De Nederlandsche Leeuw, jaargang 13 (1895)

1753. 15 Oct. 183 184 ? P 15 3 Nov. Clasina Boelaert, aet. 2*/2 ' . ? Isabella de Kretser, aet. 81 . . . ? f d. 1754. 30 Dec. Johanna van Oyen, aet. 20 . . . ? P- d. 1755. 14 Nov. Pieter van Ommeren, aet. 3 d. 7) n 1756. 14 Febr. 9 July. Jacobus van Ommeren, 9 m. 17 Nov. Joh». Elisab. de Wolfienbuttel, 5 w. . 22 ?? Maria Nesker-, aet. 80. . . . ? . 1757. 21 Febr. Stijntje de Gruijter, aet. 6 29 Nov. Jan van Oijen, aet. 12 . 1758. 4 Jan. 23 ?? 17 Febr. 15 April. 1 Mey. 8 Mei. 22 Juli. 25 Sept. 23 Oct. 1759. 15 Jan. 24 ?? 16 Maart 7 Aug. 7 Dec. 1760. 31 Jan. 18 Aug. 8 Dec. 30 ?? 1761. 16 Jan. 29 ?? 25 Maart. 4 Aug. 12 Oct. 1762. 2 April. 21 3 Mey. D»s. Gerardus Sandifort, aan een be roerte in het hoofd, aet. 48 . Nicolaes van Straten, aet. 77 Hendrik van Straaten, aet. 35 Johan van Oyen, aet. 80. . Josina de Cretzer, aet. 85 . Jan Boelaard, aet. 5 w. stuipen . Dus. Lodewijk Carel Le Sueur, borst ziekte Hendr. Pieterse Tael, aet. 102. . Alida Maria v. Oorschot, aet. 2y2. Steven Alexander, aet. 100 . . . . Ve. Maria van Assendelft, vergaan van Levensgeesten, naar Delft, aet. 73. . . Adriana van Assendelft, aet. 40 . . Agatha Maria van der Poel, stuipen . Henriette Adriana Spaen, aet. 78 . . 7 Juny. 5 Oct. Elizabet Huyters, aet. 104 . . . . Nicolaas van Straten, aet 16 . . . Marytje van Straten, aet. 60 . . . Johanna van der Straeten, aet. 80 . 29 ?? 1763. 3 Jan. 14 Febr. 77 77 f 30. p. d. 77 n n n 6. p. d. f 30. p. d. f 30. p. d. n n 7> n n » 77 77 Pieter Gerrit van de Poel, stuipen . ? 30. Johanna Burgersdijk, aet. 59 . . .p.d. Johannes Tulken, aet. 84 ?? ?? Jan van Straeten, 4 d ?? ?? Hendrik van Straaten, 46 jaar . . . ?? ?? Johannes Stuart, aet. 17 ?? ?? Barbara Spaan, aet. 70 ?? ?? Pieter Gerrit van de Poel, schreeuwende stuipen, eet. 8 wek. 3 dag ? 30. Margareta Zolms, 100 jaar ....p.d. Johan Hamilton, beroerte, aet. 71. . / 6. Jan Hendrik Boelaert, borstziekte, aet. 17 maanden ?? 3. Johannes Melchior Kluppel, verval van krachten, aet. 51 a 6. Otto Jan Willem Bn. du Faget van Assendelft, hr. van Heynenoort, ver­ voert naar Heynenoort, borstziekte, aet. 76 .......... . 17 Dec. Huibertina van der Straaten, aet. 85. 1764. f 30. p. d. 29 Juny. A. H. Sas, de doopn. onbek., zijnde circa twee jaeren op de Voorpoort v. d. Hove gegijsselt geweest en aldr. van ijle koortsen overleden, 33 a 34 jaar oud Elizabet van der Straaten, aet. 70. . Abraham Obreen, aet. 73 ... . Hester van Straeten, aet. 54 . . . 10 July. 19 ?? 9 Oct. 1765. 20 Mey. 15 Juni. 1766. 7 Febr. 8 ,, 2 April. 5 Mey. 1767. 23 Febr. 27 10 Maart. 21 , 24 Juni. 1768. 15 Jan. 29 ?? 25 Mey. 4 Juni. 11 , 6 Juli. 8 Nov. 1769. 1 Mey. 23 Meij. 16 Aug. 9 Oct. 12 , 19 ?? 6 Nov. 9 » 1770. 6 Febr. 10 ?? 17 , 18 Aug. 12 Oct. 1771. D°. Abraham Pierre Robineau, verval v. kragten, aet. 50 D's. Frederik Carel Engels, inflamatie in het bloed, aet. 47 Ary van Blaauwsonneveld, aet. 33 Hendrika van Ommeren, aet. 71 . Ds. Willem Lodewijk Pielat, aet. 46 Mr. Jacob Adriaan van Assendelft, van Haarlem alhier gebracht', aet. 30 . Johanna Cornelia van der Poel, aet. 84 Jan van Blaauwsonnevelt, aet. 87 . Magtilje van der Straeten, aet 63 Barbara Anthonia van Assendelft, in het kraambed, aet. 29 .... Ds. Jan Gysbert Moll, aet. 60 . . Helena de Bond, aet. 44, Rijswijk Agnenis van Ommeren, aet. 47. . Johannis Franciscus van Blauwsonne' velt, aet. 5 Christoffel Wubbe, aet. 56 . . . Klara Adriaansdr. Spaan, aet. 8 d. Ds. Jan Vrolijk, ongeh4., aet. 67 . Agatha de Gruijter, aet. 89 . . . Maria van Stiaaten, aet. 31. . . Evert Spaan, aet 6 w Huybert Op den Ende, 5 m. . Johanna Elisabet van Eepen, aet. 5 Een onged. kind van Cornelis de Witt Johannes de Wit, 9 w Johannes van Eepen, 2 jr. . . . Willem de Gruijter, na Voorburg, 6 jr, n n n y> 77 77 77 ?> ? 30. p. d. f 30. / 6. p. d. » » / 30. 7) 77 p. d. 77 » 7) 7) 37 7) / 60. p. d. 7> 7) 71 7) 77 77 77 77 77 7! 77 77 77 77 7! n Jean André, zijnde soldaet onder het regiment Switsersche Guardes, dewelke zig aan jenever de facto heeft dood gesoopen, aet 26 Nicolaas Boelaart, aet. 10 w. . . . Catharina Koek, aet. 48 Maria Boelaert, aet. 5 Adrianus Boelaerd, aet. 7 wek. . . 24 Jan. Katharina van Straaten, aet. 31 10 Juni. Sara van Epen, 17 jr. . . . 23 Aug. Willem Soetens, aet 50 . . . 77 77 p. d. ? 6. p. d.