De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

175 176 Wilhem Rensen, Henrick van Lesten, Conraedt Schimmelpenninck, Derrick Menninck, Berndt Stuvenberch, Goedert Berner, (1) Arndt Berck , i een half jaer Henrick Asse, ( Schepen, Derrick van ( een half jaer den Wall, ) Raet Zeil Keppel- j man, Æ? , ,r â?¢ ' T (een half jaer Alphertlseren, Raet Wilhem van l Roederloe, Johan van Holthuisen, Raet. Secr.: als boven. 1478 Willem Lerinck, over­ rentm., (2) Johan Kreijnck,onderrentm., Rense Kreynck, Henrick Kreynck, Evert Scholdeman, Arndt Iseren, Wilhem Rensen, Andries van Mermueden, Johan Kribbe, Conraedt Schimmelpenninck, Henrick Kaelsack, Henrick van Lesten. Raden: Arndt Berck, Zeil Keppelman, Henrick Ass, Alphert Iseren, Wilhem van Roderloe, Derrick van den Wall. Secr.: als boven. 1479 Arndt Berck, overrentm , Derrick van den Walle, onderrentm., Renze Kreijnck, Henrick Kreijnck, Johan Kreijnck, Arndt Iseren, Andries van Mermuiden, Zeil Keppelman, Henrick Asse, Wilhem van Roderloe, Conraedt Schimmelpenninck, Willem Iseren. Raden: Willem Leerinck, Evert Scholdeman, Johan Kribbe, Wilhem Rense, Henrick van Lesten, Henrick Kaelsack. Secr.: als boven. 1480 Evert Scholdeman,overrentm., Henrick Kaelsack, onder­ rentm , Wilhem Leerinck, Wilhem Rense, Johan Kribbe, Arndt Berck, Zeiman Keppelman, Henrick Asse, Wilhem van Roderloe, Derrick van den Wall, Henrick van Lesten, Wilhem Iseren. Raden: Renze Kreijnck, Henrick Kreijnck, Johan Kreijnck, Arndt Iseren, Andries van Mermueden, Conraet Schimmelpenninck. Secr.: als boven. 1481 Johan Kribbe, overrentm., Conraedt Schimmelpenninck, onderrentm, Renze Kreynck, Wilhem Leerinck, Henrick Kreynck, Johan Kreynck, Evert Scholdeman, Arndt Iseren, Henrick Kaelsack, Gaert Barner, Henrick van Lesten, Arndt Huirninck. Raden: Arndt Berck, Zeil Keppelman, Henriek Asse, Wilhem van Roderloe, Derrick ten Walle, Wilhem Iseren. Secr.:Mr Henrick vanMonster, Jacob Ryman, Ludolphus van Haeren. 1482 Wilhem van Roederloe, overrentm., Arndt Huerninck, onder­ rentm , Rense Kreijnck, Henrick Kreynck, Johan Kreynck, Arnt Iseren, Arnt Berck, Zeiman Keppelman, (1) Kreynck voegt hierachter: in t'protocol. (2) Tadama geeft deze kwaliteit. Henrick Asse, Derrick van den Walle, Conraet Schimmelpenninck, Wilhem Iseren. Raden: Willem Leering, Evert Scholdeman, Johan Kribbe, Henrick van Leesten, Henrick Kaelsack, Gaert Barner. Secr.: als boven. 1483 WilhemLeerinck,overrentm., Henrick Kaelsack, onder­ rentm., Evert Scholdeman, Arndt Berck, Zeil Keppelman, Henrick Asse, Johan Kribbe, Henrick van Lesten, Wilhem van Roderloe, Derrick ten Walle, Wilhem Iseren, Gadert Barner. Raden: Renze Kreijnck, Henrick Kreijnck, Johan Kreijnck, Arndt Iseren, Conraedt Schimmelpenninck, Arndt Huirninckt Secr.: als boven. 1484 Johan Kribbe, overrentm., Conraedt Schimmelpenninck, onderrentm. Wilhem Leerinck, Evert Scholdeman, Henrick Kreijnck, Arndt Iseren, Henrick van Lesten, Henrick Kaelsack, Gaert Barner, Arndt Huirninck, Werner Kaelsack, Johan Kreinck. (1) Raden: Zelle Keppelman, Henrick Asse, Derrick ten Wall, Wilhem van Roderloe, Wilhem Iseren, Gerlich Stuerman. Secr : Jacob Ryman, Mr. Ludolphus van Haeren. 1485 Wilhem Iseren, overrentm., Werner Kaelsack,onderrentm. Henrick Kreijnck, Johan Kreijnck, Arndt Iseren, Zeil Keppelman, Henrick Asse, Wilhem van Roderloe, Conraedt Schimmelpenninck, Derrick ten Wall, Arndt Huirninck, Gerlich Stuirman. Raden: Wilhem Leerinck, Evert Scholdeman, Johan Kribbe, Henrick van Lesten, Henrick Kaelsack, Gaert Barner. Secr.: als boven. 1486 Gerlich Stuirman,overrentm., Gaert Barner, onderrentm., Wilhem Leerinck, Zeil Keppelman, Evert Scholdeman, Henrick Asse, Derrick van de Wall, Wilhem van Roderloe, Wilhem Iseren, Henrick Kaelsack, Henrick Berck, Henrick van Leijsten. Raden: Henrick Kreijnck, Johan Kreijnck, Arndt Iseren, Conraedt Schimmelpenninck, Arndt Huirninck, Werner Kaelsack. Secr.: Jacob Rymen, onser stat secretarius, Andries van Haeften, onser stat schriver. (Ij Deze wordt in hs. D genoemd. (Wordt vervolgd.) INHOU D 1897, BK 11. Beschrijving van het geslacht en de familie van Kien, door Fred. Caland. â?? 8 Kwartieren van Petrus van der Crab, medegedeeld door A. J. E. van der Crab. â?? Twee besluiten van Haarlem's bestuur, door M. Gr. W. â?? Geslacht van Lom (aanvulling.) â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen (vervolg van kolom 157), door J. Gimberg. Gedrukt bij Gebr. J. & H. van Langenhuysen te 's Gravenhage.