De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

â?? 61 â?? Tsabella Maria Sweerts de Landas, trouwde 1717 Jan Christoffel Baron van Munnikhause tot den Oltmolen, e. Elisabeth Johanna Sweerts de Landas, trouwde Borger Hilmar Baron van Munikhausen. 41. Maarten Christiaan Sweerts de Landas (34. b.) Heer van Borsehot,. schepen van den Bosch, f 2/12 1705. Hij trouwde Geertruyd Clementia van Els, zuster van de voor­ gaande. Zij wonnen: a. Jacob Dirk Sweerts de Landas, Heer van Oirschot, schepen in's Hertogenbosch 1719. Hij trouwde Geertruid Dorothea Wilhelmina Barthelotti van den Heuvel, b. Ermgard Gratiana Sweerts de Landas, trouwde 1709 Arent Snouckaert, Heer van Heeresleende i ?), Majoor, c. Christina Clementia Sweerts de Landas, trouwde Prederik Willem Baron du Tour, Majoor, d. Martina Joanna Sweerts de Landas, trouwde 1715 Henry de Couroy (1) (?) d'Escurie, Ritmeester, e. Jacoba Sweerts de Landas, trouwde 1715 Charles Icon (?) Baron du Bois, Heer van Challion. 42. Prederik Hendrik Sweerts de Landas (34. e.) Heer van Baarschot, schepen in den Bosch 1670, trouwde: I. Marojonetha Bartholotti van den Heuvel. II. Johanna Margaretha Baronnesse van Jaarsvelt. Uit het eerste bed: a, b en c, drie kinderen, stierven jong. Uit het tweede bed: d. Jacob Lodewijk Sweerts de Landas tot Baarschot, schepen in den Bosch, f 1732 s. 1. (?), trouwde Maria Anna Gravin van Byland, e. Hester Mar­ tina Sweerts de Landas, trouwde: I Maldronet. II. Johan Halling, Kapitein, sneuvelt 3 Aug. 1692. III Hachin, Kapitein, gesneuveld 1709. Æ?. Gratiana Catharina Sweerts de Landas, trouwde Daniël Chatnbrier, Brigadier. Hij stierf 1728, g. Prederik Sweerts de Landas, f ongetrouwd 1700. 43. Samuel Sweerts (35. c.) Rentmeester der Domijnen van den Prins van Oranje te Breda, trouwde: I Schilder. II. Elisabeth van der Does. Uit het eerste bed: a Sweerts, Generaal Wage- meester, trouwde ..... Coorn uit Noord-Holland, b. Sweerts. Deze hebben de drie eggen verlaten en voeren nu mede het volle wapen van Landas. 44. Tsaac Sweerts (37. a.) Vice-admiraal, gesneuveld 21 Augustus 1673 trouwde Constantia Blommert. Zij wonnen: a. Margaretha Sweers, trouwde Cornelis Beeck man, Schout-bij-Nacht, b. Constantia Sweers, ongehuwd gestorven, c. Isak Sweers, Comm. Capt. ter zee, trouwde Catharina Laclé. Zij wonnen kinderen. . 45. Jan de Weer (38. a.) trouwde Zij wonnen: Godefr. de Weer f ongetrouwd. (1) Zal wel Collot moeten zijn. Eed. (Wordt vervolgd.) Directenren van de geoctroijeerde Kolonie van Berbice (1). 1672. Adriaan van Berkel. 1720. Dirk van der Meer. (1) De kolonie Berbice werd door de Nederlanders gesticht in 1626. In 1796 werd zij door de Engelschen genomen, in 1802 bij den vrede Diederik van Buuren. Nicolaas van Hoorn. Hendrik van Hoorn. Pieter Schuurman. George Buson. Jacob Voordagh. Jean Lucas Pels. 1722. Mr. Willem Buijs. 1730. Mr. Jacob de la Bassecour. Elias van Valencijn. 1735. Philips van der Giessen. 1736. Jacob Alewijn Ghijssen. Mr. Abraham Buys. 1738. Mr. Salomon'Dedel. Mattheus Boendermaker. Jacob Boulé. Joost van Eiibergen. Mr. Nicolaas Hendr. van Hoorn. 1738. Josua van Ouderkerk. 1742. René David de Gemer. 1747. Mr. Ernst Graafland. 1752. Mr. Arnoldus Elias. 1757. Mr Daniël Deutz. 1758. Cornelis van Roijen. 1760. Christiaan van Tarelink. Johan Hendrik van Groin. 1768. Jean Estienne Fizeaux. Cornelis Hartsinck. 1769. Jan Carel van Notten. Commandeurs van Essequebo. 1674. Hendrik Rol, overleden 31 Maart 1676. 1676. Jacob Hars, ad int. 1678. Mr. Abraham Beekman, ontslagen. 1690. Samuel Beekman, ben. 2 Nov. 1690, overl. 10 Dec. 1707. 1710. Pieter van der Heijden Resen, ad int., ben. 4 Oct. 1710, bed: 24 Juli 1719. 1719. Laurens de Heere, ad int, aangest. 12 Dec. 1719, overl 1729. 1729. Hermanus Gelskerke, ben. 12 Oct. 1729, overl. 16 Juli 1742. 1743. Mr. Laurens Storm van 's Gravenzande, aangest. 13 April 1743, Directeur Gen. 1751. Medegedeeld door: R. P. VAN DEN BOSCH. Wie er in 1715 in de â??Ufoord-Oostenrijksche' Buurt (Voorbout enz.) te 's-Gravenhage woonden. â??In de buurt van 't Voorhout, en aanhoorig quartier, bekent bij de naam van Noord-Oostenrijk, is gedaan de opschrijving van de hoofden der familiën als hier na volgt beginnende de gemelte buurt van de Kloosterkerk, alles ingevolge van de beveelen van de Edele Mogende heeren Gecommitteerden in de Sociëteit alhier in 's Gravenhage, van Amiens aan Nederland teruggegeven, één jaar later weder terug­ genomen, doch in 1814 met Essequebo en Demerary door Nederland afgestaan, en maakt thans een onderdeel van Britsch Gmjana uit.