De Nederlandsche Leeuw, jaargang 10 (1892)

â?? 38 â?? en stond alhier van 13 October 1765â??30 November 1793, toen hij overleden is. Hij huwde 1° te Middelburg 23 Maart 1759 met Johanna Catharina van de Spiegel, dochter van Laurens en van Cornelia Pieterse Duvelaer, en zuster van den vermaarden Raadpensionaris Laurens Pieter van de Spiegel, zij werd 15 October 1739 te Middelburg geboren en overleed te Wemeldinge 14 October 1777, zijne 2de vrouw, Willemina Benteyn, geboren te Groede 15 Maart 1737, is den 6den April 1810 te Oostburg overleden.) 'sHeer Arendskerke. Getrouwd in December 1679. Balduïnus Driewegen, j.m van Goes, en Predikant alhier, met Pieternella Westhoeve, j.d. van 's Heer Arendskerke. (Hij was zoon van Boudewijn Driewegen, Burgemeester van Goes, 1655â?? 1670, en werd geboren te Goes, gedoopt 5 Januari 1655. Als Proponent beroepen 18 September 1678 tot Predikant te 's Heer Arendskerke, stond hij alhier van 13 November 1678â??22 December 1693, toen hij overleden is. Zijne vrouw in 1680 hier reeds overleden' zijnde, hertrouwde hij in 't begin van 1682 met Maria Lambrechts, weduwe Hauweel.) Getrouwd 26 Mei 1734. Abraham van Velsen, j.m. van Oudorp in Noord-Holland en Predikant alhier, met Margrieta Maria van Melle, geboortig van Goes, en weduwe van Michiel Constantijn van Dorth, die 21 Januari 1733 te Goes overleden was.) Hij was zoon van ds. Adrianus van Velsen, Predikant te Oudorp ca. 1691 en daarna te Zierikzee 1699, waar hij in April 1728 overleden is, en van Perina van Loon. Als Proponent eerst Predikant te Ellewoudsdijk van 20 April 1727â??20 Augustus 1730 en toen alhier van 27 Augustus 1730â??16 October 1756, wanneer hij overleed. Zijne nagelaten wed. is 24 Juni 1766 op haar lusthuis te 's Heer Hendrikskiaderen overleden) Getrouwd 29 September 1758. Johannes Adrianus du Bois, j.m. van Rotterdam, en Predikant alhier, met Catharina Wiltens, j.d. van Dordrecht. (Hij was zoon van David du Bois en van Agatha Vonk, en werd als Proponent 29 Maart 1758 beroepen tot Predikant te's Heer Arends­ kerke, staande alhier van 13 Augustus 1758â??15 Juli 1770, vervolgens te Ouddorp, te den Bommel en te Zuidland, waar hij 29 October 1815 als Emeritus afscheid predikte. Hij overleed te Dordrecht 30 Januari 1823, even 91 jaar oud, zijne 2e vrouw Henriëtta Helena Catharina Haupt, 51 jaar oud, als weduwe nalatende) Ter Neuzen. Ondertrouwd 9 Juni 1635 te Middelburg en vervolgens St. Maartensdijk, waar zij dan ook, 18 Juli 1658 in onder­ trouw opgenomen en vervolgens getrouwd werden. (Als Proponent 20 April 1636 tot Predikant teKerkwerve beroepen, trad hij 27 Juli daaraan volgende in dienst, van waar hij 6 Juni 1638 naar Oosterland en vervolgens in 1643 naar Ter Neuzen verroepen werd. Hij stond hier van 5 Juni 1644â??22 Maart 1665 toen hij overleden is. Geboren te Zierikzee, en gedoopt 11 Juni 1610 aldaar, had hij tot ouders Herman de Wasier en Anneke Lindemans.) ook aldaar getrouwd: Pieter Laccher, Pieterszoon, Predikant alhier, en Francina van der Steene, beide als j.1. van Middel­ burg geboortig. (Als Proponent tot Predikant te Ter Neuzen beroepen, stond hij hier van 20 Mei 1635â??22 Mei 1639, toen hij naar Oost-Souburg verroepen werd, van waar hij in 1640 naar Zierikzee en in 1655 naar Middelburg vertrok, waar hij, als Emeritus sinds Februari 1678, in 1679 (begraven 24 April) overleden is. Ondertrouwd 6 Maart 1666 te Middelburg en 24 dito ook aldaar getrouwd. Enoch Biscop, j.m. van Zoutelande en Predikant te Ter Neuzen, met Sophia van den Brande, j.d. van Vlissingen en wonende te Middelburg. (Geboren te Zoutelande omstreeks 1636, waar zijn vader Izaak Biscop, van 1627â??1638 Predikant en gehuwd was met Catharina Pottey. Als Proponent tot Predikant te Ter Neuzen beroepen, stond hij alhier van 13 September 1665â?? 1 December 1691 toen hij overleden is Zijne le vrouw, Sophia van den Brande, dochter van den secretaris Johan van den Brande te Middelburg, den 23sten Dec. 1669 te Ter Neuzen, oud 24 jaar, overleden zijnde, hertrouwde hij te Ter Neuzen (ondertrouwd 7 Juli en getrouwd 28 Juli 1676) met Quirina Jacoba Decker, oudste dochter van Paulus Geleynsen Decker, Rentmeester van de Grafe­ lijkheid van Zeeland te Ter Neuzen, en van Martina Nadde, die te Ter Neuzen geboren werd (gedoopt 14 November 1655) en hem overleefd heeft. Ondertrouwd 1 Juli 1645 te Middelburg en 26 dito aldaar getrouwd. Levinus de Wasier, j.m. van Zierikzee en Predikant te Ter Neuzen, met Johanna Dassevael, j.d. geboortig van Ter Neuzen, en wonende te Middelburg, zij in Augustus 1654 te Ter Neuzen overleden zijnde, hertrouwde hij met Philippina Liens, j.d. geb. en wonende te Wolf aartsdijk, Zierikzee, April 1892. {Wordt vervolgd). J. VAN DER BAAN. P. D. DE Vos, Az. Familieberichten. JANUARI 1892. (Influenza.) GEBOORTEN. Indische bladen 25 December 1891â??1 Jan., te Bandoeng. N. zoon van C. A. Meertens geb. von Oven. 1 te Arnhem. N. dochter van C. F. A. Evekink Bus gers geb. Enger. 5 te Arnhem. N., dochter van W. A. E. Frowein geb. Beelaerts. 6 te Rotterdam. N. zoon van J. van der Pluym geb. Kemper. 6 te Djember N., dochter van Jacqueline A. L. Grevers geb. von Smid. Indische bladen 2â??8, te Padang. N., zoon van M. A. van Beekâ??de Balbian. 9 te Hoorn. N., zoon van A. S. W. Nunnink geb. Prey, overleden den volgenden dag. 10 te Gorinchem. N., dochter van Cornelis Johannes Greven en Anna Helena Thiebout. 10 te Slikkerveer. N., dochter van Adriaan Pot en Wijn delina Johanna Smit. 13 te Rotterdam. N.. zoon van Jan Bertram van Stolk en Sara Lydia van Stolk. 13 te St. Paul (Minnesota). N., dochter van Jhr. Jan Hendrik Adriaan de Jonge van Ellemeet en M. E. Moore.