De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

173 174 met Eva van Baerle, die op 25 Januari 1540 overleed. Als wapen der van Baerle's staat daar: in keel drie gouden leliën, in het hart een klaverblad van goud. Door het onderzoek van verdere bescheiden ben ik tot de weten­ schap gekomen, dat deze Eva van Baerle eigenlijk genaamd was Eva van Kriekenbeek, genaamd van Baerlo, en tot wapenfiguur had in keel het zilveren borstbeeld van een kruisheer, dragend een breedgerauden hoed en keelen kruis op de borst. Het verschil tusschen de Geldersche van Baerles, de Noordbrabantsche van Baerles, en de Kesselsche, tot van Baerles, veranderde van Baerlo's, is wel in acht te nemen, evenzoo als b. v bij de beide familien Van der Veecken en Van der Vreecken die tegelijkertijd te Roermond verbleven. Dit als inleidingen ter rectificatie. Het blijkt, dat er nog een tak der van Lom's in Holland bloeit (Protestantsche tak), die in het begin der 18e eeuw nog met de van Lom's uit het Overkwartier briefwisseling hield, en welks leden elkander als tot ééne familie be hoorend, beschouwden. Wij zullen hier laten volgen, wat wij er van vonden. Theodorus Johan Adrianus van Lom, huwt in 1730 Anna Maria van der Pijl. Van deze twee kinderen: A. Mr. Gerard van Lom, advocaat, burgemeester van Gorinchem, geboren 16 Juli 1736, huwde tweemaal, 1°. N. van Alphen, 2°. Maria Drever, kinderloos over­ leden te Gorinchem. B. Abraham van Lom, geboren 1734, overleden te Gorinchem 1811, bevestigd als predikant te Lienden (pro­ vincie Gelderland) 10 October 1756, in 1763 te Heusden, huwt 18 Mei 1757 te Rotterdam Barbara van der Kloot en later Elisabeth Hendrina van der Souw, overleden te Heusden. Hun zoon was Mr. Theodorus Joannes Adrianus van Lom, geboren te Lienden, (provincie Gelderland), 1 Augustus 1759, advokaat, auditeur militair, overleden te Gorinchem in 1802, huwt te Loevestein 28 Maart 1790 Joanna van Delsen, geboren te Ravestein, overleden te Gorinchem. Van deze echtgenooten vier kinderen: 1». Barbara van Lom, geboren te Gorinchem 6 October 1790, overleden te Terwolde 14 Mei 1841, huwt te Gorinchem 22 September 1807 Mr. Joannes Chris tianus Scharp, geboren te Axel in 1789, advokaat rechter van instructie, overleden te Gorinchem, 20 Juli 1820. Zij hadden wederom vier kinderen: a. Theodora Joanna Scharp, geboren te Gorinchem 26 Augustus 1809. b. Abraham Scharp, geboren te Gorinchem 3 Mei 1811, overleden te Vianen in 1846. c. Joannes Christianus Scharp, geboren te Gorinchem, 31 Juli 1812, aldaar overleden 7 April 1814. d. Joannes Christianus Scharp, geboren te Gorinchem 18 Januari 1814, aldaar overleden 5 September 1817. 2<>. Abraham van Lom, geboren te Gorinchem 18 De­ cember 1791, jong overleden. 3°. Maria van Lom, geboren te Gorinchem 20 Januari 1794, en overleden te 'sGravenhage 13 Augustus 1827,, huwt te Gorinchem 19 November 1824 Gerard Knijff, tweede-luitenant 4°. Abraham van Lom, geboren te Gorinchem 7 No­ vember 1796, huwt aldaar 15 November 1820 Teuntje Smits, geboren te Gorinchem. Deze hadden twaalf kinderen: a. Theodoius Johan Adrianus van Lom, geboren te Gorinchem 1 Augustus 1821. b. Pieter Gerard van Lom. rentmeester, geboren te Gorinchem 25 Maart 1823, huwt 27 Juli 1848 Louise Henriette van Balfour, Baronesse van Burley. c. Joannes Christianus van Lom, geboren te Gorin­ chem, 14 Februari 1825. d. Jeannette Maria van Lom, geboren te Gorinchem 6 Januari 1817. e. Johanna Elizabeth van Lom, geboren te Gorinchem 16 October 1828. ?. Abraham van Lom, geboren te Gorinchem 9 No­ vember 1830. g. Barbara Antoinetta van Lom, geboren te Gorinchem 7 December 1832. h. Cornelia Lucretia van Lom, geboren te Schoon­ hoven 19 Januari 1834. i. Antoinetta Johanna van Lom, geboren te Schoon­ hoven 8 Mei 1836. k. Jan Cornelis Johannes van Lom, geboren te Vianen 10 Maart 1840, aldaar overleden 16 Juli 1845. I. Albertus Marinus van Lom, geboren te Vianen 7 December 1842. m. Gerard Abraham van Lom, geboren te Vianen 28 April 1845. Roermond, Sept . 1897. VAN BEURDEN. haamlijst der Schepenen van Zatphen. (Vervolg van kolom 157.) 1475 Ren ze Kreynck, overrentm., onderrentmeester. (zie Raden), Evert Scholdemau, (1) Arndt Iseren, Wilhem Rense, Arndt Berck, Cel man Keppelman, Andries Iseren, Johan van Holthuisen, Johan Huirninck, Tyman van Griet, Derrick Menninck, Gerit Kreynck, (1) Raden : Willem Leerinck, Johan Kribbe, Johan Kreijnck, Henrick van Lesten, Derrick van den Wall, Conraedt Schimmelpenninck, Berndt Stuvenberch, Gadert Barner, Henrick Asse, Henrick Iseren, onderrentm.. Secr.: Meister Henrick van Munster, Jacob Rijman. 1476 Conraedt Schimmelpenninck, overrentm., Henrick Iseren, onderrentm., Wilhem Leerinck, Johan Kribbe, Johan Kreijnck, Arndt Berck, Renze Kreijnck, Derrick van der Wall, Derrick Menninck, Henrick van Lesten, Henrick Asse, Berndt Stuvenberch, Gadert Barner. Geene Raeden. Secr.: als boven. 1477 Schepenen ende Raeden. Johan Kribbe, overrentm., Henrick Iseren, onder­ rentm., (2) Renze Kreijnck, Wilhem Leerinck, Henrick Kreijnck, Johan Kreijnck, Evert Scholdeman, Arndt Iseren, (2) Kreynck voegt hierachter: in t'Protocol. (1) Tadama noemt hem in deze kwaliteit.