De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

71 72 Uulders j m. van Drumpt, en Willemijn Hollanders w ed. Jan Hendrikse van Beek. 1742. 28 April (geh. 14 Mei). Teunis Dirkse van Ommeren, wedT. Berntjen de Kemp en Lutje Hendriks j.d. van Lakermont. 4 Mei geh Bernt Lambertse van de Haer j m. van Li enden en Lutje Philipsen Hoevens j d. van Rhenen. 26 Aug getr met att. van Baambrug: Aeldert van Ommeren j m. van O. en Johanna van Loon j.d. van Wageningen 2 Nov. (geh. 14) Willem Tucker j.m. van Zoelen en Johanna van Triest j.d. van O. 1743. 16 Maart (geh. 7 April) Wouter de Witt, wedr. Geertruy van Liende en Maria de Kok j d. van Ingen. 7 Juni getr Olivier van Beusichem, wedr van Franeina Brouwers, en Cornelia Bolderman, beiden wonende te Tiel. 6 Oct. getr Daniël Sterk, wedr. van Henrica Margareta Sikkel, en Johanna Belia van Eysden j.d. van Tiel. 31 Oct getr. Zeger Jacobsen van Remmerden j.m. te Lienden en Trijntje Jansen van Ochten j.d. van Lienden. 1746. 14 April (geh. 1 Mei) Cornelis Hendriksen van Burk j.m. van Zandwijk, en Johanna van Ommeren, wed. van Jan Wijkniet 4 Febr. ondertr. Willem den Berger wedr. van Peter nelle Janssen, en Areken de Leeuw j.d van Zoelen. 22 Mei ondertr met att van Tiel en Ingen: Coenraet van Ommeren j m. van Ingen en Neeltje de Haes j d. van O. In ondertr opgenomen door R. G. Bartz. 1748. 7 Febr. Kobus Hermsen van Meenen, van O. j.m. en Rijntje Peters, j.d van Ek. 5 Juni Gert Jan Mulders j.m. van Drumpt en Aaltje Janssen Verbeek j.d. van O. 4 Oct. (geh. 28) Peter de Haes j.m. van O. en Maria van Triest j.d. van O. 10 Dec. te Ingenin ondertrouw opgenomen Reinier Godfried Bartz, pred. alhier met juffer Ida Martina Melvill wed. van de Eerw. en Godz. Heer C. A. v. Brissen in leven pred te Ingen. 1749. 26 Febr. (geh. in Maart) Hendrik van Linden j.m wonende te Ingen en Elisabeth de Haes j d van O. 1 Maart geh. Andries Jacobsen van Remmerden j.m. te Lienden en Johanna Roodbeen j d van Dreumel 2 Nov (getr. 22) Hildebrand Picard, Schout te Lienden j.m. en Maria Wilhelmina van Ommeren j d. van O. 1751. 23 April getr. Arie van Doreweert j m. van Maurik en Geurtje van Wijk j d. van O. 25 Dec. ondertr. Cornelis van Eek wedr Hermijntje Picard, wonende te Zoelen, en Gonda van Ommeren j.d. van O, 1752. 7 Mei getr. Gerrit van Wees j.m. van O. en Maria dë Groot j.d. van Tiel. 1753. 22? getr. Jan Gondel j.m. van Gorinchem, wonende te Dordrecht, en Janneckje Backer j.d. van O. 21 Sept. ondertr. Marten Jelissen j.m. van Heusden «n Maria Jans van Meerten j.d. van O. 1754. 30 Maart ondertr. Hendrik Luttikhelde wedr. geb. te Goor, wonende te Echteld en Anna Margarita Beekhof j.d. van Ingen, wonende alhier. 1755. 11 April (getr. 4 Mei) Jacob van Ommeren j.m. en Judith van Triest j d., beiden van O. 1756. 5 Maart getr. Jan van Setten j.m. van Kesteren en Johanna Jacoba van Thuil j.d. van G. N.B. ''t Komt mij voor dat D'. Bartz slechts nu en dan wat aanteekende. Van 1748â??56 meldt hij slechts 16 huwelijken. Tn ondertr. opgenomen door H. Peirolet: 1757. 