De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

51 52 (Brugge 1877) en â??Bruges et Flandres, ou leur magis trature et leur noblesse, avec des donnĂ©es historiques et gĂ©nĂ©alogiques sur chaque familie', door Gailliard (Brugge 1857). Heeft een onzer leden deze beide laatste werken? Op de wapenborden â?? Burman te Harmeien komen voor de wapens Boddens, Ruts, (uit Keulen), v. de Putten, Ranson (moeder van Ruts en parentage) en Cranenburg. Behalve deze en bovengenoemde zijn er nog de volgende parentages: Vervoort (Goes), Marin (een predikant, wie kent hem ? Hij is geen waalsch prd.), de Vijzelaar, Bullens, Heemskerk, Symons (burgemr. van Alkmaar), de Potter (med. dr. te Leiden f aan de pest 1655), v. Tongeren, Ribbius (Dantzig), v. Piebenga, v. Stein voort, Luking (Londen), Kick, Man (uit Plymouth), Boudens (Gouda), Nieuwenhoff, de la Fontaine, Tetrode, Jongbloedt, Gerbst, Bardoel, Haack, Laan, Hotze, Kok, Boeyens, Castelijn, Clermondt, Junius (Utrecht), deJongh (burgemr. te Naarden x Ploos v. Amstel), Wachtels, Becx, Schouten (Amst), Vosch v. Avezaat, Bouman (waardoor B. B.), Schukkmg, Lakeman, Böhm, de Bruine (wede. Matthes , in 't Stamboek), Zuyderhoff, Clarisse, v. Kerchem, Ruys, v Ossenberch, Frowein (ook moeder van prof. Röntgen), Beumer en Hattink. Ik geef deze naamlijst met het oog op wederzijdsche inlichtingen. Ommeren, Pastorie. H. J. SCHOUTEN. Namen der Heeren Bnrgemeesteren, Schepenen, Vroedschappen, en Tresoriers van 's-Gravenhage, die sedert den jare 1738 tot 1794 in dienst zijn geweest. Een vervolg op de lijst van MK. JACOB DE RIEMER in het tweede deel van zijn Beschrijving van 's-Gravenhage, opgemaakt naar gegevens verstrekt door M. G. WILDEMAN. (Vervolg van kolom 47.) 1751 tot SK Catharina U 52. Burgemeester en, Mr. Jacob van Assendelft. Jacobus van Neck. Mr. Willem Anthony Pieter son. Schepenen. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Hendrik van Ouryk. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans- Arnoldus Borwater. Johan Vollevens. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Dr. Sebastiaan Middelbeek. Lambertus Mulder. Pieter Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jacob Turnhout. Johannes Jacobus du Val. Tresorier. Mr. Fran§ois van der Hoop. 1752 tot SK Catharina 1753. Burgemeester en. Mr. Adriaan van der Goes. (21 Febr.) Mr. Hendrik van Ouryk. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Schepenen. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Jan Hudde Dedel. . Mr. Johan Pieter JMerquens. Mr. Carel de Lille. Mr. Johannes Patyn (ben. 11 Febr.) Mr. Willem Anthony Pieter- son. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Arnoldus Borwater. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Dr. Sebastiaan Middelbeek. Lambertus Mulder. Adriaan Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jacob Turnhout. Johannes Jacobus du Val. Johan Vollevens. Tresorier. Mr. Francois van der Hoop. 1753 tot SK Catharina 1754. Bnrgemeesteren. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Schepenen. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Gerard van Eversdyk (aangest. 5 Juli.) Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Johannes Patyn. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Arnoldus Borwater. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Dr. Sebastiaan Middelbeek. Lambertus Mulder. Adriaan Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jacob Turnhout. Johannes Jacobus du Val. Johan Vollevens. Tresorier. Mr. Francois van der Hoop. 1754 totSK Catharina 1755. Burgemeester en. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Schepenen. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Gerard van Eversdyck. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Johannes Patyn. Mr. Henderik van Slinge- landt. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans Arnoldus Borwater. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Dr. Sebastiaan Middelbeek. Lambertus Mulder. Adriaan Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jacob Turnhout. Johannes Jacobus du Val. Johan Vollevens. Tresorier. Mr. Francois van der Hoop. 1755 tot SK CatharinaU56. Burgemeester en. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Schepenen. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Gerard van Eversdyk. Mr. Johannes Patyn. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Arnoldus Borwater. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Lambertus Mulder.