De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

183 1778. v. Meenen, de Haas, v. 'Setten, v. 'Soelen: en 26 Dec. Jelis den Otter en Evertje v. Gïnkel â?? Willem, geb. 19 Dec. 1779. v. Ommeren en de Gooyert (slechts 2). 1780. 30 Juli. Roelof vanNoort,schoolmrenEmmerenske Maria v. Ingen â?? Gijsbert, geb. 25 Juli. Get. Adriana v. Noort. Verder: v. Oort, v. Heteren, v. Meenen, v. Setten, v. Beusekom, de Haas. 1781. 3 Juni. Peter Kramp en Willemina v. Meenen â?? Gerrit, geb. 26 Mei. 3 Juli. Jan Hendrik van Barneveld en Peternella v. de Vuerst â?? Roelofje, geb. 2 Juli. Verder: v. Ommeren, v.. Dijk, de Gooyert, den Otter, v. Noort, v. Meenen. 1782. v. Setten, v. Soelen, v. Meenen. 1783. 5 Jan. Jan v Hoeven en Cornelia v. Lienden â?? Teunes, geb. 2 Jan. Verder : de Haas, den Otter (gehuwd met Geertje v. As), v. Meenen. 1784. 11 April. Hendrik de Kok en Hillegonda v. Ewijk â?? Johanna, geb. 8 Apr, Get. Katharina v. Heteren. Verder: v. Barneveld, v. Noord, v. Soelen, v. Oort. 1785. v. Noord, v. Setten, v. Meenen, de Haas. 1786. v. Setten, v. Zoelen, den Otter. 1787. 20 Mei. Huibert v. Dee en Johanna v. Ingenâ?? Frans Willem, geb. 18 Mei. 19 Aug. Jacob v. der Heijden en Gerritje v. Lienden â?? Flores, geb. 14 Aug. 30 Sept. onecht k. van Christina v. Heilbron â?? Fredrik Emanuel, geb. 25 Sept. Verder: de Cok <(in 1784: de Kok), v. Barneveld, v. Meenen. 1788. v. Soelen, v. 'Setten, v. Meenen, v. der Heiden, v. Noord. 1789. 18 Jan. Johannes van Zandwijk en Francina v. Schreevel â?? Christiaan, geb. 13 Jan. 5 April. Onecht kind van Harmina v. Couterik â?? Gerritje, geb. 24 Febr. 12 April. Barend v. Ochten en Margarita v. Meerten â?? Aaltje, geb. 8 April. Verder: den Otter. 1790. 5 Dec. Meerten Verbeek en Catharina v. Kalker â?? Anneken, geb. 27 Nov. Verder: v. Dee, v. Meenen, v. Soelen, v. Zandwijk 1791. 9 Jan. Cornelis v. Alphen en Beertie v. Meenen â?? Anneken, geb. 4 Jan. 8 Mei Jan v. Meerten en Teuntje v. Beest â?? Johannes, geb. 1 Mei. Verder: v. Ommeren, v. Beusekom, v. Barneveld, v. Setten. Gedoopt door Ds. Brands: 1792. 10 Juni. Johannes Boers en Gerritje v. Meenen â?? Hermen, geb. 7 Juni. 184 Verder: v. Ochten, v. der Heiden, v. Beusichem, v. Meenen, Verbeek. 1793. v. Alphen en v. Meenen. 1794. v. Zoelen, v. Zandwijk, v. Beusichem, v. Alphen. 1795. 1 Febr. Johannes Brands, pred. en Adriana v. Meerten â?? Johanna Frederika, geb. 13 Dec. 1794. Verder: v. Zetten en v. Meenen. 1796. Verbeek, v. Zoelen, Boers. 1797. Kind van Ds. Brands: Hendrik Adriaan, geb. 16 April, ged. 14 Mei. Verder : v. Beusichem, v. Zand(w)ijk, v. Zetten, Verbeek. 1798. 25 Febr. Jan v. IJsendoorn en Evertje v. Meenen â?? Gijsbertje, geb 19 Febr. 27 Mei. Herman Vonk en Maria v. Meerten â?? Dirkje, geb. 20 Mei. Get. Cornelia Vonk. 26 Aug. Johannes Koenraad Heilbron en Christina Judich v. Schrevel â?? Willemina Hendrika, geb 17 Aug. Get. Willemina v. den Hof, vr. van Gerrit Heilbron. Verder: v. Zoelen en v. Dijk. 1799. 25 Aug. Cornelis v. Rhijn en Dirkje den Hartogh â?? Anna Maria, geb. 17 Aug. Get. Gerritje v. Rhijn, vr. van Jan Septer NB. Deze overleed als wed. Jan v. Ommeren 29 Juni '96. 3 Nov. Kind van Ds. Brands: Hillenius Johannes, geb. 6 Oct. 8 Dec. Willem v. Zetten en Antohia v Kuilenburg â?? Johannes, geb. 2 Dec. 29 Dec. Huibert v. Dee en Adriana Vermeer â?? Gerritje Alida, geb. 11 Dec. Get. Catharina v. Dee, vr. van Aart v. Zandwijk. Verder: Verbeek, v. Beusichem, v. Meenen. In en na 1800 zie ik als nieuwe namen : Stap, Berningen, v. Hal, de Jager, Gandolph, v.Renzum(Rinsum), v. de Sluys, den Ouden, v. de Schacht, Weiman, Valkes, Hennekamp, Bransen, Heetveld, Allen, v. Eldik, Alpherts (Ds. Jan & Marretje Voorthuizen), Coeman, Pluijm, Hasselman, v. Hemert, Buddingh, Groenhof, Valk, Verling, Hoogstad, v. de Waal, v. de Weerd, v. de Jagt, Woest, v. de Vooren, enz. H. J. SCHOUTEN. Delftsche poorters. (Juni 1588â??December 1591). Een onderzoek in het â??Camerbouck' van Delft 1588â??95 (Rijks-archief 's-Gravenhage) waarvan de vruchten eerlang ook naar ik hoop in ons Maandblad een plaatsje zullen vinden, deed mij tevens de hier volgende inschrijvingen overnemen, die zonder twijfel zeer dienstbaar zijn voor de personengeschiedenis. Moge dit weinige door de vak­ broeders welwillend worden aanvaard. Haarlem. M. G. WILDEMAN. 7 Juny 1588. Cornelis Jansz. Backer van Spanbrouck borg Gerrit Jansz van Dael verwer. 27 Juny 1588. Pieter Soumans van Shartoghenbosch, passementwever borg Dirck Mathuys van 'tmarkt veer.