De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANÃ?SCHE LEEUW . 1 - > e .Jaargang- 18!) 7'.