De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

181 Uit het Kerkarchief van Ommeren. (Vervolg.) 1749. 2 Maart. Martinus Arntse v. Weelie en Geertrui Bosch ‚?? Andries. Get. Steventie Weelie. Verder: v. Meenen, v. Oort, v. Heteren. 1750. 2 Jan. Jacobus Hermssen v. Menen en Hermina v. Burik ‚?? Hermen. 1 Maart. Get. Johanna v. Kouteren. 20 Sept. Hendrik Dirksen v. Menen en Jantje Schook ‚?? Hermijntje. 6 Dec. Aert v. Ommeren en Jantje Steines ‚?? Aaltje_ Verder: Verbrug, v Lienden. 1751. 19 Juni. Arie v. Doreweert en Geurtje v. 'Wijk ‚?? Teunis Verder: v. Menen ‚?? v. Burik. Get. Jolianna v. Oort. 1752. 15 Oct. Willem den Berger ‚?? Hendrik. Verder: v. Menen, v. Heteren 1753. 7 April. Hendrik v. Oort en Hendrikje v. Offer¬≠ den ‚?? Maria. Get. Maria v. Oort. Verder: v. Menen, Mulders, Verbrugh, v. Lienden, v Amerongen. 1754. 3 Mei Wouter de Wit en Maria de Cock ‚?? Goosse . 16 Juni. Dirk v. Setten en Anneke v. Schraveweert‚?? Get. Aartje Wilders. 30 Juni. Dirk Hartman en Willemina v. Menen ‚?? Dirk. Get. Dirkje Hartman. i Verder: v. Doreweert. 1755. 31 Aug. Teunis Woutersse van Amerongen en Jacomina van Goltrop ‚?? Elisabeth. Verder: v. Menen, Mulders, Verbrugh, v. Heteren. 1756. 11 April. Gert Lunt en Maria v. Oort ‚?? Maria Get. Maria v. Oort. Verder: de Wit en v. Menen. In de vacature 26 Dec. Jan Rutjes v. Setten en Hanna van Tuyl ‚?? Rutje. Get. Jaantje v. Setten. Gedoopt door Ds. Henricus Peirolet. 1757. 28 Aug. Rijk van Dijk en Johanna Maasen van Dreem ‚?? Jan. Get. Maria v. Dijk, lidmaat te Zoelen. 2 Nov. Frans Jansse v. Eek en Maria v. Santen ‚?? Uliaantje. Get. Cornelia v. Santen, lidm. te IJzendoorn. Verder: v. Lienden, v. Meenen, Mulders. 1758. 27 Aug. Jan v. Ginkel en Aaltje van Santen ‚?? Eevertje. Get. Eevertje v Ginkel. 10 Dec Wouter v. IJssendoorn en Grietje v. Lutter¬≠ velt ‚?? Luthera Get. Mietje Stijnes. Verder: v. Heteren, Verbeek, v. Ommeren. 1759. de Wit, Mulders, v. Ommeren. 1760. v. Oort, v. IJssendoorn, Verbeek, v. Setten, v. Ginkel. In de vacature zijn gedoopt door Ds. Abresch v. Ingen: 1761. Lunt (x v. Oort). 182 22 Maart. Alexander Verbrug en Fijtie de Haas ‚?? Aart. Get. Antie v. Heun. Gedoopt door Ds. Dirk Hendrik Rutgers. 1761. 31 Mei. Door Ds. Abr. v. Loon ‚??toen ik na Amsterd. was: Hendrik v. Meenen en Jantie Schook. ‚??Het kind, zijnde een mijsie (Amst. dialect?) wierd genaamt ‚??Beertie'. 12 Juli door Ds. Abresch (Ds R. was dus weer afwezig): Gerrit v. Wees en Willemijn v Hoorn ‚?? Gerrit. 15 Nov. Gijsbert van Schaik en Metje Augustinus ‚?? Gijsbertus. Verder: v. Ommeren. 1762. 25 Juli Peter Peterse v Zoelen en Willemijntie Verbeek ‚?? Johannes. Verder: Verbeek, v. Heteren, v. Ommeren, van Meenen, Mulders. NB. Hiermede eindigen deze aanteekeningen in het oudste boek terwijl ze in het tweede (beiden in folio) niet voorkomen. W√®l komen in dit tweede boek de in onder¬≠ trouw opgenomen personen voor van 1734 tot 1763. Aan 't eind daarvan bevindt zich een deels door vocht ver¬≠ woeste aanteekening, waaruit is op te maken, dat Ds. Rutgers toen e√©n afzonderlijk register heeft aangelegd voor Doop, Trouw enz. Dit register is noch in de archief kist noch op 't raadhuis te Lienden. Op 't raadhuis te Lienden was w√®l een doopboek 1772‚??1811 met duplicaat, welk laatste op mijn verzoek is teruggegeven. Van de ondertrouwaant. is dus na 1763 niets meer te vinden, terwijl die van den doop 10 jaar onderbroken worden De twee oude folianten zijn door een beambte op 't archief te Utrecht uitnemend in orde gebracht. Uit het afzonderlijke doopboek zal ik nu nog tot 1800 mededeelen. Gedoopt door Ds. Masman: 1772. 1 Maart. Dirk v. Klodewijk en Jacomyn van Doreweerd ‚?? Jenneken, geb. 25 Febr. 14 Juni. Willem van Gerresheim en Margarita Pikkard (in 1775 Pickard) ‚?? Anna Maria Catrina, geb. 9 Juni. Get. Gerardina Pikkard. 2 Aug. Hendrik de Gooyert en Judig v. Ommeren'‚?? Sefija, geb. 25 Juli. 6 Sept. Frank v. Gelder en Gerritje de Kort ‚?? Evert, geb. 3 Sept. 6 Dec. Hendrik Jan v. Dijk en Teuntje de Kruyf ‚?? Jan Gerrit., geb. 4 Dec. Get. Anna v. Schreevel. Verder: v. Meenen en Verbeek. 1773. 2 Mei. Jan Nieuwhof en Susanna van Wijk ‚?? Willemyntje, geb. 25 April. Get. Aaltje v. Sandyk. Verder: v. Soelen, v. Meenen, v. Setten, v. Beusekom. 1774. v. Oort, de Gooyer (de Gooyert in 1772), v. Meenen, v. Gelder, v. Setten. 1775. v. Meenen, v. Gerresheim, de Gooyer, v. Setten, Verbeek, v. den Brenk, v. Beusekom, v. Dijk. Gedoopt door Ds. J. Schutte. 1776. v. Soelen, v. Meenen, v, Oort, de Gooyert. 1777. v. Oort, v. Heteren, v. Beusekom, v. Setten