De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

Bladz. Amsterdamsche Ooms, door Mr. H. J. Koenen 131. Van Bodegem (Bodegom), door Jae. Axspach 138. Kuser, door Jac. A 139. Albinga van Humalda, door R. P. van den Bosch HO. Grafschriften, enz., uit de Hervormde Kerk te Weslbroek, door H. J. Schouten en J. A. R. Kymnell . . . .141, 191. Legesheffing aan het Amsterdamsoh archief, door Mr. W. R. Veder . 1+2. Arbeid adelt 143, Geslacht Fockens, vraag, door H. J. Schouten 143. Wapens: van Duiveland (?) en Smits, vraag, door H. J. Schouten 144. Verbetering 144. Gemeentewapens (Oud Valkenburg en Bom) ... 145. Van fiheede 159. In memoriam F. D O. Obreen, door M. G. W., met portret en wapenafbeelding 161. Familiën de Kesschietre van Havre en Barbou, door van Beurden 165. Eene wapenteekening uit de XVIe of hoogst waarschijnlijk XVe eeuw, met eene plaat, door J. C. v. d. M ,171. Hessë(n) van Piershil, door Fred. Caland 172. Geslachtkundige aanteekeningen, door v. Doorninck, 1. Sluysken, 2. Suyrman, 3. Straatman 176. De predikantenfamilie Weijers, door W. M. C. Eegt 177. Delftsche poorters Juni 1588??Dec. 1591, door M. G. Wildeman 184. Sprakel, door Jac. A : 191. Van Lelyveld, door Jac. A 192. Unema State, 192.