De Nederlandsche Leeuw, jaargang 10 (1892)

MAANDBLA D VAN PIET GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCHE LEEUW. 10 e Jaargrang r 18 9 2.