De Nederlandsche Leeuw, jaargang 6 (1888)

â?? 6 â?? min Corneille en van Nonna Hainnich met Marie Marguerite Lucile Djverneresse, geb. te Felletin (dep. Creuse) 9 Mei 1864, dochter van Auguste Joseph en van Thérèse Laplanche. 5 te Hoorn. Johannes van Slogteren met Anna Schottee de Vries. 5 te Groningen. Mr. Sape Talma Stheeman, geb. te Zuidbroek 29 Mei 1854, burgemeester van Zuidbroek, zoon van Mr. Eppo Hesse en v-an Helena Florentina | Talma, met Jonkv. Aleida Warmoldina Lamberta | Tjaerda van Starkenborgh Stachouwer, geb. te Gro­ ningen 17 Mei 1867, dochter van Jhr. Alidus War moldus Lambertus en van Cornelia Sara Kappeyne van de Coppello. 5 te Maastricht. Jan Albertus Wouter Vermey, officier van gezondheid le kl. te Utrecht, met Cecilia Hen­ riette de Wael. 6 te Batavia. Ferdinand Frederik Wilhelm van der Zande, 2e luitenant der artillerie van het O.-l. leger met Helena Maria Magdalena Holland. 6 te Wassenaar. Jhr. Hendrik Anne Clifford, geb. te 's-Gravenhage 14 Aug. 1815, zoon van baron Mr. Hendrik Maurits Cornelis en van Anna Frederica gravin van Limburg Stirum, met Claire Julie van der Oudermeulen, geb. te 's-Gravenhage, dochter van Cornelis Jan en van Julia Ewouda gravin van Randwijk. 6 te Maastricht. Jhr. Albert Charles Archibald Graaf­ land, geb. aldaar 28 Maart 1860, zoon van Jhr. Archibald en van Maria Francisca Cecilia Hubertina Albert met Maria Anna Josephina Hubertina Kerkhofs. 8 te Batavia. J. P. Manting, luitenant der artillerie van het O.-L leger met M. M. van der Bijll. 8 te Nijmegen. Adriaan Carel Cambier, geb. teVianen 22 Aug. 1863, zoon van Joan en van Sophia Cornelia G-oedkoop met Maria van Houweningen, geb. te Bemmel 1 Jan, 1865, dochter van Henricus Adrianus Anne en van Maria Blaauw. 11 te Middelburg, F. L. van Wachtendonk, officier bij de infanterie, geb. in 18 , met C. S. van den Broecke. » 11 te Utrecht. Henri Guillaume Dumont, geb. aldaar 17 Jan. 1862, arts, zoon van Charles Henri en van Wil­ helmina Petronelle Overvoorde, met Antje Moen, geb. aldaar 19 Oct. 1867, dochter van Krrjndert en van Antje Parree. 11 te Frankfort aan Main. L. H. graaf Schimmelpenninc met W. M. Lucius. 11 te Brussel. Henri Mussely met Johanna Oetgens van Waveren Pancras Clifford. 12 te Winterswijk. Jan Floris Roel vink, burgemeester van Hardinxveld, zoon van Dr. H. J. Roelvink, met Margaretta Anna Willink, dochter van Mr. H. C. J. Willink en van N. ten Cate. 12 te Amsterdam. Dr. Nicolaas Marinus Josephus Jitta, geb. aldaar, oud 29 jaar, arts, zoon van Alfred Josephus en van Abigael Polak Daniels, met Sophia Cohen, geb. aldaar, oud 21 jaar, dochter van Jacob en Nanny Rosenthal. 