De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

â?? 43 â?? Van Oldenbarneveld genaamd Tullingli (1). Uit het trouwboek der Groote Kerk te 's-Gravenhage. (Data van le gebod.) 1734, 3 Jan. Johan Gerard v. O. gen. T. en Johanna Moralla Elizabeth van Cattenburgh. 1737, 29 Dec. Antony Cornelis v. O. gen. T. en Catha- rina Elizabeth van der Gronden, beide van Arnhem. 1738, 21 Dec. Johan Gerard v. O. gen. T. en Clara Magdalena van Segvelt. 1744, 20 Dec. Johan Gerard v. O. gen. T. en Maria Margaretha Witte. (Komt door dit huw. de naam Witte vóór Tullingh?. Wie is zij?) 1762, 10 Jan. Jan Daniël de Loches, won. hier en Maria Jozina v. O gen. T. won. te Haarlem. 1764, 14 Oct. Johan Gerard v. O. gen. T. en Maria Margaretha van Hoey, ged. te 's-Gravenhage in de Gr. Kerk 12 Juli 1747. 1766, 18 Mei. Jan Theodorus Royer en Johanna Louisa van O. gen. T. 1771, 10 Maart. Hendrik Justus van O. gen. Witte T. en Rijnbrandina van Schoonhoven. 1774, 17 Juli. Hendrik Justus van O. gen. T. en Agneta Theodora van Teylingen. 1780, 13 Aug. Johan Gerard van O. gen. T. en Com merina Jacoba van der Crap. 1787, 10 Juni. Jhr. Daniël Adolph baron van Hetnert tot den Kritzen(Krijten )b~erg en Jkv. Anna Cor nelia van O. gen. T. 1792, 22 Jan. Johan Adriaan de With j. m. won. Voor­ schoten (vroeger Woubrugge) en Johanna Moralla Elizabeth van O. gen T. j. d. won. Brielle, vroe­ ger hier. 1795, 25 Jan. Matthias Johan Frederik van Tets en Jo­ hanna Maria Baldina v. O. gen. Witte T. (2). 1795, 12â??26 Juli. Mr. Cornelis Albert Adriaan v. O. gen. T. j. m. en Catharina Johanna Hoogwerff, j. d. beide geb. en won. hier, beide gereformeerd, 1798, 1â??15 Juli. Jacob van Lansberge wedr. (met 1 dochter) geb. te Keulen en Maria Margaretha Hen rietta van O. T. geb te Nijmegen, beide won. hier. 1798, 23 Decâ??1799 6 Jan. Cornelis Albert Adriaan van O. gen. T., geb. hier en Hendrina Maria Marga­ retha v. O. gen. T. geb. in den Bosch en beide won. hier. 1799, 31 Maartâ??23 April. Jan Mossel van Stralen geb. te Enkhuizen en won. Amsterdam en Theodora Agneta van O. gen Witte T. geb. en won. alhier. 1799, 31 Maartâ??23 April. Daniël Willem Abraham Patijn, geb. hier en won. Amsterdam en Eleonora Petronella Theodora van O. gen. Witte Tullingh geb en won. hier. Uit sommige der doopboeken: J. G. v. O. gen. T. luitenant te paard en C. M. van Segveld: Johanna Jacoba, ged. gr. kerk 28 Oct. 1742, (get.) Casper Clotterbooke Jr. en Vrouwe Joh». Jaca. v. Segveld. (1) Bene aanvulling op het artikel van ons geacht medelid P. B. Dingemane v. de Kasïeele, getiteld â??Van Oldenbarneveld' en te vinden in den 4n jaargang van ons Maandblad, blz. 46 ea vv. (2) Hij hertrouwde te Breda 1810 (?) met Maria Catharina Geer truida de Weert wed. Adriaan Gerard Elemans. Antonia Adriana, ged. 18 Oct. 1743, (get.) C. Clotter­ booke Jr. en Vrouwe Adriana van Kinschot wed. pred. Haring. J. G. v. O. gen. T. en M. M. Witte: Margaretha Baldina en Hendrik Justus, ged. gr..kerk 5 Sept. 1745, (get.) Justus Witte en Vrouwe Baldina Maria v. Segveld. J. GK v. O. gen. T. en M M. H van Hoey: Anna Ooraelia, ged. in de gr. kerk 2 Aug. 1765, (get.) Cornelis v Hoey en Anna de Sterke. J. G. van O. gen. T. en C. J. van der Crab: Johanna Catharina Elisabeth, ged. kl. kerk 28 Sept. 1781, (get.) Augustinus v, d. Crab, burgemr. van Brielle en Maria v. d. Crab, geb. de Heere (echte lieden). Anna Charlotta Emilia, ged. gr. kerk 9 Jan. 1785, (get.) Anna Cornelia v. O. gen. T. C. A. A. van O. gen T. en H M. M. van O. gen. T.: Johan Jacob, ged. kl. k. 24 Nov. 1799: (get.) J. G. v. O. gen. T en J. C. van der Crap. J. G. v. O. gen. Witte T. en L. C. Stratenus: Antony Adriaan, ged. n. k. 30 Juni 1805, (get.) Marga. Louisa Wilha. v. O. gen. T. W. B. E. Paravicini di Capelli en Henriette Justine v. O. gen. T.: Johan Jacob Eduard, ged. gr. k. 27 Juni 1810. H. J. van O. gen. T. en A. Th. van Teylingen: Henriette. Juste, geb. 4 April 1784, Marga. Louisa Wilha., geb. 20 Mei 1785, Jean Louis Theodore Constantin, geb. 23 Oct. 1790, (get.) Jean Theod. Royer, Jeane Louise v. O. gen. T. Henri Jacques, geb. 15 Febr. 1792: (get.) Eleonora Petra. Theod». v. O. gen. W. T., in naam van Emerence Anta. wed. van Hulst gen. Mandt. M. J. F. van Tets en J. M. B. van O. gen. W. T.: Franc. Jacq. Adrien, ged. Breda 16 (geb. 5) Juni 1805, (get.) Franc. Jacq. Adrien Pit, Jaca. Maria van Tets. Den Haag. FEED. CALAND. Het Doop- en Trouwboek der Engelsche Kerk te 's-Gravenhage, met enkele aanteekeningen. (Vervolg.) TROUWBOEK. Het andere gedeelte met het opschrift â??Marriages' bevat de namen der gehuwden en daarachter: â??were after three proclamations confirmed in the Holy state of matrimeny on the (datum) day of (jaartal) stilum novum.'' Ka 1794 staat: â??From this year (1795) to the year â??1804 no marriage-solemnity has taken place in the â??english church befo're an english minister, because the â??Revd. Mr. A. Maclaine retreating to Bath in England, .â??no service was performed till the call of the Revd. Mr. â??W. Carp in 1803.' Na 1804 staat bij ieder huwelijk â??after having exhi bited a cerfcificate of their politieal marriage.1' 1758, 14 Sept. John Allen and Mary Smith.