De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

55 56 Johannes Jacobus du Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse. Gerard van Velsen. Tresorier. Mr. Frangois van der Hoop. 1763totSK Catharina 17 6i. Burgemeester en. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Johannes Patyn. Schepenen. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Philippus Matthias Mestre. Mr. Abraham van Neck. Mr. Pieter van de Poel. Voor Scheveningen. Boudewijn de Witt. Vroedschappen. Pieter Baartmans. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Gerard Diderik van Hoey. Jacobus van de Kasteele. Adriaan Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jan de Thoméze. Johannes Jacobus du Val. Dr?? Cornelis Hendrik Velse. Gerard van Velsen. Tresorier. Mr. Frangois van der Hoop. 1764 totSK Catharina 1765. Burgemeester en. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Schepenen. M>. 'Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Philippus Matthias Mestre. Mr. Abraham van Neck. Mr. Johannes Patyn. Mr. Pieter van de Poel. Voor Scheveningen. Boudewijn de 'VV itt. Vroedschappen. Pieter Baartmans. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Gerard Diderik van Hoey. Jacob van de Kasteele. Adriaan Rottermond. . Dr. Thomas Schwenke. Jan de Thoméze. Johannes Jacobus du Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse. Gerard van Velsen. Tresorier. Mr. Frangois van der Hoop. 1765 totSf>. Catharina 1766. Burgemeesteren. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Schepenen. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Philippus Matthias Mestre. Mr. Abraham van Neck. Mr. Johannes Patyn Mr. Pieter van de Poel. Voor Scheveningen. Boudewijn de Witt. Vroedschappen. Pieter Baartmans. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Gerard Diderik van Hoey. Jacob van de Kasteele. Adriaan Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jan de Thoméze. Johannes Jacobus du Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse. Gerard van Velsen. Tresorier. Mr. Frangois van der Hoop. 17 66 tot S** Catharina 1767. Burgemeesteren. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Johannes Patyn. Schepenen. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Philippus Matthias Mestre. Mr. Abraham van Neck. Mr. Pieter van de Poel:, Voor Scheveningen. Boudewijn de Witt. Vroedschappen. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Gerard Diderik van Hoey. Jacob van de Kasteele. Adriaan Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jan de Thoméze. Johannes Jacobus du Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse. Gerard van Velsen. Dr. Abraham Westerhof. Tresorier. Mr. Frangois van der Hoop. 1767 tot SK Catharina 1768. Burgemeesteren. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Johannes Patyn. Schepenen. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Philippus Matthias Mestre. Mr. Abraham van Neck. Mr. Pieter van de Poel. Voor Scheveningen. Boudewijn de Witt. Vroedschappen. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van' Hoey. Gerard Diderik van Hoey. Jacob van de Kasteele. Adriaan Rottermond. Sebastiaan Schoonder- hagen. Dr. Thomas Schwenke. Jan de Thoméze. Johannes Jacobus du. Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse. Gerard van Velsen. Tresorier. Mr. Frangois van der Hoop. 1768 totSte. Catharina 1769. Burgemeesteren. Mr. Carel de la Bassecour, Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Schepenen. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Philippus Mathias Mestre. Mr. Abraham van Neck. Mr. Johannes Patyn. Mr. Pieter van de Poel. Voor Scheveningen. Boudewijn de Witt. Vroedschappen. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Gerard Diderik van Hoey. Jacob van de Kasteele. Adriaan Rottermond. Sebastiaan Schoonder hagen. Jan de Thoméze. Johannes Jacobus du Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse. Gerard van Velsen. Dr. Abvaham Westerhof. Tresorier. Mr. Frangois van der Hoop. 1769 tot S* Catharinal770. Burgemeesteren. Mr. Carel de la Bassecour. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Schepenen. I Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Mr. Philippus Matthias Mestre. Mr. Abraham van Neck. Mr. Johannes Patyn. Mr. Pieter van de Poel. Voor Scheveningen. Boudewijn de Witt. Vroedschappen. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. Gerard Diderik van Hoey. Jacob van de Kasteele. Adriaan Rottermond. Sebastiaan Schoonder hagen. Jan de Thoméze. Johannes Jacobus du Val. Dr. Cornelis Hendrik Velse. Gerard van Velsen. Dr. Abraham Westerhof.