De Nederlandsche Leeuw, jaargang 8 (1890)

MAANDBLA D VAN HET GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCH E LEEUW. ®e Jaargang - 1890 .