De Nederlandsche Leeuw, jaargang 5 (1887)

â?? 33 â?? pred. van Woudrichem, geh. met J. M. Janssen. 8 te 's-Gravenhage. Louise Antoinette Boybellaud de la Chapelle, geh. ald. 20 Nov. 1802, dochter van Isaac en van Jeannetta Louisa van Borsele. 8 te Groningen. Gezelina Catharina Cleveringa, geb. te Appingadam 9 Juli 1819, dochter van Dr. Rudolph Ebels en van Gezelina Margaretha Molenkamp, gehuwd ald. 20 Juni 1851 met Dr. Jetzo Boeles, geb. te Pingjum 14 Aug. 1818, overl. te Warfhuizen 14 Sept. 1847, zoon van Dr. Pieter en van Albertina Janna Speekman. 8 te Groningen. Dr. Johannes Friedrich Karl Ranke, geb. te Kaiserswerth in 1849, nied. hoogleeraar aan de rijks-universiteit te Groningen, zoon van Friedrich en. van Julie Riedel. 9 te Amsterdam. Dr. Justus Lodewijk Dusseau, geb. ald. 20 April 1824, geh. lo. met Engelina Jacoba Reydon, i overleden, 2°. met Aletta Elisabeth van Pellecom. ! 10 te Leeuwarden. Into Nauta Andreae, geb. ald. 20 Juli 1808, geh. met E. M. Schreuder. 10 te Goes. Johanna dc Leeuw, geh. met. J. C. Kakebeeke (Zie Maandblad 1887, blz. 14). 10 te Amsterdam. Johannes Cornelis Reich, geb. ald. 16 Juli 1836, zoon van Carel Daniël en van Anna Gerharda Teerink, geh. met Maria Johanna Petronëlla van IJsseldijk. 11 te Utrecht. Sophie Johanna Dinaux, geb. te Deventer 15 Juni 1837, dochter van Telle Emile en van Claudine Johanna Verspijck. 11 te Usselo. Hendrik Romeny H. Jz., geb. in 1818, herv. pred. ald., geh. met S. van Rossem. 12 te 's-Gravenhage. Franciscus Jacobus Carré, geb. ald. 6 Dec. 1808 (Zie Maandblad 1886, blz. 83). 12 te Omaha in Nebraska (Nd. Amer.) Louis Tydeman, zoon van Hendrik Willem Theodoor en van Agnes Louise Knuyse de Mey. 13 te Amsterdam. Dr. Pieter Hendrik Suringar, geb. te Lingen (Hanover) 3 Jan. 1813, oud med. hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, zoon van Lucas en van Catharina Anna Elisabeth Beekhaus. geh. te Amsterdam 25 Juni 1840 met Pauline Cécile Josephe van Baerle, dochter van Mr. Charles Gérard en van zijn tweede vrouw Dieudonnée Josephe Henroteaux. 14 te Heinkenszand. Jacoba Cornelia van der Mandere, geb. te Middelburg 17 Juni 1815, dochter van Mr. Paulus Johan en van Adriana Isabella van der Bilt, geh. met Mr. Jan Cornelis Reinier van der Bilt, geb. te Kapelle (Zeeland) 1 Mei 1817, liddergedep. staten van Zeeland, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, zoon van Mr. Francois Nicolaas en van Geertruida Johanna van Hoorn. 14 te 's-Gravenhage. Jonkv. Cornelia Pauline Repelaer, geb. te Dordrecht 4 Sept. 1808, dochter van Jhr. Paulus en van Cornelia Arnoldina Repelaer en weduwe van Jan van der Kaa Willemszen. K) te Amsterdam. Dr. Cornelis Marinus van der Sande la Coste, geb. te Werkendam 2 Maart 1815, ge­ neesheer te Amsterdam, zoon van Huibert van der Sande en van Geertruida Adriana Hanegraaff. 16 te Maastricht. Hubertine Cornélie Clémence Clement, oud 57 jaar , dochter van Hendrik Cornelis en van Maria Theresia Lambertina de Behr. 16 te Haarlem. Mr. Jan Justus Enschedé, geb. ald. 6 April 1807, rechter in de arrond.