De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

Burgemeesteren. W. Jan Hudde Dedel. 45 46 Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Schepenen. Mr. Willem van Assendelft. Mr. Pieter de Bye. Mr. Jan ten Hove. Mr. Hendrik van Ouryk. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Van Scheveningen. Simon Teunisse Berken­ bosch. Vroedschappen. Pieter Baertmans. Hendrik van Heeteren. Prancois Laurentius. Willem Middelbeek. Jacobus van Neck. Pieter Rottermond. Leonard Scheltus Dr. Thomas Schwenke. Adam van der Smaling. Cornelis van Thiel. Jacques Turnhout. Johan 'Vollevens. Tresorier. Mr. Nicolaes Dierquens. 1742 tot SK Catharina 1743. Burgemeesteren. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Willem AnthonyPieter- son. Schepenen. Mr. Willem van Assendelft. Mr. Pieter de Bye. Mr. Jan ten Hove Mr. Hendrik van Ouryk. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Voor Scheveningen. Jan Harte veld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Hendrik vau Heeteren. Prancois Laurentius. Willem Middelbeek. Jacobus van Neck. Pieter Rottermond. Leonard Scheltus. Dr. Thomas Schwenke. Adam van der Smaling. Cornelis van Thiel. Jacques Turnhout. Johan Vollevens. Tresorier. Mr. Nicolaes Dierquens 1143 tot Ste Catharina HU. Burgemeesteren. Mr. Willem van Assendelft. Mr. Jan ten Hove. Mr. Willem Anthory Pieter- son. Schepenen. Mr. Pieter de Bye. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Hendrik van Ouryk. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. George van Diest (aan­ gesteld 19 Juni). Jan van Heemskerk. Hendrik van Heeteren. Willem Middelbeek. Lambertus Mulder (aan- gest. 20 Maart.) Jacobus van Neck. Pieter Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Cornelis van Thiel. Jacques Turnhout. Johan Vollevens. Tresorier. (interregnum) Executeuren boedel Mr. Nicolaes Dierquens. 1744 tot SK Catharina 1745. Burgemeesteren. Mr. Jacob van Assendelft. Mr. Jan ten Hove. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Schepenen. Mr. Pieter de Bye. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Jacobus van Neck. Mr. Hendrik van Ouryk. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Pieter van der Cracht. George van Diest. Jan van Heemskerk. Hendrik van Heeteren. Dr. Cornelia van Hoey. Dr. Sebastiaan Middelbeek. Lambertus Mulder. Pieter Rottermond Dr. Thomas Schwenke. Jacqnes Turnhout. Johan Vollevens. Tresorier. Mr. Prancois van der Hoop. 145totSte Catharina 17'46. Burgemeesteren Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Schepenen. Mr. Jacob van Assendelft. Mr. Pieter de Bye. Mr. Jan ten Hove. Jacobus van Neck. Mr. Hendrik van Ouryk. Mr. Willem Anthony Pieter- . son. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Pieter van der Cracht. George van Diest. Jan van Heemskerk. Hendrik van Heeteren. Dr. Cornelis van Hoey. Dr. Sebastiaan Middelbeek. Lambertus Mulder. Pieter Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jacques Turnhout. Johan Vollevens. Tresorier. Mr. Prancois van der Hoop. 1746 tot SK Catharina 11 él. Burgemeesteren. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Schepenen. Mr. Jacob van Assendelft. Mr. Pieter de Bye Mr. Jan ten Hove. Jacobus van Neck. Mr. Hendrik van Ouryk. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Pieter van der Cracht. George van Diest.. Jan van Heemskerk. Hendrik van Heeteren. Dr. Cornelis van Hoey Dr. Sebastiaan' Middelbeek. Lambertus Mulder. Pieter Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jacques Turnhout. ' Johan Vollevens 1747 tot SK Catharina 1748. Burgemeesteren. Mr. Jacob van Assendelft. Mr. Pieter de Bye. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Schepenen. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Adriaan van der Goes. Jacobus van Neck. Mr. Hendrik van Ouryk. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Pieter van der Cracht. George vau Diest. Jan van Heemskerk. Hendrik van Heeteren. Dr. Cornelis van Hoey. Dr. Sebastiaan Middelbeek. Lambertus 'Mulder. Pieter Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jacques Turnhout. Johan Vollevens. Tresorier. Mr. Prancois van der Hoop.