De Nederlandsche Leeuw, jaargang 6 (1888)

Bladz. Haagsch Jaarboekje voor 1889 , door J. Huygens 78. Uit Axels trouw en doopboeken (XVIIe eeuw), door Fred. Caland 79, 86, 99. Geslachten Meynâ??de Bonvoust, door B. J. Bervoets 86. Catalogus der schilderijen in het Gemeente Museum van 's-Gravenhage, door J, C. v. d. Muelen 87. Waarschuwing ten opzichte van het gebruik van waterverwen â?˘ 89. Opschriften te Goinga in de grietenij Wijmbritseradeel, door W. P. Paehlig 92. Genealogische varia uit Lillo en Lief kenshoek, in de gemeente Rilland-Bath op Zuid Beveland, door Mr. B. von Brucken Fock 95. Proces over de familiepapieren der familie de Witt â?˘. 95. Vraag betreffende het geslacht le Sage, door H. R. Hiort Lörenzen 95. Adellijke Ă?eensche familien door H. R. Hiort Lorerizen ........... 95 Verheffingen in den Adelstand en titel verleening 99. Het geslacht Hutschler, door Dr. L. J. A. Braakenburg 101. Geslacht de Ranitz, door J. C. v. d. Muelen ' 103. Jahrbuch des Vereins Greif, (boekbeoordeeling) 103. Grafzerk van een Nederlander in Frankrijk (Willem Heynricx van Zierikzee) 104. Geslacht Meemelirig, door T. G. Versfeit 104.