21 Juli (getr. 4 Aug.) Cornelis Klaasse van Ommeren j.m. met Jannetje van Baren j.d., beiden van O, 19 Nov. (getr. 11 Dec) Peter Peterse j m. van Zoelen met Willempje Jansse Verbeek j.d van O 1758. 2 Maart (getr. 19) Johannes Schening, geb. te Tiel, wedr. van Helena Baar, geb. te 's Hertogenbosch, met Johanna van Zoelen, geb. te Lienden, maar wonende te O., wed. van Jan Kraliën, geb. te Meppel 21 April (getr. 15 Mei) Jan van Ginkel j.m. geb. alhier en Aaltje van Zanten, j.d. van Echteld. 1759 26 Jan (getr. 18 Febr) Willem Klaasse van Omme­ ren, j m. van O. en Willemke Gijsbertse van Hardenbroek 11 Oct. (getr. 2 Nov.) Hendrik Verbeek j.m. van O, en Hester Otte j d. van Ochten. 1760 11 April (getr. 4 Mei) Gijsbert van Hardenbroek wedr. en Ariaantje van den Bergh wed. 18 April (getr. 11 Mei) Sander Verbrugh j.m. alhier en Fijtge de Haas j.d. alhier. 18 Mei getr. Gerrit van Wees, wedr. van O. en Wil lemijntje Gertzen j d. van Ingen. 22 Aug. ondertr. Hendrik Hendrikse de Gojert j.m. van O. en Judik Klaasse van Ommeren j.d. In ondertrouw opgenomen door D. Rutgers. 1761 29 Aug. (geh. 13 Sept.) Abram Verbeek j.m. geass. met zijn stiefvader Johannes Mulder en Arriaantie van Meenen j.d, geass. met haar vader Gevert van Meenen beiden te O. geboren en wonende, zijnde broeders en zusters kinderen, waartoe 't consent van het Prov. Hof van Gelderland verkregen is. 11 Oct. Jasper van Schaik j.m en Johanna van Schevik hoven, beiden wonende ten huize van Benjamin van de Weert 20 en 27 December en 3 Jan. 1762,'t huwelijk geproel. en op 3 Jan. att. gegeven: Johannes van Lutterveld j.m. geb. te Utrecht, laatst hier gewoond hebbende en Gerritje van Oostendorp j.d. geb. te Bennekom, beiden te Hien wonende. 1762 22 Jan. ondertr. Peter de Leeuw wed. Anna van Briessem, (zie 10 Dec. 1748) geb. en wonende te Ingen, geass. door zijn vader Geurt de Leeuw en zijn moeder Fijke de Haas, met Johanna de Haas j.d. geb. en wonende te O. doch laatst te Tiel, geass. met haar vader en haar moeder Judith van Esseveld, zijnde byden zusters en broeders kinderen, waartoe consent en geh. 14 Feb. 21 en 28 Feb. en 7 Maart huwel. geproel. van Gerrit Aalbertse van Ommeren wedr. van Evertie Cornelisse van Lienden, geb. en wonende te Lienden en Neeltje van Venloo j.d geb. te Bommel, maar 21 Feb. nog alhier wonende, welke in Lienden in ondertr. waren opgenomen. 17, 24 en 31 Oct. 't huwel. geproel. van Jacobus Broedelet j.m. geb. te Utrecht, doch hier wonende met Jannigie van der Beek j.d. geb. te Ede, doch te Utr. wonende, geb. 7 Nov. 1763, 16 Jan. geh. Claas van Muyden jm , van Zoelen met Jacomine Willemse j.d. van Velp met att. van ds. Bruenis van Ek en Wiel en ds. Rud. Ger. Engelberts van Rosendaal. 2 April ondertr. Dirk de Gooijer met schrift, consent van zijne moeder Belia van Horsse wed. van Hendrik Wijersse de Gooijer, geb. te Kesteren, doch hier wonende en Yda van Ingen, geb. te Lienden, doch hier wonende geass. met haar vader Aert van Ingen.