De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCH E LEEUW . lle Jaarsan e 18Ã?3 .