13 te Amsterdam. Jan Dirk Rolaridus Hagedoorn, geb. te Maastricht, oud 41 jaar, majoor-intendant van het Oost Indisch leger, zoon van Jan Derk Rolandus en van Petronella de Brauw, weduwnaar van P. de Brauw, met Maria G. Schutte, geb. te Amsterdam, oud 24 jaar, dochter van Jan Frederik en van Leonora de Wolf 14 te Haarlem. A. Huysman, medicinae doctor, met M. F. de Wit. 18 te 's-Hertogenbosch. Jhr. Hendrik Ferdinand Joseph Marie Verheyen, geb. te 's-Gravenhage 29 Oct. 1859, candidaat notaris. zoon van Jhr. Mr. Joannes Baptist Arnoldus Joseph Maria en van Agnes Appolina Emilie gravin du Monceau, met Rosalie Marie Charlotte Tilman, geb. te 's-Hertogenbosch 8 Mei 1854, dochter van Eugène Godefried Joseph en van Emilie Louise Rosalie Tilman. 18 te Dordrecht. B. Veth Az. met Marie J. Smits. 19 te Amsterdam. Mr. Moses de Pinto, geb. te 's-Gra­ 13 te Goes. Cornelis Arie Heridricus van Bart, geb. in 1840, kapitein bij de infanterie te Breda, weduwnaar van Johanna Wilhelmina van de Sande Lacoste, met Sara Cornelia van den Bosch, geb. te Goes 7 Maart 1847, dochter van Cornelis Christiaan en van Cornelia Jacoba van den Bosch. venhage 15 Sept. 1850, zoon van Jacob en van Abigael van Oven, met Anna de Jong, geb. te Amster­ dam 2 Aug. 1862, dochter van Willem Joseph en van Louise Hartogensis. 20 te Utrecht. Leopold Ferdinand Dentz, geb. te Amster­ dam 12 Aug. 1858, arts, zoon van Simon Nathan en van Rebecca Salomóns, met Johanna Maria van Overbeek de Meyer, geb. te 's-Gravenhage 3 Mei 1862, dochter van Gillis en van Johanna Maria de Bas. 20 te 's-Gravenhage. Pieter Willem Sachse, geb. te Helder, oud 30 jaar, luitenant ter zee le klasse te Hellevoetsluis, zoon van Johan David en van Cornelia Henrietta Koenze, met Adelaïda Maria de Rouville , geb. te Curacao 2 April 1865, dochter van Mr. Abraham Matthieu en van Maria Adelaide Kikkert. 24 te Kampen. Martinus Hoolboom, 2e luitenant der artillerie van het O. I. leger, met Geertruida Antonia Wilmerink. 26 te Groningen. Mr. Sjeerp Gratama, geb. aldaar 14 Dec. 1858, rijksarchivaris in Drenthe, zoon van Mr. Bernard Jan en van Jonkv. Everdina Johanna de Jonge, met Elisabeth Johanna Warmoldina Gelder­ man, geb. te Kampen 4 Febr. 1861, dochter van Egbert Arnoldus en van Everdina Tjabina Stheeman. 26 te Hilversum Isaac Elisa Scheltema, met Anne Wil­ helmine Kehrer. 26 te 's-Gravenhage. Gerard Hendrik Leonard de Wijs, geb te Breda 24 Maart 1845, le luitenant bij het regiment grenadiers en jagers, zoon van Hendrik Leonard en van Maria Hendrica Christina Koch', weduwnaar van Wilhelmina Noël Simons Boellaard, geb. te 's-Gravenhage 14 Mei 1848, st. ald. 5 Oct. 1886, met Clara Petronella Gerardina van Vrijberghe de Coningh, geb. te Maasland 26 Dec 1846, dochter van Jacob Steur en van Catharina Johanna Sandifort, weduwe van Willem Hendrik van der Mandele. 27 te 's-Gravenhage. Arthur Tromp, geb. te Modjosarie (Oost-Indie), oud 26 jaar, 2e luitenant bij het West Indisch leger, wonende te Gouda, zoon van August Eliza Marinus en van Amelie Henrietta Brak, met Catharina Johanna Maria van der Valk, geb. te Batavia, 28 Aug 1865, dochter van Johannes Mel­ chior en van Maria Cornelia Antonia Bruyn. 27 te Rhenen. J. C. Boumeester, burgemeester van Vriezenveen, zoon van Alexander Carel en van Aleida