-rechtbank, regent van het gereformeerd weeshuis, secretaris van Teylers-stichting, zoon' van Jacobus en van Johanna Christina Abbensets, geh. te Rotterdam 25 April 1833 met Cornelia Dalen , geb. ald. 20 Dec. 1808, overleden , dochter van Abraham Cornelis en van Jacoba Ca­ tharina Durselen. 16 te Sneek. Jeannette ter Horst, geb. ald. 11 Sept. 1839, geh. ald. 23 Mei 1862 met Teetse Gonggrijp, geb. ald. 17 Dec. 1833, zoon van Tjalling en van Helena Feenstra. 16 te Utrecht. Jhr. Mr. Willem Johannes Junius van Hemert, geb. te Zeist 21 Mei 1821, oud officier van justitie bij de arrond.-rechtbank te Almelo, zoon van Jhr. Willem Joannes en van Elisabeth Jacoba Lucia Reitz. 16 te Amsterdam. Jan Reinhart Scholten, geb. ald. 21 Sept. 1819, weduwnaar van Geertruy Rebel. 17 te 's-Hertogenbosch. Antoni Petrus van Beusekom, geb. ald. 1 Juli 1818, oud rijks-ontvanger, luit.-kol. der dienstd. schutterij, ridder der orde van den Ned. Leeuw, zoon van Wilhelmus Isaak en van Elisabeth Theodora Hubert, geh. te Rosmalen 11 Aug. 1848 met Jonkv. Joanna Jacoba Sara Bowier, geb. ald. 11 Aug. 1825. 17 te Eibergen. Aleida Hendrika Johanna ten Cate, oud 20 jaar , eenige dochter van Gerrit Jan ten Cate Jr. en van Jennegien Scholten. 17 te Middelburg. Jacobus de Kanter, geb. te Brielle 29 Juni 1834, zoon van Ds. Hubertus Philippus en van Johanna Alida van Andel, geh. te Brielle 9 Mei 1860 met Dina Antoinetta Tak, dochter van Servaas en van Elisabeth Tak. 17 op den huize Essenburg te Harderwijk. Jonkv. Adriana Petronëlla Schorer, geb. te 's-Gravenpolder 18 Jan. 1823, dochter van Jhr. Johan Radermacher Schorer en van Jonkv. Cornelia Johanna Versluys, geh. te Harderwijk 4 Maart 1841 met Herbert Willem Aleid baron Sandberg van Essenburg, geb. te Zwolle 31 Maart 1819, zoon van Jhr. Mr. Samuel Johannes en van Johanna Maria Aleida van Westerveld. 18 te Bonn. Tjerk Hiddes de Vries Dillié, geb. 22 of 23 Febr. 1819, zoon van Pieter en van Johanna Geertruid de Roock. 18 te 's-Gravenhage. Judith Elisabeth Pasteur, geb. te Doetinchem 11 Maart 1851, dochter van Jan David en van Sara Wilhelmina Henriëtte Struben, geh. 1°. ald. 27 Aug. 1879 met Lambert Daniël Marie Antoine Hooglandt, overleden te Singapore in 1884, 2o. te Doetinchem 5 Nov. 1885 met Richard Philipp Arnold van Rees, geb. te Nieuwediep 14 April 1850, oud zee-officier. 19 te Amsterdam. Carel van Alphen, geb. te 'sGraven hage 6 Febr. 1808, gepens. rijks-ontvanger, zoon van Carel en van Johanna Christ, weduwnaar van Wilhelmina Jacoba Verkouteren. 19 te Gouda. Marinus Hermanus Clant, oud 20 jaar, zoon van Jan Jacob George en van Cornelia van Walsum. 19 te Utrecht. Nelly, geb. ald. 6 Dec. 1883, dochter van Allard Gerrit Anton Evertsen en van Bregje van der Veen. 19 te Deventer. Dr. Adrianus Marinus Ledeboer, geb. te Rotterdam 31 Maart 1797, oud geneesheer, curator