De Nederlandsche Leeuw, jaargang 13 (1895)

I IS HO TT'D. 1805. Kolom Bericht-Avis 1,-8, 65/ 66, 81. BenoemiDg tot Lid 1, 35, 49, 65, 81, 97, 113, 129, 145. Adels-erkenr.ing . . ā?¢ 1. Verslagen bestuursvergaderingen 1, 2, 17, 35, 49, 68, 82, 97, 113, 129,. 145, 161. Boekwerken, enz. ontvangen voor de Bibliotheek en het Archief ... 3, 65, 130. Kwartierstaten betreffende het geslacht Martini door J. C. van der Muelen . . ,6,.24. De grafschriften der voormalige St. Lievensmonsterkerk te Zierikzee, door P. IX de Vos 10, 27, 41, -49. Het wapen van Hare Majesteit de Koningin door Mr. J. E. van Someren Brand . 15. Deutscher Herold, door A. J. S. v. R 15. Gekleurde-helmkroonen, door J. C. v. d. M .16. Correspondentie : 16, 64. Verheffing in. den Adel ' 17, 81, 129. Inlijving in den Adel. . . '17. Wapenl'der-gemeente' Bellingwolde. . . . ā?¢ . . . . . ā?¢ 17. Geslacht van Twist, in Hulst, door Fred. Caland 18. Een Zweedsche kist met wapens, door Joh. Theod. de Raadt (met afbeeldingen in den tekst) 20. 1559ā??1894. (Gedenkdag 335jarig bestaan v. h. burgemeestersambt te 's Gravenhage) 30. Het wapen van Johore, door M. G. W 31. Andringa-State 81. Vragen en Antwoorden 31, 79, 95, 112, 144. Rectificatie 32, 96, 144. Ernst Friedrich August Warnecke 33. Johannus Didericus Gijsbertus van Epen (met wapenafbeelding) .... 33. Verslag Algemeene Vergadering 36. Geschiedenis der gemeente Schelle,'recensie door Mr. J. E. van Someren Brand 39. Les Seigneuries du pays de Malinesj'irecensie door 'iM. G. W 40. Nog eens: Een Standbeeld van Prins Willem I in Amerika, door M. G W 46. De wapens op de klok te Cornwerd, enz., door J. A. R. Kymmell 46. Snippers door S 48. De kerk te Oostvoorne, door Mr. Peter van Meurs . . 48. Francois de Wollant, door v.'- d.'M 53. De wapens der Haagsche: Burgemeesters in den voorhal van het Stadhuis 54. Nederlandsche Schippers en'hun ischepen' uit''de' XVe eeuw, door W. J. C. Moens 55. Het geslacht van den.Eeckhout,-door A. J. E. van der Crab 61. Het wapen van Piet Hein * 64, 75, 96. De familie Stamperius, of eigenlijk Stamper geheeten, door J. van der Baan 69, 132. De familie Vorsterman,'door van Beurden 70. Stamboom-fabrikanten, door M. G. -W 78. De balk in de heraldiek, door Jac. Anspach 79. Het geslacht de Witte, door M. G. Wildeman (met afbeelding van een kwartierstaat) 83, 136. Grafschriften te Naarden, door J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl 86. Archief-sprokkels, door W. S. v. 8 88, 169, 182. De burcht te Leiden en de beelden van de Kanselary te Leeuwarden 91. Heraldieke modellen ten dienste van Decoratieschilders, Graveurs, Zegelsnijders, Beeldhouwers, Bouwkundigen, Teekenaars,