De Nederlandsche Leeuw, jaargang 12 (1894)

Kolom. De Witte , de (van ) Beesde , doo r M. G. W â?¢ 12 0 Het aanduide n der heraldiek e kleure n op de zegel s der middeleeuwen , doo r J. C. van der Muele n 121 . Geslach t Calkoe n 121 . De grafschrifte n der voormalig e St. Lievensmonsterker k te Zierikzee , door P. D. de Vos 133 . 143 . Mr. Joha n de Brune , de Oude , door J. G. Frederik s ..140 . Cyns en tyns of scho t en lot, doo r A. J. C. Kremer 151 . De famili e van Lom , door A. F. van Beurde n 156 . Eenig e kwartierborde n der Wassenaers , zooal s zij indertij d aanwezi g ware n in de kerke n van Giessen , Warmond , Leiden en Leiderdorp , door M. G. Wildema n 164 . Maurits Huygen s (1595â??1642) . doo r J. G. Frederik s 171 . De Kaap de Goed e Hoop , tijden s het Nederlandse n bewin d (1652â??1806 , met Engelsc h tusschenbestuur) , door R. P. van den Bosc h 176 .