willem Middelburg, geb. te Jutphaas 16 April 1810, emer. herv. pred. van Maar­ tensdijk, zoon van Abraham en van Helena Elsink, geh. lu. te Leiderdorp met Madeleine Francoise Certon, geb. te Haarlem 26 Maart 1802, overl. te Maartensdijk 12 Febr. 1848, dochter van Henri Gabriel en van zijn tweede vrouw Geertruida Clara Wilhelmina Beeckman en weduwe van Theodorus Hendrik Benjamin van Heusden, geh. 2°. met Maria Catharina Gesina Scherius, geb. te Amsterdam 9 Juni 1806, overl. te 's-Gravenhage 10 Sept. 1881, dochter van Reinier en van Catharina Gesina Tenckink. 6 te Rotterdam. Jan van Andel, geb. te Gorinchem , oud 55 jaar, zoon van Johannes en van Lijntje Lobregt, geh. met Cornelia Antonia Meevers. 6 te Amsterdam. Maria Jacoba Delcourt, geb. te Vlis singen 9 Mei 1806, geh. met Lieven den Herder. 6 te Amsterdam. Johanna Maria Dutilh, geb. ald. 16 Maart 1886 (Zie Maandblad 1886, blz. 39). 6 te Haarlem. Lina van Linden van den Heuvell, oud 49 jaar, weduwe van Gerrit Lodewijk Piek. 6 te 's-Gravenhage. Jeanne Marie Henriette Emilie Mathon, geb. te Amsterdam 10 April 1882, dochter van Henri Pierre Leonard en van Johanna Maria Hendrina Lutkie. 7 te Leiden. Elisabeth Catharina Garrer, geb. ald. 29 Nov. 1834, dochter van Johan en van Geertje van der Mark, geh. ald. 26 Sept. 1860 met Herman Jacob van Nouhuys, geb. ald. 29 Febr. 1836, zoon van Dirk Pieter en van Anna Elisabeth Rodbard. 7 te Velp. Catharina Elisabeth Siderius, geb. 20 Mei 1796, geh. te Weststellingwerf 14 Juni 1820 met Johan Wilhelm Hachmeester Eekhout, geb. 4 Dec. 1785, overl. te Maarsseveen 28 Febr. 1870, inspecteur generaal der posterijen bij het departement van fi­ nanciën , later directeur van het postkantoor te Am­ sterdam.' 7 te Amsterdam. Albertus Gerardus Vermeulen, geb. ald. 15 Oct. 1847,, zoon van Jan en van Alida Bruyn, geh. met Sara Adriana Ameshoff. 8 op den huize Rijnrust' te Zoeterwoude. Bernardus Hermanus Bommezijn, geb. in 1812, emer. herv.