De Nederlandsche Leeuw, jaargang 7 (1889)

‚?? 90 ‚?? Genealogie van het geslacht van Friesheim (1). 'Wapen: gevierendeeld, 1 en 4 in zilver een groene 'boom, 2 en 3 in goud een roode lelie. Hartschild: in goud een zwarte adelaar, helmteeken, een uitkomende zwarte adelaar, dekkleeden: groen en zilver. 'Van waar deze familie haar oorsprong heeft hebben wij niet kunnen ontdekken. I. Johan van Friesheim geboren in 1550, huwde in 1578 met Geertruyd Koning (2). , Uit hun huwelijk: i 1 Johan van Friesheim, die volgt II. i II. Johan van Friesheim, geboren in 1579, huwde in 1608 met Maria van Wachtendonck (3), dochter van Gerard en van Catharina Tilly. Hun zoon Godfried baron van Friesheim, die volgt III. III. Godfried baron van Friesheim, geboren in 1609, was generaal en kolonel van een regiment curassiers in dienst van Keizer Ferdinand III en werd door dezen benevens alle zijne wettige nakomelingen tot baron des H. E. Rijks verheven en zijn wapen merkelijk versierd en vermeerderd, volgens diploma gegeven te Regensburg 29 December 1640. Hij huwde in 1629 met Catharina Amia, geboren in 1612, dochter van Herman en van Anna Suilem. Uit dit huwelijk vier kinderen: 1. Johan baron van Friesheim, geboren in 1630, sergeant-majoor en kolonel van een regiment infan¬≠ terie in dienst van de republiek Veneti√ę, sneuvelde op Candia in 1668, hetwelk onder de regeering van Sultan Ibrahim door den Grootvizier Azum werd belegerd. 2. Johan Diederick baron van Friesheim, die volgt IV. 3. Charlotta barones van Friesheim, huwde met Ernst Ludwig baron 'Wikke. 4. 'Willem Hendrik baron van Friesheim, ongehuwd overleden. 30 Oct. 1674 is met de klok van de Groote kerk te 's-Gravenhage ‚??drie poosen' geluid ‚??over d√©n Ed. gebooren heer Wilhelmus Hendricus baron van freyshem' (Luiboekje der Groote kerk te 's-Gra¬≠ venhage). IV. Johan Diederick baron van Friesheim, geboren in 1642, was eerst page van Willem III, Prins van Oranje en Nassau, Koning van Groot Brittani√ę, werd 27 April 1665 vaandrig in het regiment van Nederland, 5 Januari 1666 kapitein in hetzelfde regiment, 1 December 1674 kapitein in het regiment guardes te voet, 17 No¬≠ vember 1688 luitenant-kolonel volgens resolutie van H. H. Mog. Hij werd 23 December 1689 kolonel bij acte van Koning Willem III, 1 Juni 1695 brigadier van de in¬≠ fanterie volgens acte, 6 Augustus 1701 generaal-majoor, 12 April 1704 luitenant-generaal, 29 April 1708 generaal van de troepen van den Staat en van de legers van Koning Karei III, kreeg 1725 het regiment gardes te voet, werd gouverneur van Heusden en onderhoorige forten, daarna van 's-Hertogenbosch, kreeg bij akte van 6 October 1706 van Karei III voor hem en zijne af¬≠ stammelingen het recht van de jacht in het Limburgsche en in de landen van het Over-Maze. Hij overleed 27 Maart 1733 en werd te Heusden in eene prachtige graftombe (1) Deze familie komt ook voor onder den naam van Freisheim. (2) Zij voert in zilver een rood paard. (3) Zij voert in goud een roode lelie. met 8 kwartieren begraven. Hij huwde 1¬į. in Januari 1678 met Jonkvrouwe Anna Hesselt van Dinter, dochter van Jonker Frederik en van Anna de Mortagne de Potel. Hij huwde 2¬į met Elisabeth barones van Doys. Zijn acht kwartieren waren: v. Friesheim. Amia. Wachtendonck. Suilem. Konirig. Cronenburg. Tilly. Buizette. Uit het 1ste huwelijk: 1. Godfried baron van Freisheim, die volgt V. 2. Johan Frederik baron van Friesheim, die volgt V Bis. 3. Catharina barones van Friesheim, geboren in 1678, woonde te 's-Gravenhage, huwde 1¬į met Willem Maurits baron Doys, zoon van baron Doys en va√ľ Jkvr. van Lintelo. Zij huwde daarna met Hendrik Wecke. V. Godfried baron van Friesheim, geboren 11 Novem¬≠ ber 1679, kolonel van een regiment infanterie in dienst dezer landen, overleden 5 September 1742, huwde in 1714 met Charlotte barones Wilcke, geboren in 1685, dochter van baron Ernst Ludwig en van Charlotta barones van Friesheim. Zijn acht kwartieren zijn: v. Friesheim. Hesselt v. Dinter. Amia. Mortagne de Potel. Wachtendonck. Meganck. Suilem. Lonchamps. Hare acht kwartieren zijn: W√Įlcke van Wileromshausen. v. Friesheim. Zeugnen thoe Ohengebra. Amia. Westerhagen zu Dustingen. Wachtendonck. Werbes zu Hulsleben. Suilem. Hunne kinderen waren: 1. Johan Lodewijk baron van Friesheim, geboren 25 October 1715, ongehuwd overleden. 2. Henri√ętte barones van Friesheim, geboren 8 De¬≠ cember 1718, ongehuwd overleden. V Bis. Johan Frederik baron van Friesheim, geboren 5 Augustus 1685, luitenant-kolonel der infanterie in dienst dezer landen, overleden 25/7 Mei 1747 en te 's-Gravenhage in de Klooster-kerk begraven, huwde driemaal 1¬į 10/18 December 1712 met Alijda Johanna Adriana barones van Leyden, geboren 28 April 1697, overleden 11 No¬≠ vember 1715 en te Vlaardingen met acht kwartieren be¬≠ graven, dochter van Pieter, heer van Vlaardinger Am¬≠ bacht en van Alijda van Ruytenburgh, vrouwe van Vlaardingen. Hare kwartieren zijn: van Leyden. Ruytenburg. Paets. van der Nisse. Moucheron. Jonckheym. de Beveren. Alteren van Jaersveld. Hij huwde 2¬į. 15 November 1722 met Arnoldina Amelia van Beaumont, overleden in den ouderdom van 51 jaar 15 Juni 1737, begraven in de Klooster-kerk te 's-Gravenhage 20 Juni d. a. v., dochter van Mr. Simon, secretaris van H. E. Gr. Mog. de Staten van Holland en West-Friesland, en van Cornelia van Stryen. Hare kwartieren zijn: van Beaumont. v. Stryen de Jonge. Kerkrinck. Rosenburg. Moerkerchen. ‚?Ę Hertsbeke. Hesselt van Dinter.