De Nederlandsche Leeuw, jaargang 10 (1892)

‚?? 39 ‚?? 14 te Amsterdam. N., zoon van E. van Hal geb. van den Daal. 14 te Rotterdam. N., dochter van C. E. A. Engelberts geb. van Hove. 15 te Amsterdam. N., dochter van Cornelis Abraham Adriaan Dudok de Wit en Anna Maria Henrietta Moltzer. Indische bladen 9‚??15, te Kramat. N., zoon van J. A. Gunning geb. Beukhof . 16 te Haarlem. N., dochter van H. M. Heimbeek, wed. van Jan Dani√ęl Ruys Jr. 20 te Naarden. N., dochter van A. E. Roest van Limburg en E. H. E. Neuhaus, overleden aldaar 1 Februari. 20 te Arnhem. N., zoon van A. M. Wijnaendts geb. Blom. Indische bladen 16‚??22, te Batavia. N., dochter van A. Alting Siberg geb. Amaro. a ‚??te Batava. N., zoon van L. Nauta geb. de Chauvigny de Blot. ‚?? ‚??te Djokja. N., dochter van J. E. van Bloemen Waanders geb. de Bretonni√®re. ‚?? ‚??te Soekaboemi. N., dochter van Willem Leonard W aller Diemont L. Ch. Bertha Degent. ‚?? ‚??te Batavia. N., zoon van N. M. Wychgel. 23 te Amsterdam. N., zoon van W. Visser geb. Scheers. 24 te Rossum. N., dochter van barones van Randwijck geb. B√∂htlingk. 25 te Amsterdam. N., dochter van M. A. Stuurman geb. Sickesz. Indische bladen 23‚??22, te Meester Cornelis. N., zoon van J. C. W. Smith (of Smits) geb. Cats. s ‚??te Samarang. N., dochter van A. P. von Banniseht geb. Man neveld. ‚?? ‚??te Madioen N., zoon van C. E. Huber geb. Prins. ‚?? ‚??te Batavia. N., dochter van F. W. S. Milro Meyer geb. van Romswinckel. ‚?? ‚??te Batavia, zoon van K. A. Schneider geb B√©dier de Prairie. ‚?? ‚??te Soerabaja. N., dochter van P. Ch. G. Anemaet geb. Hultner. 29 te Amsterdam. N., zoon van E. M. van Erkel geb. van der Goes. 29 te Kruiningen. N., Gertrude Hermine, dochter van Fr√©d√©ric Dani√ęl Kolff van Oosterwijk en H. F. Voor beytel. 30 te Alkmaar. N., dochter van M. A. J. Bosman geb. Feith. 31 te New-York. N.,zoon van Jamas Leon de Fremery en Wilhelmine Henriette Suermondt. 31 te Amsterdam.. N., dochter van E. L. Camphuynder geb. Barkey. HUWELIJKEN. 6 te Londen of te Amsterdam. Dr. J. Z√ľrcher met Johanna Cornelia Bijleveld. Indische bladen 9‚??15, te Padang‚??Pandjang. Th. W. Roes met J. W. C. van der Aa. ‚?? ‚??te Batavia, W. Buys met J. M. van Dorp. ‚?? ‚??te Malang. J. Dijkstra met C. Struben. 21 te Lawang. G. H. C. van Zijl de Jong met B. H van der Tuuk. Indische bladen 16‚??22, bij volmacht te Deli of Amsterdam, S. M. Storm met H. A. Scholten. 22 Ensched√©. W. A. Keers, beroepen predikant van Veere, met L. A. ten Cate. 28 te Rotterdam. H. T. Wilkens Jr. met Catharina Al bertina Havelaar. (W. II, 39). STERFGEVALLEN. Indische bladen 25 December 1891‚??1 Jan. 1892 te Tjiandjoer, H. L 3. M. van Geen. 1 te Groningen. Margaretha Rudolfina Johanna barones Sloet tot Lindenhorst, oud 80 jaar, abusievelijk ge¬≠ meld op 31 December 1891 als baron (blz. 24). 1 te Nijmegen. Wilhelmina Catharina van Ellekom, wed van Jan Alexander van Doorninck (W. I, 204, waar zij abusievelijk als reeds in 1880 overleden voorkomt). 2 te Gorinchem. Maria Bernardina van Balen Blanken, oud 34 jaar, gehuwd met J. van der Koog Mz. 2 te Maurik. Hendrik Martinus van Gelder, oud 53 ¬£ jaar, bijna 30 jaar secretaris van Maurik, gehuwd met Adriana Sophia Diderica de Vree (H. B. 188], 242). 2 te Rotterdam. Margaretha Franeina van Vollenhoven. (W. III, 297), wed. van Dirk Hudig. 3 te Nijmegen. Johanna Elisabeth Blok, oud 80 jaar, weduwe van E. J. J. des Tombe, directeur der pos¬≠ terijen aldaar. 4 te Zwolle. Hendrik Bernhard Cramer, oud 24 jaar. 4 te Amersfoort. Peggy Bake, oud bijna 79 jaar, weduwe van Herman Adriaan van den Wall Bake (JF. I, 24). 4 te Heerenveen. Wilhelmina Amelia Catharina Croocke- wit (W. III, 395). 4 te Amsterdam. Eleonora Catharina Quien, 67 jaar oud. 5 te Haarlem. Anna Geertruida van Exter, gehuwd met Lambertus Zegers Veeckens, Hz. (W. III, 252). 5 te Tolen. Jacoba .Johanna Kolff (W. II, 170), gehuwd met C. A. H. Wagtho, zoon van M. L. A. en van ... Witte Eeckhout. 5 te Appeldoorn. A. J. Bosch, oud 73 jaar, rustend apotheker, weduwnaar van J. Bentinck, gehuwd met J. M. van Dorsten. 5 te Apeldoorn. J. M. van Dorsten, oud 68 jaar, sedert eenige uren weduwe van A. J. Bosch voornoemd. 6 te Leeuwen. Juffrouw S. A. J. Bake. 6 te Haarlem. Jan Dani√ęl Ruys, gehuwd met Maria Elisabeth Augusta Tromp (W. III, 95). 6 te Rotterdam, Jonkv. Maria Magdalena van Beresteyn, gehuwd met Mr. Jacob Andreas Vaillant (W. III, 250). 6 te Alblasserdam. Geertruida Jacobo Wisboom, ambachts¬≠ vrouw van Alblasserdam, weduwe van Dr. J. M. Herfst van Alblasserdam. 7 te Hoorn. Mr. Willem Christiaan Jan de Vicq, oud¬≠ burgemeester en lid van den gemeenteraad van Hoorn, oud-lid der provinciale staten van Noord-Holland, gehuwd met Henrica Maria Carbasius.