De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

- 40 â?? 28 Febr. Mighei Bosch, j. m. van Bremen met Johanna Magdalena Groender, j. d. uijt Switserlant, beijde wonende alhier. 28 Febr. Anthonij Boer, j. ra. van Sprang, met Helena van Heert, j. d. uijt Gelderlant, beijde wonende alhier. Bevestigt 14 Maart 1706. Groote Kerk. 7 Mrt. Mr. Leonard van Kaarsen, wedr. won alhier met Maria Marlion, wed. wijlen Nicolaes van Bel, wonende alhier. 7 Mrt. Mr. Godfried Otters, wonende alhier met Catharina de Ruijscher, wonende op de Nieuwe Rijn. 7 Mrt. Adriaan van Hoogstraten, j m. wonende alhier met Adriana van Dam, j d. wonende tot Rotterdam. 7 Mrt. Govert van Rijswijck, j. m. met Charlotte Huijssin, j. d. beijde geb. en wonende alhier. 7 Mrt. Nicolaas Holsteijn, j. m. met Luijtje Duijvelant, j. d. beijde geb. en wonende alhier. 7 Mrt. Hans Jurrien Kern, j. m. van Straatsburgh, soldaat onder de compagnie bl. gs. geleijt wer­ dende bij de Heer Baron de Touars met Anna Elisabeth Verschuijr, j. d. geb. alhier, beijde wonende alhier. 7 Mrt. Hans Jurjen Mulder, j. m. uijt Switserlant, sol­ daat bij de blauwe gardes met Jacoba Maartens Croon, j. d. van Hoorn, beijde wonende alhier. 7 Mrt. Dirk Somer, j m. van IJsselburg met Margareta van Westersteeg, j. d. geb. alhier, beijde wonende alhier. 7 Mrt. Heijlgerus Lambertie, j. m. uijt het land van Luxemburg, ruijter onder de compagnie blauwe gs. geleijt werdende bij den gl. Grave Hompes met Engelina de Wit, wed. wijlen Willem Cnoop, beijde wonende alhier. 14 Mrt. Anthonij Barmeijer, j. m. met Johanna Visbag, j. d. beijde geb. en wonende alhier. 14 Mrt. Maarten Scheffer, j. m. uijt Brandenburg met Annetje Janse, j. d. uijt Gelderlant, beijde wonende alhier. 14 Mrt. Daniël Blak, i. m. met Margareta Gordon,j.d. beijde geb. uijt Schotlant en wonende alhier. 21 Mrt. Louis Robijn j. m. met Johanna van Kruijs, j. d. beijde geb. en wonende alhier. 21 Mrt. Johannes van Manen, j. m. met Johanna van Londen, j. d. beijde geb. en wonende alhier. 21 Mrt. Pierre Rousseau, j. m. uijt Vranknjk met Catarina van Yalkenburgh, j. d. geb. alhier, beijde wonende alhier. Bevestigd 15 April 1706. Groote Kerk. 21 Mrt. Jacobus van Sanen, j. m. met Jacomina Somsteijn, j. d. beijde geb. en wonende alhier. 21 Mrt. Jan de Raet, wedr. met Martje Huijbert, wed. wijlen Moses Hebert, beijde wonende alhier. 28 Mrt. Jan Hendrikse 'sGravemade, j. m. met Marijtje Melse van Meer, j. d. beijde geb. en wonende alhier. Tr. Stadhuijs. 28 Mrt. Hiob Pijnacker, j. m. van Delft, met Johanna Vermaat, j. d. van Rotterdam, beijde wonende alhier. 28 Mrt Pieter de Keijser, j. m. van Duffel met Machtelina Eek, j. d. van Doesburgh, beijde wonende alhier. 28 Mrt. Willem Moll, j. m. met Johanna Hendrina de Goe, j. d. beijde geb. en wonende alhier. 28 Mrt. Paulus Veenlant, wedr. met Jannetie Jans van Lantsberge, wed. wijlen Pieter Janse de Roos, beijde wonende alhier. 28 Mrt. Johan van Bijemont, wedr. met Francoise Fagel. 28 Mrt, Johan Henrik Pabst met Anna Louisa van Lantschot. Bevestigd 14 April 1706. Groote Kerk. 4 April Jacobus Philippus de Giraud, (15) met Maria van Lantschot (16). 4 April Hendrik Camerlingh, j. m. van Gorinchem met Elisabeth Oudenboom, j. d. van Doesburg, beijde wonende alhier. 4 April Abraham Goble, wedr. wonende te Leiden met Maria Dublijn, j. d. mede van Leiden, wonende alhier. 4 April Hendrik Vermeulen, j. m. van Barrevelt wonende tot Amsterdam met Maria van Bevoort, j. d. van Amersfoort, wonende alhier. 4 April Daniël Macret, j m. met Maria Testart, j d. beijde uijt Vranknjk, en wonende alhier. 11 April Lodewijk Golier, j. m. geb. en wonende alhier met Geertruit Cats, j. d. geb. en wonende tot Rotterdam. 11 April Harmanus Boomhouer, j. m.-van Utrecht met Johanna Cuijpers, j. d. van Coppenhage, beijde wonende alhier. 11 April Melchur Meulemans, j. m. van Bilderbeek met Cornelia Cronendissel, j. d. van Rheenen, beijde wonende alhier, li April Johannes van Dam, j. m. geb. alhier met Catarina Rijkers, j. d. van Ter Horst, beijde wonende alhier. 11 April Dirk van Kleef, j. m. van Honsholredijk met Metje van Uden, j, d. van Maurik, beijde wonende alhier. 11 April Hendrik van Heusden, j. m. met Anna Elisabet Bernart, j. d. beijde geb. en wonende alhier. 11 April Johan van Baerle, wonende te Utrecht met Maria van Teijlingen, wonende alhier. 11 April Huijbert van Meer, j. m. met Agnietje van Kuijk, beijde wonende alhier. 18 April Johannes Hemmes, j. m. geb. alhier met Willemina Alderkerk, j. d. van Dordregt, beijde wonende alhier. (Wordt vervolgd). Medegedeeld door J. C. v. D. MUELEN. (15) In het register der Groote Kerk staat Giraut. (16) In het register der Groote Kerk staat Landschot. CORRESPONDENTIE. De Heer Joh. Theod. de Raadt. Uwe zending in dank ontvangen. Het eene artikel wordt vertaald geplaatst. IIVHOII» I 83»3 ]V°. 5. Benoeming tot lid. â?? Boekwerken enz. ontvangen voor de Bibliotheek en het Archief. â?? Standaert, door Jac. A. â?? Mollinger, door Jac. A.â?? Ben belangrijke catalogus, door M. G. 'W. â?? Coehoorn, door M. G. W. â?? Het Doop- en Trouwboek der Engelsche Kerk te 's Gravenhage, met enkele aanteekeningen, door M. G. 'Wildeman en J. C. v. d. Muelen (vervolg). â??â?¢ Eenige aanteekeningen uit de leggers (registers) van huwelijksafkondigingen te 's-Gravenhage. Anno 1Ï0O, door J. C. van der Muelen (vervolg). â?? Correspondentie. Gedrukt bij Gebr. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.