De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

INHOUD. 1806. Bladz. Bericht-Avis ‚?Ę ‚?Ę 1, 2. Inlijving in den Adel 1. Bestuursvergadering 2, 17, 38, 69, 145, 163. Geslacht Brandwijk van Blokland, door M. G. Wildeman (met wapenafbeelding) 3. Du Bois-van 'tWout, door H. J. Tydeman (met wapenafbeelding) , 15, 48. ~Aanteekeningen van geboorten, huwelijken en overlijden aan de Kaap de Goede Hoop, A¬į 1652‚??1662 (vervolg), door J. C. v. d. M 16, 104, 126. Fundter de Beauch√™ne, door v. D , 18. Uit het kerkarchief te Ommeren, door H. J. Schouten (vervolg) 19, 70, 147, 181. Del Tombe, door J. W. des Tombe 24. Bentinck, door Jac. A : 26. Madame Sans-G√™ne, door M. J. E. van Someren Brand 27. Sprokkels uit het rechterlijk archief van Delft, door M. G. Wildeman 28. Uit de Appointementen van de Eekenkamer ¬ędes Graeffelycheyts van Holland', berustende op het Rijksarchief te 's-Gra- venhage, door W. S. v. S 3L. In memoriam Joost van der Baan, (met wapenafbeelding) 33. Benoeming tot leden 35, 163. Algemeene vergadering 36. Boekwerken, enz. ontvangen voor de Bibliotheek en het Archief 39, 129. Roermondsche zegels (met eene plaat), door A. F. van Beurden 41. De Haagsche Magistraat, door Mr. J. E. van Sommeren Brand 41. Namen der Heeren Burgemeesteren, Schepenen, Vroedschappen en Thesauriers van 's-Gravenhage, die sedert den jare 1738 tot 1794 in dienst zijn geweest, door M. G. Wildeman 44, 51. De Gemeentewapens door Bn. d'Ablaing van Giessenburg 47, 80. Geslacht Boddens, door H. J. Schouten 49. Van Rossom, vraag door H. J. Schouten 64, 112. In memoriam Mr. A. J. Ensched√©, door Mr. H. J. Koenen (met wapenafbeelding) 65. Predikanten in Noord-Holland te platten lande, anno 1609, door P. J. Buyskes 73. Genealogische kwartierstaten, door Jac. A , ‚?Ę 77. In memoriam J. G. Prederiks, door M. G. Wildeman 81. Adelsdiploma der gebroeders Six van Chandelier, A¬į 1617, door R. C. Six . . . , . 83. Fragment-Genealogie der familie van Lutsenbang, door A. J. E. van der Crab 87. Wapenbrief van Dr. John Sharp, door Henri J. Scharp ‚?Ę . . , 94. Een Hollander in Denemarken, door Sofus Elvius 95. Scharp (vraag), door H. J. Scharp 96. Het geslacht de Rieux, fragment, door A. J. E. van der Grab 97. Een onduidelijk tarief, door H. J. Schouten 110. Mallickrodt, door Jac. A Hl. Geslacht Boddens, door Jan H. Junius 112. Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht van Koetsveld, door J. M. van Kuyk 113, 147. Genealogische fragmenten, door H. J. Schouten: 2. Ducan, 3. Rijshouwer, 4. Edelink, 5. 1'Empereur 123, 136.