De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

INHOUD. 1893. Bladz. Theodorus Ignatius Welvaarts, door v. d. M 1. Diploma 1. Officieele schrijfwijze van familienamen, door A. A. V. v. 0 1. Een verloren archief terug gevonden, door v: d. M 2. De Jacquier de Lompret 2. Boekwerken, enz. ontvangen voor de Bibliotheek en het Archief 2, 33, 41, 89. Huguenin, door Jac. A 4. Greenwood, door Jac. A 4. Vau Waldorp, door Jac. A 4. Genealogie Teelink, door J. van der Baan en P. 1). de Vos, Azn 5, 9. Het afschrijven van een bijna onleesbaar geworden handschrift, met behulp van twee spiegels, door J. C. v. d. M. . . . 11. Bloemendaal (vervolg) door W. J. Huygens 11 â?¢ Het Doop- en Trouwboek der Engelsche kerk te 's Gravenhage, door M. G. Wildeman en J. C. van der Muelen 13,34, 43, 55. Algemeene Vergadering 17. Geslacht van Soutelande, door Fred. Caland 18, 27. Geslacht Bart, door Joh. D. G. van Epen 21. Lijst der wapens, die gehangen hebben in de St. Magdalena kerk te Goes, door J. C. van der Muelen 21, 26. Vragen en antwoorden. â?? Hartsinck en van Marcelis Hartsinck, door v. E 24, 72. Benoeming van Eere- Correspondeerende- en Gewone leden 25, 33, 41, 57, 65, 73. Korte inhoud van het verhandelde in de Bestuursvergaderingen 25, 90. Wapenborden in een onbekende kerk, door W. v. d. M. . . , 27. Hofer, door M. G. W 27. Eenige familieberichten volgens acten van den B. S., opgemaakt door Nederlandsche Consulaire Ambtenaren 28. Eenige aanteekeningen uit de leggers (registers) van huwelijksafkondigingen te 's Gravenhage. Anno 1700, door J. C van der Muelen 28, 37. Standaert, door Jac. A 33. Mollinger, â?? â?? â?? 33. Ã?en belangrijke Catalogus, door M. G. W 33. Coehoorn, door M. G. W , 34. Genealogisch fragment betreffende het geslacht de Lange de Beauviser, samengesteld door wijlen J C. F. van Sandick, medegedeeld door zijn zoon Mr. H. W. van Sandick 41. Van Oldenbarneveld genaamd Tullingh , uit het Trouwboek der Groote Kerk te 's Gravenhage, door Fred. Caland . . . 43. Joannes Josephus Habets, door M. G W 49. Verheffing, inlijving en erkenning in den Adelstand 50, 89. Slot ter Hooge te Walcheren, door F. C ! 50. Bijnamen, door F. C 50 Geslacht van Borsselen, door F. Caland Het Kempisch Museum, door R, 50 De 1'Ebyo, door M. G. W 52- Een boek met wapens en genealogiën van Hamburger familiën, door J. C. v. d. M 52. Genealogie van der Baan, door J. G. Frederiks 53.