De Nederlandsche Leeuw, jaargang 6 (1888)

Familieberichten. OCTOBER 1887. GEBOORTEN. 1 té Amsterdam. Abraham Carel, zoon van Mr. Josephus Jitta en van Carolina Frederika Wertheim. 1 te Heemstede. N., zoon van Mr. W. H. Smit en van M. Munzebroek. 1 te 's-Gravenhage. Elisabeth Petronella, dochter van Dr. Willem Pieter Cornelis Knuttel en van Johanna Christiana Frederika Fabius. 6 te Nijmegen. Josephus Jacobus Maria, zoon van Jhr. Henricus Alfridus Adrianus van Rijkevorsel en van Maria Johanna van Heyst. 7 te Heusden. Een levenloos kind van Dr. H. O M. van Gorkom en van Johanna Wilhelmina van den Bosch. 8 te Deventer. N., zoon van N. Roessingh en van J W. Ph. Wilbrenninck. 8 te Beverwijk. N., dochter van N. Verhagen en van M. van den Oudendijk Pieterse. 8 te Zwolle. N., zoon van N. van Riemsdijk en van N. Avelingh. 10 te Utrecht. Louisa Elisabeth Jacoba, dochter van Cornelis Constant Willem Vis en van Jacoba Dorothea barones Quarles de Quarles. 11 te Alkmaar. N., zoon van M. Schuller tot Peursum en van N. de Koek. 11 te Kralingen N., dochter van N. Ledeboer en van Elise A. C. Smits. 12 te Wolvega. N., zoon van N. Sickenga en van M. van de Velde 12 te Tholen. N., zoon van J. W. Wagtho en van J. Chiïstiaanse. 12 te Doesburg. N., zoon van G. J. Hubner en van Johanna Adriana van der Meer Mohr 13 te 's-Gravenhage. Josina Pompea, dochter van Gerhard de Fremery en van Pompea Anna Frederica Sixma barones van Heemstra. 13 te Essenada (Argentijnsche republiek). Hendrik Merkus, zoon van H. M. Lange en van Carmen van Donselaer. 13 te Oterleek Elise Nicolette, dochter van J. F. L. Boonacker en van E. A. Huygens. 13 te Meester Cornelis (Java). Gerard Johan Louis, zoon van G. Caviët, luitenant der infanterie van het O. I. leger en van B. J Hagedoorn, 14 te 's-Gravenhage. Geertruida Maria, dochter van Willem Gerrit van Oyen en van Geertruida Pierik. 16 te Wolvega. Marie, dochter van P. H. van Eden en van M Ingerman. 17 te Maastricht N., dochter van C. J. Nieuwenhuysen en van J. A. barones van Hoëvell. 17 te 's-Gravenhage. Willem Marie Emile, zoon van Emile Hendrik Stieltjes, civiel-ingenieur en van Judith Maria Paschen .17 te Nijmegen. Wilhelm Leonora André, zoon van Lam bertus Wilhelm du Cellié Muller, gep. kapitein der infanterie en van Elisabeth Jacoba van Coeverden. 17 te Amersfoort. Jan Willem Karei, zoon van Jan Willem Verweij en van Carolina Johanna Sophia Back. te Leiden. N., dochter van N. van Agterberg en van C. J. Huygens. 19 te Rotterdam. N., dochter van N. Elink Schuurman en van H. W. van Overzee. 19 te 's-Gravenhage. Cornelia Judith, dochter van Jean Elie Jaques Eijbergen, luitenant ter zee 2e kl. en van Cornelia Judith Blankenstein. 19 te Dinxperlo. N., zoon van N. de Leeuw en J. F. Tjeenk Willink. 19 te Franeker. Foeke, zoon vau S. Posthuma Pz. en van S. Foekens. 20 te Probolingo Anna Elisabeth Catharina, dochter van Mr. J. W. Kool en van C. van Marken. 20 te Utrecht. Joan, zoon van Jhr. Mr. Jan Elias Huyde kooper van Nigtevecht en van Susanna Christiana Maria Anthonia Luden. 21 te Assen. N., zoon van N. Suringar en van M. E. van Es. 21 te Haarlem. N., zoon van Maurits Tromp en van Alberdina Christina Henny. 23 te Groningen en overl. aldaar 11 Nov. Sigismund Alexander, zoon van Jhr. Mr. Witius Hendrik de Savornin Lohman en van Hillegonda Christina Wil­ helmina Cau. 23 te Breda. Jan Carel Elias, zoon van Anton Jacob Herbert baron van Lynden en van Henriette de Jonge. 23 te Vechel. N., dochter van N. Hoefnagel en van C. H. M. P. Losecaat Vermeer. 24 te 's-Gravenhage. Ferdinand Frangois, zoon van Mr. Paul Arnold Jacques baron de Smeth, heer van Alphen en .van Marie lsabelle Jeanne Elise barones du Tour van Bellinchave. 26 te Amsterdam. Herman, zoon van Herman de Kruyff en van Clasina Heynis. 26 te Hillegersberg. N., zoon van N. Tulleken en van W. H. Fraisiuet. 27 te 's-Gravenhage. Frangois Emile, zoon van Theodorus Eugenius de Nijs Bik en van Elise van Amstel. 27 te 's-Gravenhage. Gijsbert Frans, zoon van Theodorus van Dissel, Oost-Indisch ambtenaar en van Catharina Jacoba Masthoff. 27 te Bergen op Zoom. N., dochter van George Hendrik baron Clifford en van Theodora Adriana Lammers van Toorehburg. 28 op het kasteel Vorden. N., zoon van Paulus Anthony baron van der Borch van Vorden en van Johanna Maria barones van Nagell. 28 te Haarlem. N., dochter van N. Kok en van D. van Nellesteyn 29 te Haarlem. René Thomas Marie, zoon van J. S. Grashuys en van J. W. L. Kuhn. 29 te 's-Gravenhage. Jan, zoon van Scheers, zee-officier, en van Carolina Frederika Werner. 31 te Salatiga. Victor, zoon van Carel Christiaan Mariaan Henny en van Jonkv. Antoinetta Georgetta de Serrière. HUWELIJKEN. 4 te Breda. Mr. Johannes Wilhelmus Jacobus Meerlo, geb. aldaar 11 Nov. 1852, kantonrechter aldaar, zoon van Mr. Jacobus Hermanus en van Maria Elisabeth' de Bruyn, met Marie Jeannette de Roy van Zuyderwijn, geb. te Meester Cornelis (Java) 14 Sept. 1860, dochter van Charles Louis Saint-Aubin Martin en van Henriette Elisabeth Dina van Leersum. 5 te Parijs (9de arondissement) Adolphe Fitz Verploeg, geb. te Cheribon 6 Oct. 1827, oud Oost-Indisch hoofdambtenaar, wonende te Parijs, zoon van Benja-