De Nederlandsche Leeuw, jaargang 13 (1895)

1788. 13 Dec. 1789. 19 Febr. 20 Apr. 22 Sept. 11 Dec. 1790. 22 Nov. 1791. 11 Mei, 22 Juli, 30 Nov. 1793. 21 Mei, 1793. 21 Febr. 23 â?? 16 Dec. 1794. 9 Aug. 24 Nov. 31 Dec. 1795. 5 Oct. 1797. 14 Apr. 29 Aug. 1798. 7 Jan. 6 Maart. 1799. 30 Maart. 6 Juli. 1800. 19 Apr. 13 Oct. 27 â?? 19 Nov. 21 yi 1801. 30 Jan. 28 Mey, 187 188 Een ongedte zoon van M1'. Jan Louis van de Poel, O. K Nicolaas van der Straaten, aet. 82. Rijswijk Alegonda van Ommeren, aet. 6 j. 10 m. NKH Daniël Stuart, aet. 18 Egidius de Witt, aet. 4. NKH. . . Ds. Thomas Lieftink, verval v. Kragten, Z-W. Binnensingel, aet. 76, KL K. Mr. Joh. Huibert van Slijpe. G. K. aet. 58 Franciscus Boelaard, Eikenduinen, aet. 10 weken Johan Louis van de Poel, aet 7 d. G. K Kornelis de Gruyter, Rijswijk, 8 m. Katharina van der Straaten, aet. 9 weken. NKH Angenieta van Lyncker, aet 82. NKH. Niesje de Gruijter, aet. 5 m. Rijswijk. Martinus Oorver, aet. 67x/2? Eiken­ duinen â?¢ Ds Samuel Eschauzier, Fransche Kerk, aet. 53 . . Da. Daniël Albert Reguleth, G K. aet. 45 j en 4 m Ds. Petrus Nieuwland, G. K. aet 73. Cornelis van der Straaten, Rijswijk, aet. 83 Ds. Johannes van der Linden. K. K, Jaques Obry, 6 d. rijswijk . . . Michiel Boelaert, Eikenduinen, aet. 65 Jacques Obry, aet. 14 d. rijswijk . Johannes Assendelft, aet. 16 w. . Debora Muilman, G. K aet. 66 . Petronella van Oyen, Eikenduinen aet. 48 j*. & 8 m Simon Boelaard, Eikenduinen, aet. 7 Anna Elisabeth Jacquer, G. K. aet. 81 Appolonie Boellaard, Eikenduinen, aet 8 dagen - . . Johannes de Gruijter, NKH. aet. 68 Jean Henry Le Rutte, aet. 31/2, Rijs­ wijk p. d. » » n n » » f 30. » » p. d. Æ? 30. p. d. » » Æ? 6. 30. p. d. Æ? 15. p. d. Æ? 30. p. d. f 6. » 3. â?? 6. â?? 15. p. d. 1 Juni, 20 â?? 4 Sept. 1803. 2 Febr. 27 Mey, 1804. 4 Febr. 9 Mey, 1805. 27 Nov. 1807. 18 Febr. 6 Mey, 31 July, 6 Nov. 11 Dec. 1809. 17 Maart. 30 Sept. 17 Oct. 26 Nov. 3 Jan. 1810. 2 Febr. Mr. Johannes van Assendelft, ongeh3. G. K. aet. 75 Æ? 60. Lodewijk Schram, G. K. aet 42 . . â?? 15. Clara Maria 't Hoen, aet. 4 m. Eiken­ duinen p. d. Paulus Sandifort, ongeh11. aet 61 . . f 60. Hendrik Boellaard, aet. 42, Eiken­ duinen p. d. Joanna Boellaard, ongehd. aet. 61 G. K. Æ? 12. Lambertus de Gruijter, aet 38 en Adriana de Goede , aet 36, egtelieden, G K p d. Adam Schram, aet 84, G. K. . . . Æ? 3. Catharina Petronella Boellaard, G, K. aet. 34 Æ?6. Sara Boelaard, aet. 46, gehd, naar Rijs­ wijk Maria Cornelia Bosel, huisvrouwe J. L, van de Poel, aet 52 j lm. G. K. woonplaats S* Jacob s Kerhof, E. 25. 1 minderj,-kind Pauwlina van Assendelft, aet 74, gelA G K. aan een borstkwaal overleden, wonende kleine bierkade n°. 78, 2 minderj. kindn Sara Louise du Paget van Assendelft, vrouwe van Heynenoort, naar Heyne noort, aet 90, Lange Voorhout, I 333. Ve. Jeanne Georgette Barbara van Assendelft, wede Mr R C Blom, aet. 54, K. K. op de Plaats, 1 meerderj. en 2 minderj kindn Maria Eijkheuvel, wede M. Boelaart, aet. 73. Eikenduinen, 6 meerderj. kindn Adrianus Burgersdijk, aet 56. Rijswijk. gehd D». Willem de Koning, K. K. aet. 76. gehd Adriana Brand, aet. Ij. 3 m. NKH. Andries Brand, aet. 41, ongehd NKH. overleden in het Hospitaal .... Johanna Alida de Hamond, wede van den predikant Schregardus, aet 84, naar Wateringen. 1 meerderj. kind . . . Aantekeningen van geboorten, huwelijken en overlijden aan de Raap de Goede Hoop. Ao. 1652â??1662. Door den heer 'W. G. Bril! is in de werken van het Historisch Genootscha p gevestigd te Utrecht uitgegeven het Dagverhaal van Jan van Riebeek, commandeur aan