De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

Adriaan Rottermond. Dr. Johannes Schwenke. 53 54 Jacob Turnhout. Johannes Jacobus du Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse. Johan Vollevens. Tresorier. Mr. Frangois van der Hoop. 1756 totSK Catharina 1757. Burgemeesteren. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Schepenen. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Philippus Matthias Mestre (ben. 2 Oct.) Mr. Johannes Patyn. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Lambertus Mulder. Adriaan Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jan de Thoméze. Jacob Turnhout. Johannes Jacobus du Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse Johan Vollevens. Tresorier. Mr. Frangois van der Hoop. 175 7 tot SK Catharina 1758. Burgemeesteren. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Hendrik van Slingelandt. Schepenen. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Philippus Mathias Mestre. Mr. Johannes Patyn. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Lambertus Mulder. Adriaan Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jau de Thoméze. Jacob Turnhout. Johannes Jacobus du Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse. Johan Vollevens. Tresorier. Mr. Frangois van der Hoop. 1758 tot SK Catharina 1759. Burgemeesteren. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Willem AnthonyPieter son. Schepenen. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Philippus Matthias Mestre. Mr. Johannes Patyn. Mr. Hendrik van Slinge­ landt. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Quirinus Dannenberg. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Lambertus Mulder. Adriaan Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jan de Thoméze. Johannes Jacobus du Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse. Johan Vollevens. Tresorier. Mr. Frangois van der Hoop. 1759 tot SK Catharina 1760. Burgemeesteren. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Johannes Patyn (ben. 17 Aug.). Schepenen. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Philippus Matthias Mestre. Mr. Abraham van Neck. Mr. Pieter van de Poel (ben. 17 Oct.). Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Quirinus Dannenberg. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Lambertus Mulder. Adriaan Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jan de Thoméze Johannes Jacobus du Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse. Gerard van Velsen. Tresorier. 1760 tot SK Catharina 1761. Burgemeesteren. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Schepenen. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Philippus Matthias Mestre. Mr. Abraham van Neck. Mr. Johannes Patyn. Mr. Pieter van de Poel. Voor Scheveningen. Boudewijn de Witt. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Quirinus Dannenberg. George van Diest. Jan van Heemskerk. Mr. Cornelis van Hoey. Lambertus Mulder. Adriaan Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jan de Thoméze. Johannes Jacobus du Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse. Gerard van Velsen. Tresorier. Mr. Frangois van der Hoop. 1761 tot SK Catharina 1762. Burgemeesteren. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Schepenen. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Philippus Matthias Mestre. Mr. Abraham van Neck. Mr. Johannes Patyn Mr. Pieter van de Poel. Voor Scheveningen. Boudewijn de Witt. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Quirinus Dannenberg. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Lambertus Mulder. Adriaan Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jan de Thoméze. Johannes Jacobus du Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse. Gerard van Velsen. Tresorier. Mr. Frangois van der Hoop. 1762 tot SK Catharina 1763. Burgemeesteren. Mr Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Johannes Patyn. Schepenen. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille, Mr. Philippus de Mestre. Mr. Abraham van Neck. Mr. Pieter van de Poel. Voor Scheveningen. Boudewijn de Witt. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Quirinus Dannenberg. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Gerard Diderik van Hoey. Adriaan Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jan de Thoméze.